Smiřice - Celostátní spartakiáda 1985

Fotografie jsou převedené z negativů Václava Prostředníka.

Zpět na hlavní stránkuNácvik na spartakiádu - 5.3.1985

spartakiáda

spartakiáda

spartakiáda

spartakiáda

-----------------

Spartakiádní štafeta - 26.4.1985

Ve smiřické Sokolské kronice v roce 1985 je zápis o turistickém oddílu:
   "Aktivně se podíleli na turistické části ČSS. Organizačně zajišťovali spartakiádní štafetu Dukla - Bratislava - Praha a to střediskovou částí ze Smiřic do Hradce Králové".
   Ve smiřické kronice jsem zápis nenašel.


spartakiáda

spartakiáda

spartakiáda

spartakiáda

spartakiáda

spartakiáda

spartakiáda spartakiáda

spartakiáda spartakiáda

spartakiáda

spartakiáda

spartakiáda
Jaroslav Jágr jede v čele

spartakiáda

-----------------

Nácvik, muži - 5.5.1985

spartakiáda spartakiáda

spartakiáda
Zleva stojí pánové: Čermák J., Šmejda B., Klimeš V., Zemek K, Plšek M., Juriček J., Sladký J., Hojdík P., Svatoň V. a Malý F.

spartakiáda

spartakiáda

spartakiáda spartakiáda

-----------------

Nácvik, rodiče s dětmi - 22.5.1985

spartakiáda

spartakiáda

spartakiáda

spartakiáda

spartakiáda

spartakiáda

spartakiáda

spartakiáda

Spartakiáda 1985

Spartakiáda 1985
Zleva v druhé řadě: Jitka Brožová, Hromádková, Marie Brožová, Alena Knittelová, Vladimíra Rohlenová, Jaroslav Kozová a Josef Knap
vpředu zleva: Věra Kvapilová, Jana Panáková, Milena Seidlová, Ema Baboráková, Lenka Andrýsová, Miroslava Plšková

Kronika smiřického sokola:
   Patnáct mužů z našeho odboru začalo nacvičovat svoji spartakiádní skladbu, dokončilo 12. Tito vystoupili na okrskových a okresních spartakiádách ve Všestarech, Novém Bydžově, Třebechovicích, Holicích, Pardubicích, Náchodě a Hradci Králové. Vyvrcholením nácviku byla účast 10 cvičenců na celostátní spartakiádě v Praze.
   Nácvik na ČS prováděly i ženy ve spolupráci s mateřskou školou ve Smiřicích. Nacvičily skladbu rodičů s dětmi a 12 párů se zúčastnilo okrskové spartakiády v Třebechovicích.
   Za výsledky při nácviku a účast při vystoupeních bylo uděleno naší TJ a cvičiteli F. Malému čestné uznání od OV ČSTV. Na tomto místě se patří poděkovat také obětavým cvičitelkám a cvičitelům: s. Baborákové, Knittelové, Bočkové, Provazníkové, Chlupaté, Kvapilové, Vořechovské, Provazníkovi J. a M., Hojdíkovi a Vl. Svatoňovi.