Čtenářská beseda Holohlavy

Kniha pokladní Čtenářské besedy v Holohlavech

Knihu pokladní tohoto spolku našel pan Kočíš při úpravách domu. Děkuji za půjčení.
Sešit obsahuje neúplné zápisy od února 1884 do října 1888.
Některé stránky chybí, nebo jsou znečištěné.

Zpět na hlavní stránku

kniha pokladní
Ukázka zápisu výběru příspěvků na prvních stránkách v knize.
Na dalších stránkách se zapisují už jen příjmy a vydání.
Dole jsou podpisy na první stránce: Jan Sehnoutka pokladník, Fr. Antoš revisor, Aleš Jezdinský t.č. revisorÚdové besedy v Holohlavech

Zakládající 1884
podpisy Sehnoutka, Antoš, Jezdinský 13.února 1884

Antoním Mérgl správce Holohlavy ( stejná bydliště jsou i dole )
Jan Kočíř příručí
Jan Sandera starosta
Sehnoutka Josef
Sehnoutka František
Matějíček Karel
Antoš František
Kotlant František
Jezdinský Alois
Flejgr František
P. Čapek Jan
Karel František učitel
+ Novohradský Josef řídící učitel
Skořepa Matěj
Čerych Antonín Josefov
Čerych Bohumil Černožice
Waldek Vilém Hradec Králové
Košťál František Plotiště
Kutík Václav Holohlavy
Bartošek Bedřich Smiřice
Volf Karel Smiřice

Zakládající členové platili většinou vklad 2 zlaté. Měsíční poplatek činí 20 krejcarů. Výjimkou je pan Čerych z Černožic který vložil 5 zlatých. Úhrnem bylo vybráno 93 zlatých 40 krejcarů.

Na druhé stránce jsou „Činní“ členové, ti již zaplatili jen 20 haléřů zápisného. U prvních je datum 13 února, postupně se přidávali ( a také odcházeli ) další, poslední 10 listopadu 1884. Celkem bylo za rok vybráno 75 zlatých 80 krejcarů:

Feltl Gustav Černožice cukrovar ( stejně tak lidé níž )
Slabý František
Baše Jan
Šmolík Antonín
Slezák Aleš
Waldek František
Halama Antonín
Pekárek Václav
Jaroš Václav Holohlavy ( stejně tak lidé dole )
Slezák Jan
Knejp Josef
Zilvar Karel
Prokop František
Kotlant Jan
Klouza Josef
Kmínek Josef
Jezdinský František
podpisy Martinec a Antoš Jánský Josef
Tuček Josef
Tuček Jan
Schütz Max (?) Černožice nádraží
Kotlantova Kateřina Holohlavy
Bergman Julius Smiřice
Frič Jan Semonice
Kotlantová Františka Holohlavy
Prokeš František Holohlavy
Andrejsek František Holohlavy
Dr. Alojs Doubrava Smiřice
Jolšan Quido Zderaz
Krejčí přednosta dráhy Zderaz
Fronek Josef Holohlavy
Pavličke Jindřich Smiřice ( jméno je zapsáno správně )
Němec Smiřice
Skrovný Theodor Smiřice
Čerych František Černožice
Šec Václav Smiřice
Mrkos Josef Holohlavy
Vognar Josef Holohlavy
Martinec Jan Holohlavy
Fürst Karel Smiřice
Juliš Jan Smiřice

1885
Zakládající

Lidé jsou stejní jako v roce 1884, jen Antonín Čerych má bydliště Černožice.
Nově připsaní jsou:
Dušek Karel Sádová
Možíš Karel Holohlavy
Hušek Jan Smiřice
Prokeš Anna Holohlavy

