Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP) Smiřice

Zpět na hlavní stránkuČinnost v roce 1973 (na VČS začátkem roku 1974)
   razítko SČSP Svaz československo-sovětského přátelství, základní organizace Smiřice, po krizových letech znovu ustavená dne 1970, měla v roce 1973 původně 108 členů, koncem roku 197 pouze 88 členů. Úbytek vznikl na základě rozhodnutí OV SČSP a MěstV KSČ o zřizování samostatných odboček na závodech a školách. V r. 1973 ustavena byla odbočka na místní ZDŠ, kam přešlo 20 členů původní městské základní organizace, dále byla ustavena ještě samostatná odbočka na Dřevotvaru, která má přes 40 členů a rovněž tak i na cukrovaru jež čítá na 20 členů. Z celkového počtu městské základní organizace 88 členů - je 52 mužů (60 procent) a 36 žen (40 procent). Z úhrnného počtu všech členů je 48 důchodců starších 60 let (55 procent). Z toho vyplývá, že v odbočce je většina starších 60 let a je potřebí zaměřit činnost organizace na získávání mladých lidí.
   Výbor odbočky od svého ustavení v r. 1970 se snažil na poli politicko-výchovné činnosti přispět k poznání života a práce sovětského lidu, jeho vyspělé techniky a kultury. Každoročně byly proto pořádány besedy se soudruhy, kteří navštívili Sovětský svaz, nebo přednášky, např. letos k 13. výročí letu člověka do vesmíru apod. Besedy a přednáška byly doprovázeny vhodným obrazovým materiálem nebo filmy. Pořádány, nebo spolupořádány byly manifestační akce u příležitosti významných výročí (výročí VŘSR a pod.). Členové účastní se velmi aktivně i v akcích, pořádaných NF pod názvem Za Smiřice krásnější.

Koncept psaný na stroji, ze smiřického archivu, si připravil pisatel kroniky Petr Zahálka pro další použití.

Vložený obrázek
ukazuje razítko odbočky Hospodářství Holohlavy, které bylo na diplomu pro fotbalový turnaj o Pohár VŘSR z roku 1986.Fotografie ze schůze SČSP 12.3.1985 jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka.

SČSP

SČSP

SČSP

SČSP

SČSP

SČSP

SČSP

SČSP

SČSP
Vladimír Zemek (v brýlích) byl předsedou MO SČSP v roce 1975.