Smiřice - házená

Děkuji panu Ing. MIlanu Plškovi za fotografie a za jeho práci s popisem.

Zpět na hlavní stránkuHázená ve Smiřicích, hrála se česká házená.
zdroj: Sokolská kronika, vzpomínky B. Šmejdy
24.11.1915 rozpuštění Sokola po vypuknutí války, činnost shledána státu nebezpečnou, protihabsburskou
31.08.1919 založena DTJ Smiřice, zaměřena politicky na ČSSD, zakládá skupina nespokojenců ze Sokola
1921 dorost házené Sokola sehrál vítězné zápasy s Hoříněvsí a Dvorem Králové, na školním hřišti cvičí a hrají společně Sokol i DTJ, o propůjčení hřiště žádají i fotbalisté, hráli u Plivátek na louce
házenkáři 1924 házenkáři Sokola se probojovali do finále mistrovství župy
1928 ustaven samostatný odbor házené So
1929 házenkáři So vyhráli utkání na Vinohradech
1931 házenkáři So přeborníkem župy, postupují do kraje
1934 házenkáři So na mistrovství ČOS druzí
24.1.1935 ustaven Sportovní klub Smiřice, zpočátku házená, později již jen kopaná, hrálo se u Plivátek na louce /Smržovský potok/ brankář Michal Halák - pekař
1938 házenkáři So přecházejí hrát na nově zbudovaný malý stadion
1941 Sokol Němci úředně rozpustili
1942 obnova činnosti házené v DTJ, hrálo se společně pod hlavičkou DTJ, po zákazu DTJ pod Národním souručenstvím, pod kontrolou Němců, společně hrají hráči Sokola i DTJ, kteří unikli nasazení na práci do říše, „házená Smiřice“
1945 po válce Sokol obnovuje činnost, házená se opět hraje na malém stadionu
1948 sjednocení tělovýchovy do Sokola, direktivně
1952 opět ustaven oddíl házené, koncem roku se však rozpadá
1953 změna názvu, místo Sokol - DSO Dynamo Smiřice
1954 činný oddíl házené Dynama, časem se ale rozpadá
Někteří hráči pak přecházejí do Holohlav kde ustavují oddíl házené, ale i zde se házená časem rozpadá. Šmejda a Runkas hráli dokud se nerozpadlo smiřické družstvo, pak kuželky.
sestavil: Milan Plšek

Házená Sokol  Smiřice.
   Sokol Smiřice pěstuje již několik roků, zásluhou vedoucího dorostu br. Edy  Nováka, ušlechtilou hru házenou, ve které docílil vydatným a vytrvalým traininkem takové výše, že se stal nejobávanějším soupeřem v házené všech jednot sokolských českého severovýchodu. Aby přátelům pěkného tohoto sportu poskytl mimořádného požitků, pozval na neděli dne 13. července pražský Sokol k zápasu . Házená Praha (cvičitelé Tyršova ústavu)  hráli nerozhodně s mistrem republiky československé, takže jsou jistě z nejlepších mužstev republiky a při zápasu  nedělním se vynasnaží, aby odčinili předloňskou citelnou porážku, kterou ve Smiřicích utrpěli. Na shledanou na hřišti u školy v neděli 13. července odpoledne.
Zdroj: Pokrok 10.7.1924
Týdeník republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu pro župu královéhradeckou

Pan Jaroslav Litomiský z Prahy rodák ze Smiřic vzpomíná pro smiř. Zpravodaj:
  Smiřice měli vůbec na brankáře štěstí, hlavně při tehdy nejpopulárnější házené - výborných gólmanů bylo opravdu dost. Nejslavnější Karpa ( Karpíšek ) byl velmi populární a opravdu výborný brankář. Postupně nastoupilo docela slušné množství dalších a všichni byli opravdu dobří. Populární byl „Palacký“ - Karel Jech, malý Olda Šubrt a Pepík Laburda. Poslední, kterého si ještě tak pamatuji, byl výborný brankář M. Šmejda. Smiřická házená byla na velmi dobré úrovni a to bych musel jmenovat moc a moc hráčů a nerad bych ve svých 86 létech na některého zapomněl.