Činní
Stejní lidé jako minule jen
Waldek František má jméno Zaldek, Bergman Julius je zapsán jako Bergmann.
chybí:
Slezák Jan, Knejp Josef, Prokop František, Kmínek Josef, Pavličke Jindřich, Němec

noví lidé jsou:
Malý Antonín Holohlavy
Valášek František Holohlavy
Hofmann Jan Holohlavy
Karel Josef Smiřice
Horák František Smiřice
Brouček Jan Holohlavy
Blažena Josef Černožice
Bureš Josef Holohlavy
Vacek Otto Černožice
Šandera Jan Holohlavy
Sl. Hasičský sbor ( zde ) Holohlavy
Sehnoutka Josef

podpisy Kotlant a Jaroš 1886
Zakládající

Mergl Antonín Holohlavy ( i dole )
Kočíř Jan
Šandera Jan
Sehnoutka Josef
Sehnoutka František
Matějček Karel
Antoš František
Jezdinský Alois
Karel František
Čerych Antonín Černožice
Čerych Bohumil Černožice
Waldek Vilém Černožice
Košťál František Plotiště
Kutík Václav Holohlavy
Volf Karel Smiřice
Dušek Karel Sádová
Možíš Karel Holohlavy
P. Nývlt Alois děkan Holohlavy
P. Čapek Jan Holohlavy

Činní:
Nově zaplatili zápisné:
Tuček Václav Holohlavy
Šimek Josef Smiřice
Křivka Václav Černožice
Wolf Julius Holohlavy
Chmelík Wácslav Holohlavy
Leder ( Katecheta ) Holohlavy
Waleuta Otto ČernožiceZe zápisů vybírám jen zajímavosti. Opakující se události, přenosy peněz atd. vynechávám.
Čísla na konci vět značí příjem a vydání, částka je ve zlatých a krejcarech.
Zápisy


březen 1884
vybráno od údů za měsíční splátku 7 zl 80 kr.
dle účtu p. Kmínka almara, tabule a 1 rámec 13,40
účet pana Františka Jezdinského za vymalování nápisů pro besedu 3.
zaplatil p. Alois Jezdinský pro pokladnu zaplacení nájmu za místnost besední půlletně předem 2,50
zapraveno na půlletní nájem předem za místnost besední paní Františce Kotlantové 7,50
pan Bedřich Bartošek věnoval besedě 1
dle účtu p. Dvořáka za pružcové razítko 2
poštovné týkající se pružcového razítka 0,33

duben 1884
za 100 kusů oznámení ku veřejné schůzi čtenářské besedy, - za 2 knížky divadelní ( Palackého třída č. 27 ) – a k tomu poštovné – celkem 3,30
za pořádání veřejné schůze na vzešlé výloha zapraveno ze spolkové pokladničky 2,15
od p. M. Dr. Doubravy ve Smiřicích jakožto člena nově přistouplého na měsíční splátky 1
čistý výnos z divadla, pořádaného ve prospěch knihovny besední. 17,03

květen 1884
doplatek na divadelní kusy p. Pospíšilovi 0,30
za 1 knihu o názvu „Scelování pozemku“ i s markem 0,57
vydáno za mark dle přílohy 0,05
předplatné na „Pokrok“ ( do 15. srpna ) i s marky 5,40
předplatné na „Národní Listy“ i s marky ( též do 15. srpna ) 5,80
odesláno knihkupectví Al. Hynka za knihy 21,10
vydáno z čistého výnosu ( 17,03 zl ) na zaplacení vypůjčených šatů 1
p. Bedřich Bartošek daroval besedě kalamář ( v ceně 70 kr ) a doplatek do 1 zl ( 30 kr ) 1, avšak za darovaný kalamář se počítati musí do vydání t. jest 0,70

červen 1884
dva lístky korespondenční k účelům besedy na ct. Knihkupectví p. A Hynka 4
dle účtů knihaře p. Skrovného za svázané Knihy besední 8,65
darováno od p. A. Mérgla správce dvoru na knihy besední 5

červenec 1884
co záloha na odznaky besední 10,25
telegram stran odznaků na firmu E. J. Bittner v Praze 0,75
zasíláme z pokladničky dne 1. dubna a 9. června na Polabské noviny v Kolíně 10
zasláno Národním listům v Praze na zakoupení Brožíkova Husa 2,78
ze spolkové pokladničky vybráno na „Ústřední matici“ 1
věnováno na Ústřední Matici Školskou panem Jezdinským 5

srpen 1884
kniha pokladní z čistého výtěžku při „Národní slavnosti“ v Černožicích přijato co 3. díl 30 zl
vybráno při valné hromadě dobrovolného hasičského sboru na vybídnutí p. Jezdinského 1,25
předplatné na časopisy
Národní listy do 15. listopadu 5,80
Pokrok do 15. listopadu 5,40
Kolínské Noviny do 15. února 1885 3,95
Hospodáře Praha co doplatek do 15. února 1,25
Opavský Týdeník do 15. února 3,75
Paleček do 15.února doplatek 2,15
zaplaceno od p. Jezdinského co příspěvek na byt 2,50
zaplaceno na byt paní Fr. Kotlantové na půl léta 7,50
od p. Holečka za koupený ve dražbě klobouk ( ve prospěch Matice ) 0,50

