Ochotnické divadlo Holohlavy - divadelní hra ,,Otec"

Zpět na hlavní stránku

divadlo Holohlavy
Představení se hrálo venku před č.p. 20 - ( Andrýs Rudolf ). V jejich domě byl zřízený bufet a oknem se prodávalo zboží, na návsi byly postaveny lavice pro diváky. .Dnes je to křižovatka Smiřické ulice a ulice Na Kopečku. Bylo to asi v roce 1924. Za mužem s flintou ještě nestojí škola.

Zprava stojí Láďa Rohlena (?), Matějček, Petr Krejčí - syn řídícího, dva neznámí ( hudebníci byli cizí ), Tvrdý, Carda Josef, před sloupem stojí Josef Klouza a pod ním Marie Sehnoutková ( sestra Josefa, vzala si Maršálka ), dále paní Antošová (?), Kábrová.(?)
Vlevo stojí Josef Sehnoutka ( hrál Bobše - potom mu tak říkali :-) ). František Andrejsek zedník je třetí zleva v klobouku.
Paní sedící uprostřed v šátku je paní Merglová bydlela dole u "Kanálku", vpravo od ní sedí řídící učitel Krejčí ( hrál hlavní roli otce a režíroval hru ), další vpravo sedí Josef Pultr. Kluk dole pod řídícím je Josef Hlava a pod Pultrem sedí Bohumir Voltr ( jezdil po světě s cirkusen Kludský )
Vzadu je vidět část domu č.p. 31 - Merklovi
Jména osob mě nadiktoval Rudolf Andrýs *1919 a Jana Suková roz. Sehnoutková. Foto od Ing. Plška. Paní Suková má stejnou fotografii, je jen jiného formátu.

divadlo Holohlavy
Stará Srkalova chalupa stála vlevo od čp. 31. Foto od pí. Sukové.