Československý červený kříž Smiřice

V roce 2020 sdružení ve Smiřicích není.       Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu.

Zpět na hlavní stránkuSmiřická kronika:
Zápisy o sdružení ČČK:

1971
   Kartotéka … vykazuje … celkem 45 dárců krve, z toho34 dárců čestných … Z těchto čestných dárců jsou 2 nositeli odznaků Vzorný dárce krve. Jsou to ss. Hanousek a Krtička ze Smiřic. … Výroční schůze 15.2.1972 se zúčastnilo 15 členů. Byl zvolen výbor MS ČČK, jehož předsedou je s. Jaromír Kupka.

1972
   … čítá ke dni 31.12.1972 celkem 210 členů (52 mužů a 158 žen). … Předsedou je s Jaromír Kupka

1975
   Organizace ČSČK ve Smiřicích zaměřila svoji práci na pomoc starým a nemocným lidem a tuto záslužnou činnost zdárně plní. Při celkovém počtu 300 členů, s poměrně vysokým věkovým průměrem, (281 členů ve věku nad 50 let), obdrželi 4 členové odznak „Vzorný dárce krve“ a 2 členové odznak „Zasloužilý dárce krve“. Dvě členky diplom a stříbrný odznak vzorné pečovatelky, 4 členové získali vyznamenání „Modrá stužka ČSČK".
   Ústřední výbor ČSČK vyhodnotil místní organizaci jako nejlepší v okrese a udělil ji titul „Vzorná ZO v roce 30. výročí osvobození ČSR“ , spojený s diplomem a čestnou vlaječkou. ...

1976
   Jde o jednu z nejsilnějších organisací ve městě, neboť sdružuje 310 občanů, z toho 253 mužů a 57 žen. …
   Celkem zajistila organisace 53 odběrů krve, přičemž za opakované dárcovství byli vyznamenáni 4 členové.
   9 pečovatelek se stará o 11 osob, které si nemohou zajistit běžný provoz své domácnosti.
   … V průběhu roku zemřelo 5 členů, 16 nových členů ZO bylo získáno.

1977
   Organisace, jejíž nenápadná, ale vysoce záslužná činnost uniká v řadě případů pozornosti občanů, má k 31.XII.1977 330 členů. Přestože věkový průměr je velmi vysoký, odpracovali členové za rok 5507 brigádnických hodin.
   … Naše organisace získala 20 dalších dárců, takže je evidováno 94 čestných dárců, kteří darovali letos 45 dávek.

1978
   ... K 31.XII.1978 měla organisace 343 členů. v průběhu roku zemřelo 6 členů, 3 členky se odstěhovaly, nově bylo získáno 20 osob.
   ... v evidenci je nyní 114 čestných dárců krve. ...
   9 členek pečuje o staré a méně pohyblivé osoby, ...
   Zdravotníci ČSČK zabezpečují též službu v cukrovarské kampani a ošetřili zde 2.234 drobných i větších zranění. ...

1979
   Členská základna je 359 členů, v průběhu roku bylo přijato 24 nových členů.
   Hlavní činností je dárcovství krve, evidováno je 124 dárců, nově získaných je 10 a v tomto roce bylo provedeno 66 odběrů, vyhodnoceno bylo 14 vzorných dárců (3 odběry), 6 zasloužilých (6 odběrů) a 1 dárce dostal Jánského bronzovou plaketu za 10 odběrů.
   Druhou sférou je pečovatelská služba, kde se 8 členek staralo o 16 osob. Dokonce organizace zajistila i 40 kg oděvů a prádla pro dospělé i děti cikánské národnosti. O to se zasloužily Anežka Kupková a Jindra Jonešová.
   Za docílené výsledky dostala organizace „Čestné uznání za plnění volebního programu v roce 1979“.
   S ohledem na to,že věkový průměr organizace je značně vysoký, že z členství neplynou žádné výhody a že členové odpracovali brigádnicky 6.688 hodin, je toto uznání jistě více než zasloužené.

1980
   Organizace, ve které aktivně pracují převážně starší občané má ve Smiřicích 381 členů, z toho 53 mužů a 328 žen. Je již dlouhodobě vedena Jaromírem Kupkou, který svou obětavostí a organizační schopností je spiritus agens celé pobočky.
   … je zde evidováno 140 dárců, z nichž 70 dává krev pravidelně. V průběhu roku byl 15 občanům udělen titul čestný dárce krve, za 3 odběry 11 občanů se stalo zasloužilými dárci za 6 odběrů. Bronzovou Janského plaketu za 10x darovanou krev obdržel Zdeněk Koza a stříbrnou, za 20x darovanou krev Terezie Pácaltová.
   Ani péče o staré občany není zanedbávána, 8 dobrovolných pečovatelek se soustavně stará o 14 občanů, kteří pro nemoc, nebo vysoký věk nemohou obstarávat svoji domácnost. … Za vzornou činnost byla organizace odměněna čestným názvem „Vzorná ZO ČSČK“.


-------------------------

Výroční schůze v únoru 1978

ččk
Zleva sedí: ?, smiřická obvodní lékařka Mudr. Jiřina Rothová, Jaromír Kupka a Jindra Jonešová.

ččk

ččk

ččk

ččk
Předávání ocenění

ččk
J. Nováková obdržela Jánského plaketu za dárcovství krve.

-------------------------

Předání zlaté plakety MUDr. Jánského 27.9.1989 paní Pácalové

ččk
Marie Bayerová s dárkem.

ččk
Jiří Hlaváček, Stanislava Javůrková, Stanislava Klimešová a paní Pácalová.

ččk

ččk
Zápis paní Pácalové do knihy cti.

ččk

ččk

ččk
Paní Klimešová představuje vyznamenanou pí. Pácalovou pí. Heřmanové.

ččk