Český svaz žen Smiřice

Fotografie převedené z negativů Václava Prostředníka jsou doplněny dalšími ze smiřického archivu.

Zpět na hlavní stránkuSmiřická kronika:
27. ledna 1967
   se konala na MNV ustavující schůze Čs. svazu žen za přítomnosti 23 účastnic. V plánu jejich práce je zařazena: a) činnost masově politická a organizační, b) rozvoj kulturně výchovné činnosti, c) péče o životní prostředí.

21. února 1967
   zvolen byl výbor ČSŽ, předsedkyní Marie Jarchovská. Do ČSŽ se přihlásilo 35 žen. Práce v roce 1967 zaměřena hlavně na pomoc novému předškolnímu zařízení ve S. (nové zvolený ČSŽ nahradil dřívější Výbor žen při MNV)Výroční členská schůze - 26.2.1976

čsz
Vlevo recituje Karel Novák.

čsz

čsz
Paní Čeňková mluví, pánové Jandera a Liška.

čsz

čsz
Milada Stránská i Alena Knittelová pracovaly ve školce

čsz
Zleva smiřická doktorka Jiřina Rothová, paní Baboráková byla její zdravotní sestra. Paní Irena(?) Tučková byla sestřička u dětského lékaře.

čsz

čsz
Milada Luňáčková z Holohlav.Výroční členská schůze - prosinec 1978

čsz
Učitelka mateřské školy Alena Knittelová. Eva Vítová, sedící vpravo, také pracovala ve školce.

čsz

čsz
Předseda MěstNV Jaroslav Peřina. Vlevo sedí jeho nástupce ve funkci Karel Kutil.

čsz

čsz

čsz
Nejblíž sedící Libuše Ševčíková pracovala ve smiřické knihovně.Brigáda - 19.6.1980

čsz
Smiřický park - vzadu stojí později zbouraný dům u Tyršova mostu.

čsz

čsz
Pohled z parku k zámkuVečer u samovaru - 1981

čsz
Smiřická kronika 13.11.1981:
"Večer u samovaru" - ČSŽ Smiřice oslavil tímto svérázným, ale hezkým způsobem "Měsíc přátelství". Sešlo se 30 žen.

čsz

čszVýroční členská schůze - 1983

čsz
Smiřická kronika 7.11.1983:
   Výroční členská schůze ČSŽ ve Smiřicích byla doplněna kulturním programem, předvedeným žáky MŠ Smiřice. Schůze vytyčila program na rok 1984 a zhodnotila práci organizace za uplynulý rok. Snad proběhl i k celkové spokojenosti všech 86 přítomných členek.

čsz
Paní Vondrkovou děti milovaly.

čsz

čsz

čsz

čsž
Kliknutím se fotografie zvětší

čsz
Zleva Miroslava Koudelková, Karel Kutil, Marie Janatová a ?.

čsz
Jaroslava Čeňková

čsz

čsz
Zleva dámy: Koudelková, Janatová, Čeňková a Charousková.

čszVečer u samovaru - 1987

Smiřická kronika 10.11.1987:
   "Večer u samovaru" - již mnohokrát opakovaný, vždy s jinou náplní. Tentokrát byla hlavním bodem programu přednáška o Bajkalu. Toto nejzajímavější jezero SSSR je ukázkou toho, jak lidé ničí přírodu. Ve snaze po "výkonech" dovolil kdosi postavit na Bajkalu dvě výrobny celulózy. Dnes prý už zase nepracují, ale škody na jezeru přetrvají století.
   Po přednášce recitovaly a zazpívaly děti ze ZŠ. Poté došlo na dobrý ruský čaj a pirožky. Bylo zde 63 lidí.

čsz

čsz
Zleva sl. Janatová, pí. Svatoňová, p. Čeněk a D. Burešová.