Smiřice - Okrašlovací spolek pro město Smiřice a okolí

Zdroj: SOA Hradec Králové a soukromý sběratel

Zpět na hlavní stránkudopis
Ctěné pěvecké jednotě ve Smiřicích.
Na ctěný dopis ze dne 15. dubna t.r. dovoluje si uctivě níže uvedený spolek dáti Vám zprávu, že se přihlásili ku Vaší pomoci na župní koncert 21. června t.r. dobrovolně naši páni členové:
Pán Klein Theodor, Štupl Josef, Prokeš Bedřich, Pádr Bohuslav, Kaube Josef, Hník František a jeden člen za konsumní spolek.
S veškerou úctou František Hník, t.č. jednatel, Stanislav Pěšina, t.č. předseda
Smiřice 11. května 1914


složenka

složenka
Členský příspěvek na rok 1920 10,- k

dopis dopis
Svaz českých spolků pro okrašlování a ochranu domoviny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V Praze 459-1, Malé náměstí, Richtrův dům
Vlevo: Okrašlovací spolek ve Smiřicích. K rukám stavitele St. Pešiny.
Vpravo: P.T. Okrašlovací spolek k rukám pana Josefa Vorla, předsedy. 13.2.1924

dopis
Okrašlovací spolek v Prostějově pro Josefa Vorla do Smiřic