Spořitelní a záložní spolek pro Holohlavy - Kampelička

Zdroj: Okresní archiv v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránkuspořitelní spolek
Spořitelní a záložní spolek pro Holohlavy, zapsané společenstvo s neobmezeným ručením, pošta Smiřice v Čechách
Sezman upisovatelů III. válečné půjčky u zdejšího spořitelního a záložního spolku. 11. listopadu 1915

spořitelní spolek
Koupě domu čp. 6 ze dne 25. ledna 1935 od školy pro Kampeličku.

spořitelní spolek
Obálka (z aukce)