Smiřice - víceúčelové hřiště u školy

Zpět na hlavní stránkuDěti ráje
Vítězný tým turnaje v malé kopané 27.6.2015.
Zleva stojí M. Vicenec, P. Petráček, M. Středa, O. Hottmar, P. Koutník.
Dole zleva: K. Zemek, J. Koutník, R. Vrabec, L. Bohatý, O. Koza.
Foto a popis Vl. Sladký.Fotografie dole jsou pořízeny na Sportovním dnu pořádaném při příležitosti 10 výročí od vybudování tohoto hřiště 7.6.2014.

hřiště u školy
Víceúčelové hřiště je umístěno před školní budovou ve Smiřicích. Fotbalové hřiště i běžecký ovál mají umělý povrch.

hřiště u školy
Starosta Smiřic pan Luboš Tuzar přivítal přítomné a představil nově instalované nářadí v areálu. Vzadu stojí pořadatelé. Foto Vl. Sladký

hřiště u školy
Sportovci předvedli cviky na nářadí
Zaslechl jsem, že by možná bylo potřeba instalovat kameru na školu. Přece jenom ty železné konstrukce jsou dost těžké.

hřiště u školy hřiště u školy
Celé vystoupení mi připomínalo předválečné borce.

hřiště u školy
Kluci na nářadí předváděli neuvěřitelné cviky.

hřiště u školy
Pan V. Sladký vyfotil kompletní nový areál. Vzadu je vidět klubovna smiřických tenistů.

hřiště u školy
V této zadní části jsou také hřiště pro košíkovou a volejbal.

hřiště u školy
Pořadatelé vylosovali soupeře ve fotbale a volejbalu.

hřiště u školy
Ve volejbalu startovaly tři družstva.

hřiště u školy
V každém volejbalovém týmu podle propozic nastoupily dvě ženy.

hřiště u školy
V soutěži malé kopané nastoupilo pět mužstev.

hřiště u školy
Dietní jídlo a pití pro sportovce je připraveno.


Fotografie Vladimíra Sladkého.

hřiště u školy
Posezení u hřiště.

hřiště u školy
Bolest zad ?

hřiště u školy hřiště u školy
Vlevo: Sportovci, kteří se nejvíce zasloužili o vybudování cvičebního koutu na stadionu.
Vpravo: Vítězové soutěže v malé kopané přijeli z Černožic.

hřiště u školy
Děti ráje hráli malou kopanou (bez žen) i volejbal.

hřiště u školy
První místo v soutěži ve volejbalu si odneslo družstvo Aligátorů.

hřiště u školy
Na třetím místě ve volejbalovém turnaji se umístilo družstvo Děti ráje.

hřiště u školy
Výsledková tabulka soutěže volejbalu.

hřiště u školy
Výsledková listina soutěže v malé kopané.