Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP) Smiřice

Zpět na hlavní stránkuČinnost v roce 1973 (na VČS začátkem roku 1974)
   Svaz československo-sovětského přátelství, základní organizace Smiřice, po krizových letech znovu ustavená dne 1970, měla v roce 1973 původně 108 členů, koncem roku 197 pouze 88 členů. Úbytek vznikl na základě rozhodnutí OV SČSP a MěstV KSČ o zřizování samostatných odboček na závodech a školách. V r. 1973 ustavena byla odbočka na místní ZDŠ, kam přešlo 20 členů původní městské základní organizace, dále byla ustavena ještě samostatná odbočka na Dřevotvaru, která má přes 40 členů a rovněž tak i na cukrovaru jež čítá na 20 členů. Z celkového počtu městské základní organizace 88 členů - je 52 mužů (60 procent) a 36 žen (40 procent). Z úhrnného počtu všech členů je 48 důchodců starších 60 let (55 procent). Z toho vyplývá, že v odbočce je většina starších 60 let a je potřebí zaměřit činnost organizace na získávání mladých lidí.
   Výbor odbočky od svého ustavení v r. 1970 se snažil na poli politicko-výchovné činnosti přispět k poznání života a práce sovětského lidu, jeho vyspělé techniky a kultury. Každoročně byly proto pořádány besedy se soudruhy, kteří navštívili Sovětský svaz, nebo přednášky, např. letos k 13. výročí letu člověka do vesmíru apod. Besedy a přednáška byly doprovázeny vhodným obrazovým materiálem nebo filmy. Pořádány, nebo spolupořádány byly manifestační akce u příležitosti významných výročí (výročí VŘSR a pod.). Členové účastní se velmi aktivně i v akcích, pořádaných NF pod názvem Za Smiřice krásnější.

Koncept psaný na stroji, ze smiřického archivu, si připravil pisatel kroniky Petr Zahálka pro další použití.Fotografie ze schůze SČSP 12.3.1985 jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka.

SČSP

SČSP

SČSP

SČSP

SČSP

SČSP

SČSP

SČSP

SČSP
Vladimír Zemek (v brýlích) byl předsedou MO SČSP v roce 1975.