Sokol Smiřice
Obraz V upomínku našemu milému bratru starostovi.

Obraz mi nechal oskenovat Roman. Děkuji.

Zpět na hlavní stránku

dorost Sokol Smiřice 1922
Na papírovém okraji je pod fotkou dole text: V upomínku našemu milému bratru starostovi.
Tužkou je zde připsáno Eda Novák, vedoucí dorostu (sedí v tričku uprostřed).
Vlajka s nápisem Dorost Sokola ve Smiřicích
Na balonu v popředí je datum 26.3.1922