Holohlavy - dětské divadelní představení Kouzelné kladivo

V neděli, 16. března 1947 sehrály školní děti divadelní hru od J. Toucové-Metlerové „Kouzelné kladivo“, která zachycuje legendární postavu našeho 1. presidenta T.G.M.
Režii vedl Jos. Sehnoutka a slavnostní proslov pronesl Rudolf Andrýs. Úspěch byl velmi slušný.

Zpět na hlavní stránku

divadlo Holohlavy
Divadelní představení Kouzelné kladivo 16.3 1947
1. řada, klečící zleva: Cejpová, Marie Černá, za nimi klečící chlapec ?, Vlasta Bašková, Ludmila Štrumausová, Antonín Šejvl, L. Jamborová, Marie Tučková, Eva Vágnerová, Jitka Hlavová, ?, ?, Zdeňka Holečková, Jana Černá, Zdeněk Andrejs, Jiří Andrejs

2. řada - sedící zleva: Miroslav Hlava, Václav Mrkvička, Václav Knejp, Rubák ?, František Štřégl, Josef Carda, Jiří Srkal, Jaroslav Andejs - stojící, král ?, Ladislav Sikel ?, Zdeňka Černá, Miloslava Pultrová, Zdeněk Špryňar, Jana Sehnoutková, Stanislav Černý, Josef Pultr,

3. řada zleva:Fr. Černý st., Eva Jandíková, Dana Krejsová, Ludvík Dohnal, Květa Gurovská,, Květa Rohlenová ?, Jiř. Sýkorová, ?, Antonín Vágner, Josef Zilvar, Bohumil Šimek, František Srkal, Ludmila Řeháková, Josef Trojan, Ludmila Klouzová, Hedvika Pultrová, Miroslav Melgr, Karel Bašek
Za nimi vpravo: Rudolf Andrýs, Vlastimil Hlava, Ladislav Rohlena,

4. řada zleva: Květa Maršálková, Josef Sehnoutka, Alois Jambora, Antonín Šejvl, Lešek Krejčí

Poslední řada zleva: Zdeňka Řeháková, Marie Rohlenová, Marie Vítková, Zdeňka Sehnoutková, Kamila Jarošová, Jiřina Hlavová, Ludmila Vlčková
Popisovala pí. Vokřálová.


divadlo Holohlavy
Foto z hol. školní kroniky.

divadlo Holohlavy
Foto od p. Minaříka

divadlo Holohlavy
Josef Sehnoutka sedí vpravo. Foto z hol. školní kroniky.

divadlo Holohlavy
František a Jiří Srkalovi. Foto.F. Hnik Smiřice, od p. Minaříka