Ochotnické divadlo Holohlavy

divadelní představení Vesnice zpívá

Zpět na hlavní stránku

divadlo Holohlavy
Vlevo nahoře stojí zleva: Karel Novák, František Křeček, Rudolf Andrýs, Václav Hencl, Josef Peřina, Jindřich Carda, Josef Hlava a Ladislav Mach.
Prostřední řada zleva Božena Andrýsová, Anna Pácaltová, Pěva Krejčová, Libuše Štrumhausová (později učitelka), Růžena Voňková, ?, Líba Krejčová, poslední ženu neznáme.
Dole zleva: Alois Jambora, Jarda Peřina z trafiky, Hloušková, Josef Hroch, Marie Prokopová, Láďa Rohlena, paní Pfeiferová, František Bohdanecký - hrál Uriáška, František Čapek - byl námořníkem.
Na zemi sedí zleva: Jaroslav Peřina, Václav Cejp povoláním herec, Marie Pfeiferová - dcera, Josef Mach
Jména osob mě nadiktoval Rudolf Andrýs *1919. Foceno před holohlavskou školou. Představení bylo sehráno venku.

divadlo Holohlavy
V obrazové příloze holohlavské kroniky v hradeckém archivu byla jména účinkujících i s čísly domů jejich bydliště v Holohlavech.

divadlo Holohlavy
Zleva stojí: Josef Mach, Marie Pfeiferová, Jaroslav Peřina, Alois Jambora, František Čapek.
Zdá se, že podium stálo u zadního vchodu do holohlavské školy.

Příjmení Marie Pfeiferová upřesnila Hana Musilová. Ještě píše: ,,Pro zajímavost, provdala se za pana Sehnoutku, ale nevím kterého, v Holohlavech jich bylo několik.
V roce 1946 se přestěhovali jako mnoho jiných i s matkou do Liberce. Mařenka zemřela velmi mladá, bylo ji 37 roků.

divadlo Holohlavy

divadlo Holohlavy

divadlo Holohlavy

divadlo Holohlavy

divadlo Holohlavy