Sokol Smiřice - Obraz v upomínku bratru starostovi

Panel byl původně zarámovaný. Obraz mi nechala ofotit Iva Urbanová. Děkuji.

Zpět na hlavní stránku

Sokol Smiřice
Text: V upomínku desitiletého výročí milému bratru starostovi
věnuje tělocvičná jednota ve Smiřicích.

Sokol Smiřice
Vlevo od praporu stojí v druhé řadě ( podle podoby ) Václav Andrýs *1888 z Holohlav.

Sokol Smiřice
V druhé řadě stojí třetí opět asi Václav Andrýs.

Sokol Smiřice
Čtvrtá zleva sedí Aloisie Lefnarová *1858.

Sokol Smiřice


Sokol Smiřice


Sokol Smiřice


Sokol Smiřice
Josef Lefnar byl starosta Sokola do roku 1908. Bylo to 10 let od jeho založení ve Smiřicích.