Český svaz žen Holohlavy

Zpět na hlavní stránkuZe zápisu schůze rady MNV v Holohlavech dne 9.1.1967:
   Projednání ustavení Čs. svazu žen
   Předseda seznamuje radu s tím, že v obci bude ustaven Čs. svaz žen. Veřejná schůze proběhne do konce února, kde má být zvolen výbor. Úkolem rady bude připravit kandidátku a termín veřejné schůze. Dále seznamuje rydu s úkoly a náplní práce tohoto svazu.
   Dále předkládá radě návrh KŠK na výbor Čs. svazu žen: s. Sokolovská, Pácaltová, Palašová, Šrámková, Chlupatá, Černá, Andrýsová M., Anna a St. Hanzlovy, Pultarová, Štrumhausová, Vébrová.
   Tento návrh KŠK bude ještě probrán na schůzi rady žen dne 10.1.1967.