říjen 1884
za 3 odznaky besedné 2,07
za prodaný jeden odznak od p. Fr. Prokše 0,69

listopad 1884
věnováno od p. Františka Sehnoutky na besední knihovnu 2
vybráno na večerní zábavě na ústřední matici 1,35
při prasečích hodech vybráno v hostinci pana Jezdinského na ústřední matici 5,21
věnovaný čistý výnos z divadelního představení na besední knihovnu 6,10

prosinec 1884
vyplaceno na účet p. Vognara za zhotovený stojan 1,50
p. Jezdinský odevzdal za Paleč. Kalendář 0,55
za 1 prodaný odznak besední p. učiteli Možišovi 0,69
od klubu šachistů odevzdáno na Ústřední Matici 1
v zásobě ti odznaky á 0,69

kniha pokladní leden 1885
na časopis Pokrok na čtvrt léta předplaceno 5,40
Národní listy 5,80
Humory na půl léta 2,95
Palečka na půl léta 4,15
odevzdáno p. Jezdinským za Salonní Palečkovy kalendáře 1
předplaceno na Hospodářské noviny půlletně 2,55
zapraveno na knížku „Pomezí“ 1,05
za prodaný besední odznak p. učiteli Volfovi 0,69
vybráno od členů co měsíční splátka 17,80
vybráno od údů co měsíční splátka 5
vydáno na spořitelní knížku 0,10

únor 1885
v hotovosti na knížce 24
dáno Šrámkovi za cestu do Hradce pro pozvání k merendě 0,60 ( později vráceno )
čistý výnos z Merendy 6,41

březen 1885
vyrovnán účet p. Skrovného za vazbu Palečka i Šotka 1,10
za staré časopisy utrženo v celku 2,78

duben 1885
vybráno od členů pro českou besedu v Trutnově 8,45

listopad 1885
pan Fr. Antoš odevzdal ze sporu s V. Andrýsem ze stanoveného trestu na Ústřední Matici 4
slečna Tarabova odevzdala na Ústř. Matici 5
do spořitelny v Jaroměři uložena na spořitelní knížku 25
zapraveno předplatné na „Přítele domoviny“ 1,40
panu Skrovnému za vazbu besedních kněh 3,15
Františku Fajfrovi zapraveno za papír 0,08
za kroužek ke klíčku od besedy 0,05
zaplaceno dobrovolnému hasičskému sboru měsíční splátka 0,20

prosinec 1885
na spořitelní knížce jaroměřské uloženo 25
strážníkovi Kutíku za cestu do Semonic p. Fričovi

leden 1886
zapraveno hosp. besedě v Černožicích – Čáslavkách ( na 6 měsíců ) 0,60
Hospodářská beseda v Černožicích – Čáslavkách zaplatila co člen na 5 měsíců 1
Kučerovi dáno od roznášení pozvánek plesových 0,50
za paletu(?) k plesu 5,15
od cesty Jelínkovy pro totéž do Jaroměře 0,40
za papír k dekoraci 0,50

únor 1886
za koupených 20 odznaků besedních 6
zaplaceno za místnost besední nájemné 6
člen pan František Horák ze Smiřic doplácí na + věnec Františkovi Jezdinskému 0,15
za zaslání a roznášení oběžníku po členech J. Kučerovi 0,40
za zaslanou dopisnici J. Kremplovi v Jaroměři stran víc zhotovených odznaků a poselné od dopisu téhož 0,04
panem učitelem Možíšem vydražený preclík na „ústřední matici“ 0,45
za dva nové prodané odznaky 1,38