Existovaly dvě jednoty DTJ a Sokol, každá měla své družstvo házené, jen za války hrály společně.

házená
Házená Sokol 1922 dorost
Uprostřed cvičitel a trenér Eduard Novák.
Foto a popis Milan Plšek

házená
Házená Sokol 1930 dorost:
Zleva: Josef Laburda, Rudolf Zákravský, Meczerod, Féra, Pikola, Petera, Josef Kubeš.
Foto a popis B. Šmejda a Zd. Runkas

házená
Z pozůstalosti po Stanislavu Havlovi je fotografie házenkářů před holohlavskou hospodou ( před parkem ).
Pan Havel stojí pátý zleva. Foto Monika Nepokojová.

házená
Házená DTJ muži, rok cca 1930.
Zleva: František a Václav Duškovi, Stanislav Havel stojí 5 zleva. Foto Monika Nepokojová.

házená
Házená Sokol 1931 muži:
Zleva: Malík Rudolf, Holešek J., Pultr, Sychrovský Fr., Pluhař, Holeček, Kopal
Foto a popis B. Šmejda a Zd. Runkas

házená
Turnaj v házené 20.9.1931. Fotil Jirouš Smiřice. Foto Miloš Dvořák

házená
Podle p. Stránského druhý zleva klečí p. Tůma ( dělal na statkových dílnách ), brankář s čepicí je Jan Plšek, druhý zleva stojí p. Valášek, přední funkcionář DTJ.
Naše družstvo stojí vlevo. Foto Miloš Dvořák

házená
Turnaj o putovní pohár v Náchodě. Hráči Smiřic mají pruhované dresy.Foto Miloš Dvořák

házená
Hřiště u smiřické školy ( vpravo ), čtvrtý zleva stojí p. Dohnálek. Smiř. archiv.

házená
Házená DTJ muži, rok cca 1930
V čepici je brankář Jan Plšek. Foto Miloš Dvořák

házená
Házená DTJ muži, rok cca 1932
Brankář Jan Plšek vpředu, vpravo v pokleku Adamíra Jaromír Foto Miloš Dvořák

házená
Házená Sokol 1932 muži
Zleva: Malík Rudolf, Holeček V., Hrazdílek Rudolf, Kopal, Kmínek, Svatoň Josef, Svatoň František
Foto a popis B. Šmejda a Zd. Runkas

házená
Pan Antonín Vágner stojí druhý zleva. Foto od p. Vojkůvkové.

házená házená
Vlevo: Házená Smiřice - Brno, v Brně 1934. Foto od p. Vojkůvkové.

házená
Házená DTJ muži, rok cca 1935
Stojící uprostřed je brankář Jan Plšek. Foto Jan Plšek

házená
Házená Sokol 1936 muži
Zleva: Zákravský Rudolf, Pultr Václav, Sychrovský František, Laburda Josef-brankář, Tábořík Jaroslav, Kovář, Němeček – oba z Černožic
Foto a popis B. Šmejda a Zd. Runkas

házená
Házená Sokol 1937, ženy na školním hřišti
Zleva: Prokopová, Tučková - obě z Holohlav, Laburdová Miloslava, Beranová Ludmila, ?, Jašková Radka, Meszerodová Milena
Foto a popis B. Šmejda

házená
Házená Sokol 1937 dorost
Zleva stojí Josef Tůma, Josef Rynt, prodej, Karel Juliš, Miroslav Semrád,
Dole zleva: Miroslav Klapka, Antonín Seliger, brankář, Záviš Tylš
Foto a popis Karel Juliš.

