SČM, ČSM, Juvena Holohlavy

Jsou použity materiály z archivu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránkuSČM
Svaz české mládeže v Holohlavech uvádí v loutkovém divadle pásmo Májová kytička


----------------------

V pozvánce do schůze Místního akčního výboru Národní fronty v Holohlavech ze dne 15.9.1952 je místo schůze v klubovně ČSM v bývalém hostinci u "Tučků". (čp. 11)

----------------------

Vesnická organizace ČSM v Holohlavech 21.10.1958
   Vzhledem k tomu, že v organisaci ČSM v Holohlavech je více, než 30 mladých lidí, a nemáme svoji klubovnu, žádáme o uvolněnou místnost na místní faře, která měla sloužit pro zimní mistrovskou školu.
   Tato škola však bude mít nyní své sídlo ve Smiřicích, a Okresní národní výbor v Jaroměři si neklade na tuto místnost žádné další požadavky.
   Za VO ČSM v Holohlavech Josef Trojan

----------------------

razítko ČSM razítko ČSM
Razítko z května 1957 + Josef Trojan byl v únoru 1960 předsedou ČSM Holohlavy.


žádost


Vpravo:
Žádost o povolení pořádání Maškarní merendy (plesu)
15.3.1959 v době od 20 hod. do 2 hod.

Druhá strana tiskopisu uvádí pořadí skladeb pro Ochranný svaz autorský

Odpovědné osoby: Josef Trojan Holohlavy 117 a Václav Knejp Holohlavy 126Kliknutím se tiskopisy zvětší----------------------

Zápis o převzetí jedné místnosti v čp. 6 a inventáře, dne 21.12.1962.

Předává: MNV Holohlavy
Přebírá: ČSM Holohlavy
1 psací stůl se šikmou deskou ... hodnota 860,-
1 psací stůl se šikmou deskou ... hodnota 860,-

žádost Ostatní předměty:
Kamna Homa
Psací stůl vysoký
10 kusů židlí obyčejných
Hodiny nástěnné
Přepážkový pult
1 uhlák
1 lopatka
1 plenta ke kamnům
1 st. vlajka
1 smeták
2 kbelíky na uhlí
1 velká bedna (kufr)
Lavice rohová (dvoudílná) majetkem s. Josefa
8 kusů klíčů
Za ČSM Špryňar Jiří

----------------------

Vpravo:
Žádost o povolení Májové taneční zábavy dne 25.5.1957 od 7,30 do 3 hodin ráno.
Budou se hrát "Skladby našich autorů".
Popis pořadatele Václav Knejp
Na druhé straně tiskopisu s nadpisem "Vyjádření Okresní-Místní osvětové komise" je razítko Rady MNV Holohlavy s podpisem

----------------------

Plán kulturní práce VO ČSM Holohlavy na rok 1966
   Vesnická organizace ČSM v roce 1966 svou kulturní činnost zaměří především na kulturní a sportovní užití mládeže.
   Ve spolupráci s ostatními organizacemi budeme provádět následující akce:
   1. V zimním období nacvičíme 2 - 4 loutkové hry pro děti.
   2. Vytvoříme redakční radu pro pravidelné vysílání jednou za měsíc do místního rozhlasu za pomocí magnetofonu. Uvedené relace budou propagačně zábavného charakteru.
   3. Pro kulturní pobavení a užití uspořádáme u různých příležitostí taneční zábavy, jako i pravidelné sobotní čaje v letním období a nedělní odpoledne v zimním období.
   4. V letním období uspořádáme aspoň dva stanové tábory mládeže.
   5. Zapojíme se do úpravy prostranství sportovního u místního koupaliště, pomůžeme opravit koupaliště.
   6. Po vyřešení užívání sálu Jednoty Holohlavy budeme pravidelně hrát stolní tenis a v letním období budeme provozovat odbíjenou formou vzájemných utkání s mládeží jiných organizací.
   7. Za pomoci OB uspořádáme aspoň 2 akce populárně - naučného rázu doplněné promítnutím filmů.
   Holohlavy dne 1.12.1965

----------------------

brigáda ČSM
Věra Bohdanecká a Věra Andrýsová, členky holohlavského ČSM.
Foto Rudolf Andrýs.


----------------------
Juvena
Pozvánka
   Na základě přípisu Okresní rady svazu mládeže českomoravského venkova svolávám na středu 28. ledna 1970 mládež v obci, jmenovitě členy základního kolektivu Juveny.
   Na programu budou následující otázky:
   1. Projednání ustavení nebo zrušení základního kolektivu Juveny v obci.
   2. Diskuse
   Schůze se koná v 18.00 hod v zasedací místnosti MNV.
   Věřím, že se dostaví každý kdo má zájem pracovat v mládežnickém hnutí. Na chůzi budou přítomni zástupce okresního vedení Juveny.
   Předseda MNV Jaroslav Peřina Odesláno 21.1.1970: 1x Juvena okr. vedení, 40x Boh. Hampl k roznesení

Vpravo: je hlavička dopisu z Okresní rady svazu českomoravského venkova. Podepsaná je Irena Drmlová, tajemnice OR