Smiřice a Holohlavy - Národní jednota severočeská

NJS byl český spolek 1885–1939 založený na ochranu českých menšin.

Zpět na hlavní stránku

Zdroj: Okresní archiv v Hradci Králové, soukromá sbírka.NJS
Vysvětlení činnosti organizace.

NJS
V Praze, v září 1894.

NJS
Odbor studentského spolku ,,Krakonoš" ve Smiřicích s odborem NJS pořádají večírek na památku stoletých narozenin Fr. Lad. Čelakovského.

NJS
Odbor studentského spolku ,,Krakonoš" ve Smiřicích podporuje Husův Fond

NJS
Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Smiřice a okolí pořádá koncert mistra J. Kubelíka a prosí za zapůjčení jeviště.

--------------

Dokumenty ze složky Jana Kotlanta.

NJS
Provolání s podpisy spisovatelů z roku 1917. 1. stránka.

NJS
2. strana

NJS
3. strana

--------------

NJS
Odbor Národní Jednoty Severočeské ve Velké Bukovině, p. Chvalkovice 16.12.1920
Menšinový sekretariát pro Podkrkonoší v Malých Svatoňovicích nám oznámil, že naše menšina je přidělena Smiřicům, kteréžto město má za svou povinnost, umožniti našemu odboru vánoční nadílku pro chudé české děti naší menšinové školy. ...
Musíte nám pomoci již proto, že německý kapitál, továrníci i obce, dávají tisícové částky ve prospěch zdejší německé školy. Účelem jejich: germanismus. Zlákání těch, kteří dosud chodí z českých dětí do německé školy.

Tužkou:
20.12. Odpověděno lístkem, že zasláno složenkou 500 Kč ... a slíbeno příštím rokem poslati více.


NJS
Klub vlasteneckých přátel české menšiny trutnovské v Trutnově.

--------------

NJS
Pozvánka na valný sjezd českých menšin do Žacléře dne 12. července 1925.

NJS
Třetí strana dvojlistu.

NJS

NJS NJS
Místní odbor Národní jednoty Severočeské Smiřice n. L.
Razítko: Okrsek Národní jednoty Severočeské v Jaroměři. ( odesláno 1923 )
Text lístku: P.T. V sobotu dne 21.dubna t.r. koná Okrsek Národní Jednoty Severočeské v Jaroměři
v hotelu ,,na Poště" v 5. hod. odpol. řádnou valnou hromadu. Účast nutná !!! Program v posledním čísle ,,Pokroku".

--------------

NJS--------------

Obrázek vpravo:

Lístek na adresu J. Doležal odborný učitel Smiřice
Jaroměř 14.11.1923
Prosím Vás, pane učiteli, provedli jste již sbírku na národní daň N.J.S. ? neb dokonce máte ji již odvedenu okrsku ?
Né-li, tož prosím, račte tak učiniti.
S kol. pozdravem Vacková t.č. místop okr. N.J.S.

--------------

Otta Klimeš, nájemce hostince Josefa Tučka v Holohlavech č. 11, žádal 14. ledna 1932 ,,o povolení policejní hodiny na den 24. ledna 1932, byla by prodloužena do 4. hodiny ranní při konaném plesu Odboru národní Jednoty Severočeské v Holohlavech".

--------------

NJS P.T. Obecnímu úřadu v Holohlavech
Podepsaný zástupce místního odboru Národní jednoty severočeské v Holohlavech, žádá tímto zdvořile o laskavé udělení povolení k pořádání plesu na den 3. února 1935 v sále pana Josefa Voženílka v Holohlavech (naproti parku - pozn. P.).
V Holohlavech dne 1. února 1935 Josef Mikeš předseda