Všeobecný konsumní a úsporný spolek ve Smiřicích nad Labem

Zapsané společenstvo s ručením obmezeným
Jsou použity materiály z Okresního archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránkurazítko
Slavnému obecnímu úřadu v Holohlavech
   Dovolujeme si zdvořile předložiti počet a jména členů konsumního družstva pro Smiřice a okolí a patřících do obce Vaši. Žádáme tudíž laskavě slavný obecní úřad, aby dle ústní zdělení záležitost jako nutnost došla brzkého a příznivého vyřízení.
   V hluboké úctě - razítko a podpisy Vác. Semrád a Voltr Karel
   Ve Smiřicích 6/7 1915


Soupis
Příslušníci obce Holohlavy obdrželi od všeobecného kon. spolku ve Smiřicích.
Položky: Jméno, Chleba, Mouky, Chlebovin
Ve Smiřicích n. L. dne 5/7 1915