březen 1886
podoba dalších stran knihy koupený zbytek 11 odznaků 2,70
za dopis administraci Národních Listů a Pokroku o scházející stránky románů 0.10
vstupné do plesu besedního věnováno dodatečně p. Karlem Duškem 1
za 100 kusů národních navštívenek a poštovné 3,40
zaslaný roční příspěvek hospodářskému spolku v Hradci Králové 1,05
za telegram p. Fričovi k jeho sňatku 0,54
kněhkupectví I. L. Kobr v Praze za kníhy a poštovné 9,47
od V. Kutíka za 4 národní navštívenky 0,16
za 4 prodané odznaky i s podložkou 2,84
pan Laudera za 5 národních navštívenek 0,20
za zasklení obrazu od besedy darovanému k sňatku pana Karla 0,60
za prodaných 10 národních navštívenek p. Bartoškovi ze Smiřic 0,40
za prodané 4 navštívenky panu Fr. Prokšovi 0,16
za prodané 2 navštívenky paní Christ. Jezdinské 0,08
poštovné za došlých 200 kusů vrubů 0,70
poštovné za 3 čísla Humorů a čísla samá 0,27
panu Antošovi za 10 podložek k besedním odznakům 0,20

duben 1886
Theod. Skrovnýmu za svázání kněh 7,35
za malbu besední místnosti p. Martínkovi 6
od členů co měsíční příspěvek vybráno 8
za dva prodané odznaky besední s podložkou 1,42
za cestu pan Prokše k fotografovi do Jaroměře 0,40
I.L. Pospíšilovi v Hradci Králové za cedule oznámení přednášky pana řed. Dumka 2,42

květen 1886
Skrovnému Th. za vazbu dvou ročníků Humorů 1,80
Kmínkovi za dva rámečky do oken v besedě 1,20
jednateli V. Kutíkovi poštovné na Národní Listy a Polabana
od členů měsíční splátka 6,20
panu Jos. Kmínkovi za natření a barvu na tabuli „Čtenářská beseda“ 0,20
pokuta za nekolkovanou žádost podanou c.k. hejtmanství ohledně povolení stanov 0,80

červen 1886
dáno p. jednateli Prokšovi na žádost c.k. hejtmanství rekomandování a pět poštovních 5 kr známek 1,70
od roznášení pozvání K. Jelínkovi k akademii 1
za prodaný odznak p. J. Broučkovi 0,71
za prodaný odznak J. Wolfovi 0,71
za 10 podložek k odznakům 0,20
při akademii vybráno 26
hudebníkům za věneček při akademii 15
panu Al. Jezdinskému za světlo 2,59
od roznášení pozvání k akademii Karlu Jelínkovi přidáno 0,50

červenec 1886
předplatné p. učiteli Prokšovi „Přítele domoviny“ 1,40
úrok na spořitelní knížku ( půlletní ) 1,67
od členů vybrána měsíční splátka 11,80
sleveno na 6 odznacích á 21 1,26
za prodané 3 odznaky s podložkou 1,50
dar pana P. A. Nyvlta děkana odevzdaný panem starostou J. Šanderou 5

září 1886
z vycházky některých členů dne 23.8. odvedeno p. Fr. Karlem 3,64
vybráno při zábavě na Den sv. Štěpána 1885 a dosud p. Jezdinským neodvedeno 4,16
ten samý obnos v příjem 4,16
předplaceno na Národní Listy do konce prosince 1886 5,80
předplaceno na Hlas Národa do toho samého času 5,40

říjen 1886
zasláno ( sbírkou ) co dárek co dárek svaté Vácslavsky( ? ) i s poštovným 30,10
za prodaných 41 hospodářských kalendářů utržíno 16,40

listopad 1886
za věnec + členu panu I. Martincovi 4,08
za zakoupené knihy pro knihovnu besedy ( peníze nečitelné )
o jaternicových hodech vybráno
za „Přítele Domoviny pro knihovnu besední
panu jednateli Fr. Prokšovi za kancelářské potřeby 0,50

květen rok ?
dáno p. Jezdinskému na cestu pro býka plemenného do Budějovic 30
pan učitel Karel odevzdal sebranou částku při sňatku Anny Noskové s p. Janem Kutíkem 9,10
za posluhu u býka chlapci u p. Matějčka 0,50
za papír na plakáty ( oznamující připouštění býka ) p. Fajfrovi 0,10
za rekomandovaný dopis radě zemědělské

červen ?
p. Karel., učitel, odevzdal na Ústřední matici od Aninky Skořepové a „Mládenců smiřických vybranou částku 1,06

