Vzdělávací a zábavní spolek „Osvěta“ pro Holohlavy, Smiřice a okolí

Zpět na hlavní stránku

2. prosince 1926 ustaven byl „Vzdělávací a zábavní spolek „Osvěta“ pro Holohlavy, Smiřice a okolí“, jehož účelem je pořádání divadel a ušlechtilých zábav, přednášek pro církev československou. Koncem prosince 1926 čítal spolek 342 členy. Prvním předsedou zvolen byl Josef Pultr, pilař z Holohlav, režisérem Jaroslav Petrýdes, holič ve Smiřicích.
Smiřická kronika:hlavička dopisu

Hlavička dopisu ze žádosti o povolení ,,k pořádání konzertu v zahradě p. Srkala v Holohlavech dne 7. srpna 1932 od 2 - 8 hod. večerní. Čistý výnos bude-li nějaký jest ve prospěch Vánoční nadílky určen."

razitko

Z jiné žádosti:
... k pořádání konzertu dne 2. června t.r. v rámci oslavy 15ti letého trvání církve československé v Holohlavech.
Zároveň žádáme o povolení konání bohoslužeb pod ,,Lípou" u Srkalů. (u hostince maproti parku - pozn. P).
V Smiřicích, dne 21. června 1935
Razítko a podpisy: J. Opletal, t.č. předseda a Jos. Tábořík co jednatel.