Smiřice - čtenářská a občanská beseda

Zpět na hlavní stránkučtenářská beseda čtenářská beseda
Adresát: ,,Blahorodý pan Lygnun jednatel čtený čtenářsky besedy ve Smiřiceh" - 7.10.1872 z Pardubic
Prosím račte odpustit že se omylem zhotovili pro ctěnou čtenářskou besedu 1000 nálepku které jen za 3 zl. Čítám a doufám že takové že přijmou an bych měl škodu.
Jsou tuze krásné.
Račte mě napotom částku po 3 zl po pouk (?) zaslat s úctou
Josef Prokop
čtenářská beseda čtenářská beseda
P.T.
Jakož na obálce č. 8. a 9. Osvěty letošní dočísti se ráčíte, my sami čísla 1. a 2. 1872 nemáme a v plné ceně nazpět je kupujeme. Račte jen č. 3 – 12 do vazby dáti, anať tvoří docela samostatnou knihu.
S úctou Admin Osvěty
čten. beseda S poděkováním potvrzujeme příjem 2 zl co příspěvku ctěné besedy naší „Matici školské“ na rok 1874.
S veškerou úctou za výbor „Matice školské“ v Budějovicích dne 22. dubna 1874.
Dr. A. Zátka
t.č. pokladník
čtenářská beseda čtenářská beseda
P.T.
Oddaným dopisem svým dovolil jsem si ve vší úctivosti Vás upozorniti, že mám pohledávati doplatné zl. 5.20 za „Zábavné listy“ 1886 seš. I-26 „Českou rodinnou bibliothéku“ III. ser. Sv. I-6.
Abych mohl správně plniti své závazky, jsem nucen dbáti toho, aby všeliké nedoplatky co nejdříve byly vypořádány.
Opakuji tedy onu připomínku a dovoluji si slušně žádati, abyste nedoplatek zl. 5.20 mně návratem pošty zaslati sobě neobtěžoval.
Prose, abyste opětnou moji připomínku neráčil mně vykládati ve zlé, ale přízeň svou mně na dál zachoval, trvám
Alois Hynek, knihkupec v Praze. Celetná ul. č. 11 13.9. asi rok 1887

Jiná urgence, ze dne 3.8.1886 na zl. 18 za Rodinnou bibliotheku, přišla na adresu Ctěná občanská beseda v Smiřicích.
Slavná místní školní rada ve Smiřicích 18.12 zl. zaplatila, prot ji pan Hynek poslal 15.12.1888 poděkování.
Občanská beseda v Smiřicích n. /L.

Za příčinou sestavení „pamětní listiny“, která vložena bude do základního kamene chudobince, zasílal Petr Skořepa 2. srpna 1888 dotazník smiřickým spolkům.
1. jméno spolku: 1872 ,,Čtenářská Beseda", 1884 ,,Občanská Beseda;
2. kdy byl založen;
3. kolik má členů: 68
4. jméno předsedy: Josef Valášek, starosta města


beseda
Č. Neutvích(?) t.č. účetní, Valášek předseda. dopis ze dne 25. června 1886.

beseda
Razítko ze dne 4. července 1886.