Sbor dobrovolných hasičů Smiřice

Děkuji p. Kubínovi a Charouskovi.za ochotu.
Fotografie pocházejí ze smiřického a hasičského archivu.

Zpět na hlavní stránku

Foto ze staré doby      Hasičská technika     Oslavy 130 let sboruhasiči Smiřice
SDH Smiřice vám přejí Krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového 2024.
Foceno v prosinci 2023

hasiči Smiřice
Před smiřickou hasičskou zbrojnicí.
Tatra vyjíždí kropit ulice při dlouhodobých letních vedrech. 7.8.2015hasiči Smiřice
Prostor před hasičskou zbrojnicí v roce 1958.
Foto pí. Knapová.

hasiči Smiřice
Pohled z druhé strany kolem r 1965. Foto Milan Plšek.
Na zdi je neznatelný nápis Hasičská zbrojnice, který byl zakryt cedulí Požární zbrojnice - viz. dole.kolna
Plán ,,Kulny pro hasičské a pohřební nářadí". Pan Valášek rýsoval plán 31.8.1882.
Půdorys: Světnička pro hlídače, Kulny pro hasičské a pohřební nářadí

Protokol,
   sepsaný u purkmistrovského úřadu v Smiřicích dne 21. září 1882.
   Věc, jest v následku konaného usnesení obecního zastupitelstva ze dne 1. září 1882 postavení nové kolny, pro hasičské a pohřební náčiní na malé obci.
   Za tou příčinou byl zhotovený rozpočet na tuto stavbu a jest na základě něho na dnešní den ustanovené licitování k provedení řečené stavby, ku které byly ustanovené následující výminky:
   1. pronajímá se vyvedení potřebných práci na základě zhotoveného rozpočtu...
   2. Stavba této kulny musí býti nejdéle do 31. října b.r. uplně provedena a dokončena...
   4. Městská rada si vyhražuje právo, p. pachtýři 10% z licitované ceny do jednoho roku co kauci zadržeti.
   …...
   P. Bedřich Bartošek podal 780 zl a 700 zl.
   Jan Valášek z Hořeňovse podal 699 zl 95 kr. co nejnižší podání.

-----------------

Z Protokolu sepsaného u purkmistrovského úřadu v Smiřicích dne 6. prosince 1882.:
   Předmět. Jest přijmutí oněch, v cestě veřejné dražby dne 21. září b.r. na nájemníka p. Jana Valáška z Hoříněvsi k vystavění přenechaných kulen na základě schváleného plánu a rozpočtu. K vyzvání sl. městské rady zkoumal podepsaný dnešního dne provedení výše psaných kulen na základě zmíněného nákresu a rozpočtu a shledal, že stavba co do rozměru souhlasí úplně s nákresem, jest, až na některé maličkosti, jako: dohotovení omítky, vybílení a omazání stropu, úplně hotová, tak že může pachtýři celý vydražený obnos 699 zl 50 kr. vyplatiti.
   Jelikož zmíněné maličkosti příštím jarem dohotoviti se zavázal a k ujíštění toho a k dalšímu ručení na 1. rok dostatečnou kauci složil.
   Dále shledáme, že pachtýř vykonal některé nutné vícepráce, jako vystavění komína, které obnáší i s potřebným k tomu hmotem 10 zl 75 kr. ….
   Jos. Valášek

   Dle usnesení Obecního zastupitelstva při poradě dne 4. ledna 1883 odbývané - to jest 722 zl 95 k k výplatě se povoluje
   Sehnoutka, starosta.
Zdroj: Okr. archiv Hradec Králové
hasiči Smiřice    hasiči Smiřice
Hasičská zbrojnice v květnu 2004. Deska se znakem mezi vraty.

hasiči Smiřice
Nové auto potřebovalo nová vrata. Deska se znakem zmizela. 23.11.2009

hasiči Smiřice
Pohled k hasičské zbrojnici z průchodu z Nové ulice. 23.11.2009

hasiči Smiřice    hasiči Smiřice
Instalování věže vyfotil M. Volák.

hasiči Smiřice
Pohled k hasičské zbrojnici z Jedličkovy ulice 10.4.2010

hasiči Smiřice
Pohled k hasičské zbrojnici z Nývltovy ulice - 26.9.2009.

hasiči Smiřice
Hasiči se pravidelně zúčastňují dětského dne ve Smiřicích. Fotbalový stadion 29.5.2011

hasiči Smiřice
Ukázka hasičského útoku. 29.5.2011

hasiči Smiřice
Ukázka fungování staré stříkačky na ruční pohon. Hořící domeček byl uhašen. 29.5.2011

hasiči Smiřice
6.6.1998
Převedeno z negativu V. Prostředníkahasiči Smiřice
Požárníci v Hradci Králové 1958
Zleva Šmída, Karel Novák, Josef Opletal, Vendelín Isaides, Pikola, Josef Knap a malý Josef Knap.
Foto od. pí. Knapové.

hasiči Smiřice
Na malém stadionu zleva stojí pánové Marek, Šíp, Černilovský a Vašátko. Foto od. pí. Knapové.

hasiči Smiřice
Foto od. pí. Knapové.

hasiči Smiřice
Zleva Sláva Šťastný a Nepokoj, Milan Šťastný a ?, Miloslav Oppa a Josef Pikola, vzadu stojí Václav Drobný. Foto od. pí. Knapové.

hasiči Smiřice
Foto od. pí. Knapové.

hasiči Smiřice hasiči Smiřice
K oslavě 120. let smiřického sboru v roce 2002. Foto od M. Voláka.