Sokol - soupis movitého majetku z let 1910, 1933 a 1947

Děkuji Ing. Plškovi, jenž pořídil fotografie v Okresním archívu v Hradci Králové

Zpět na hlavní stránku
soupis majetku
Některé zajímavé položky:
ručnice vzduchová od br. Kleina, 4 páry rapírů a 2 kukle k šermu téměř bezcenné,

soupis majetku
1 havelok, 13 cvičeb. košilek, 1 trubka čtyřhlasá a 1 trubka náčelnická, 4 tyče ke skoku kované
obraz br. Lefnara, podobenka br. Ježka - vesměs ceny ilusorní

soupis majetku
V roce 1910 přikoupeno: 1 trubka pochodová F se šňůrou 16,- (stará se ztratila), 1 lampa v tělocvičně
Zapsal Jarosl. Vognar t.č. správce domu.
V roce 1911 - 12 přikoupeno: 1 pár stojanů ke skoku, 1 visutá hrazda, 1 7 kg koule železná, 4 obrazy, 1 bambusová tyč ke skoku, 1 oštěp

soupis majetku
1 kruhy patent ,,Kroupa", 1 kolovadla (stropní závěs a 4 provazce),
sloupy rourové na valeyball a brány na házenou, dřevěné (oboje školní hřiště), 1 konstrukce pro kruhy (hřiště v hotelu)

soupis majetku
8 párů chůd, 1 pár chůd zvyšovacích, 1 bílý sloup (podstavec pod sochu), 1 zouvák železný

soupis majetku
skříňě pro archiv biografu, v okně archiv notový, ve zdi pro loutky a ve dveřích, pokladna
1 piano, 1 harmonium, 1 basa, 1 čelo, 1 bicí nástroje, 2 sádrová poprsí (Masaryk a Vilson), Tyršův relief

soupis majetku
1 plivátko plechové, 3 páry liží s vázáním krkonošským, 3 páry liží s vázáním Huitfeldovým
V roce 1933 přibylo: 1 žákovská košile (dar p. vrch. stráž. Najmana), Černý, t.č. hospodář

soupis majetku
Inventář sokolské házené ve Smiřicích.

soupis majetku
Nemovitosti závodní jednoty Sokol ČSSS Smiřice ke dni 1947

soupis majetku