házená
Házená DTJ muži, rok cca 1938
Zleva: brankář Plšek Jan, Klimeš Josef, Sychra Bohumír, Klíž Stanislav, Kubeš Josef, Klíž Oldřich, Adamíra Jaromír
Foto Miloš Dvořák, popis B. Šmejda

házená
Házená DTJ muži, rok cca 1939
Stojící soupeř snad Slávie DTJ, zleva spodní řada: Nitka Václav, Klíž Oldřich, Svatoň Josef,
Plšek Jan – brankář, Klíž Bohuslav, Sychra Bohumír, Adamíra Josef
Foto Miroslav Svatoň, popis Bohumír Šmejda.

házená
Výběr východočeské župy házené proti IKARU, který hrál celostátní ligu. 1940
Hřiště IKARU, dnes Anenské nám., za prodejnou Signa pumpy v Kuklenách.
stojící IKAR Kukleny zleva:
1. župní předseda házené Holeček, 2. ?, 3. Vondrouš František, 4. Kříž Bedřich, 5. Getz František – brankář, chytal též v hokeji za Meteor HK, 6. ?, 7. ?, 8 ?,
věhlasný byl útok Ikaru: Vondrouš, Kříž, Chalupa
v podřepu výběr župy: Sokol Smiřice, Plačice
1. ? z Plačic, 2. Štěpánek Karel, 3. ? z Plačic, 4. Šmejda Bohumír, 5. ? z Plačic, 6. Semrád Miroslav, 7. Runkas Zdeněk
Foto zapůjčil Miroslav Svatoň, popis B. Šmejda

házená
Házená DTJ muži, rok cca 1940
Zleva:brankář Plšek Jan, Svatoň Josef, … Foto Jan Plšek, popis Bohumír Šmejda.

házená
Házená DTJ muži, rok cca 1940
Zleva: Svatoň Josef, Adamíra Josef, brankář Plšek Jan, … Foto Jan Plšek, popis Bohumír Šmejda.

házená
Za války povinný pozdrav před zápasem - 1941. Foto Bohumír Šmejda.

házená
Utkání na malém stadionu ve Smiřicích proti Novému Městu n.M. 1942. Hrálo se našíř hřiště.
Domy vlevo - stará radnice (naproti kostelu) Brankář Bohumír Šmejda, vpravo v rohu brány míč-gól.
Foto a popis Bohumír Šmejda.

házená
Zleva brankář Šmejda Bohumír, Klimeš Josef, Fischer Oldřich, Rynt František, Adamíra Josef, Semrád Miroslav, Klíž Bohumil
Před zápasem s Josefovem na malém stadionu, hrálo se napříč. 1942.
Vzadu nové oplocení pletivem malého stadionu, za ním dřevěné oplocení zámeckého parku.
Foto a popis Bohumír Šmejda.

házená
Turnaj v Libčanech 1942.
Za války povinný pozdrav před zápasem. Foto a popis Bohumír Šmejda.

házená házená
Vlevo: Turnaj v Libčanech 1942. Kapitán Bohumír Šmejda přebírá pohár za druhé místo na turnaji.
Foto a popis Bohumír Šmejda.
Foto vpravo: 1943, zleva stojící: Kubeš Josef, Adamíra Josef, Klimeš Josef, Semrád Miroslav,
v podřepu: Klíž Bohuslav, Šmejda Bohumír, Štěpánek Karel
Foto a popis B. Šmejda a Zd. Runkas

házená
Turnaj v Ostroměři 1942.
Zleva Klapka Miroslav, Klíž Bohuslav, Semrád Miroslav, Tylš Záviš, Adamíra Josef, Tůma Josef, Šmejda Bohumír
Foto a popis Bohumír Šmejda.

házená
Smiřice 1944
stojící zleva: Ládr-mandl, Horák Karel, Tůma Josef, Fišer Oldřich, Semrád Miroslav, Tylš Záviš, Sladký Karel, Pluhař-octárna
v podřepu Šmejda Bohumír Foto a popis Bohumír Šmejda a Zd. Runkas

Šmejda
V pondělí 23.4.2018 nás ve věku nedožitých 98 let pan Bohumír Šmejda.
Převzato z kuželkářských stránek.