červenec ?
Zemědělská rada zaslala cestné za plemenného býka 32
dán p. A. Jezdinskému doplatek za cestu pro býka
obecnímu strážníkovi za upomínání příspěvků měsíčních 0,10

leden 1887
zaplacen členský příspěvek besedě černožické do 31.12.1886 0,60
vydání o plesu spolkového činilo 48,80
sboru dobrovolných hasičů zaplaceny …. látky na celý rok 1887 2,40
marka na dopis p. Prokšovi 0,05
p. Broučkovi za vrácený odznak dáno 0,20

únor 1887
odevzdáno jednatelem při sňatku Fr. Andrejskové s J. Tvrdým vybraných na Ústř. Matici 6,11

leden 1887
vydáno za vazbu knih besedních 3,15
od členů měsíčních příspěvků vybráno 7,40
příspěvek Hosp. člen. Besedy Černožice Čáslavky za rok 1886 2,40
za zakládajícího člena přistoupil p. Jan Sehnoutka, mlynář z Černožic 3,20

květen 1888
František Antoš je v roce 1888 pokladník ze smiřické spořitelny 100
doplatek na celý Los 3 procentní rakouský pozemkový 112,30
od zaslání té částky 0,30
od tabulky besední 0,27

červen 1888
vybraných měsíčních příspěvků od členů 4,80
předplatné Hlas Národa 5,40
předplatné Národní Listy 5,80
předplatné Nový Paleček 2,95
vyzvednuto ze smiřické spořitelny 2,40

duben 1891
za dopis na red. Hlasu Národa 0,02
dáno malířovi od upraven místnost besední 1,80

květen 1891
za telegram ku sňatku .. Kočířovy 0,88

červen 1891
vybráno od členů 4,40
předplatné na Národní Listy 5,70

červenec 1891
vybráno od členů 2,80
úrok z losu 1,50

kniha pokladní
srpen 1891
vybráno od členů 0,80
zaplaceno na kapital ochotnický J. Kmínkovi 1

listopad 1891
vybráno od členů 3,80
od p. Srkala za starý papír 0,20Knihu vyrobil:
A. Hynek v Praze, Knihkupectví a nakladatelství. Továrna obchodních knih a učebních sešitů vyznamenané čestným diplomem a pochvalným uznáním.prosinec 1891
vybráno od členů 19,60
půlletní úrok z losu 1,50
předplaceno na Národní listy 5,70, Paleček 5,90, Hospodářské Listy 2,05
Hospodářskému spolku v Hradci Králové 4,05

leden 1892
vybráno příspěvku 6
od oběžníku strážníkovi 0,30
od oběžníku Sehnoutkovi 0,30

únor 1892
na Humory předplaceno 1,85
předplaceno na Ratibora 3,05
p. Mahlerovi na vazby knih 3

detail směnky březen 1892
předplatné na Palečka 2,55
na Zvěrolékaře předplatné 1,05
posluhovi za dovoz hořlavých látek na oslavu Komenského 0,30
za „Jubilejní výstavu“ ( kniha ) 3,30
předplatné na Národní Listy 5,80

říjen 1892
za roznesení plakatu 0,40
za dovoz pro p. Dumka 0,60
za pohoštění p. Dumka 0,70
za brožury 1,20

leden 1893
předplatné Národní Listy 5,70, Ratibora 3,05, Šípy 1,85

březen 1893
předplatné na Humory 3,05
na Palečka 2,95

duben 1893
předplatné na Národní Listy 5,70

červen 1893
předplatné na Národní Listy 5,70

prosinec 1893
předplatné
Národní Listy 5,70
Šípy 1,80
Ratibor 3,05
Hospodářské Listy 2,05
Paleček 2,95
Merkur 1,55
Zvěrolékař 1,05
vydáno na dopisy a strážníkovi 2,20


Tuto směnku jsem našel v knize
Vpravo nahoře detail.

směnka
   V Smiřicích dne 29. září 1887. Na r. č. zl 150
Dne 28. prosince 1887 zaplaťte za tuto první směnku na řad můj vlastní obnos zlatých jednostopadesát hodnotu copůjčku v hotovosti a zúčtuje ji bez návěští.
Pan Josef Tuček v Holohlavech č. 11. Podpisy: Tuček Jan a Josef Tuček
Uprostřed je kulatý tisk: 10 krejcarů rakouského čísla