VII. Všesokolský slet v Praze roku 1920 + odznaky sletů

Fotografie ze smiřického archivu, asi se místní Sokol také zůčastnil.

Zpět na hlavní stránku

Na stránce www.sokolskyslet.cz se píše:
VII. slet 1920 se konal jako poslední na letenské pláni. Vystřídalo se zde přes 100 000 cvičenců, které sledovalo přes 500 000 diváků,
přítomen byl i prezident Masaryk. Poprvé se konaly středoškolské hry a vystoupila i nová čs. armáda.
Oslavou vzniku republiky se stala scéna „Stavba sochy svobody". V průvodech prošlo Prahou 78 000 sokolů.
Zásobování sletu „nakrmilo" celou vyhladovělou metropoli. Poprvé zazněl pochod Josefa Suka „V nový život".

Sokol
Česká obec sokolská
V druhé řadě jde vlevo František Muzikant z Prahy. V 92 letech zemřel ve Smiřicích.

Sokol
Župa Jungmanova

Sokol


Sokol
Tam svět se hne, kam se síla napře - heslo na bráně.Sokol Sokol
Vpravo: Zadní prapor nese nápis Holešov, nejbližší Kroměříž.

Sokol Sokol
Sokol Sokol
Vlevo: Župa Barákova. Vzadu stojí Národní divadlo.
Vpravo: Sokolská župa krále Jiřího

SokolSokol
Sokol
Vlevo: Župa Východoslovenská Jana Kollára.
Vpravo: Pro srovnání: nahoře podoba tribuny na VI. sletu v roce 1912, při prostné mužů.
Část pohlednice vydané při příležitosti VII. sletu v r. 1920. Dole rok 1920.

Sokol Sokol
Před plochou je postavené šplhadlo, na něm cvičili francouští gymnasté.

Sokol SokolOdznaky sokolských sletůIV. slet v roce 1901

slet
Čtvrtý slet všesokolský v PrazeV. slet v roce 1907

slet
Pátý slet všesokolský v PrazeVI. slet v roce 1912

slet
Slet sokolstva Praha

slet
Legitimační lístek Josefa Merkla z Holohlav pro slevu jízdného na vlak.
Pro jízdu do Prahy dne 28. a 29. června t.r. jakož i pro jízdu zpět dne 30. června a 1. července ...
Byl členem jednoty Sokol v Černožicích.

slet
Druhá strana legitimace.

slet
Lístek do šaten. Vše od Jaroslava Merkla.Slet v roce 1914 v Brně

slet slet
Slet sokolstva v Brně byl předčasně ukončen z důvodu atentátu v Sarajevě.

slet slet
Vstupenka do jeskyní od J. Merkla.VII. slet v roce 1920

slet
Sedmý všesokolský slet v PrazeVIII. slet v roce 1926

slet
Osmý všesokolský slet v PrazeIX.. slet v roce 1932

slet   slet
Nápis na medaili: Miroslav Tyrš tvůrce sokolství českého. IX. všesokolský slet v PrazeX. slet v roce 1938

slet   slet
X. Všesokolský slet v PrazeXI. slet v roce 1948

slet   slet  slet
slet
XI. Všesokolský slet v Praze