Smiřice a Holohlavy

Pionýr a Československý svaz mládeže ( ČSM )

Zpět na hlavní stránku


Pionýr

Smiřice - pionýři
Pionýři držící čestnou stráž při Vítání do života na MNV ve Smiřicích 1960. Projev přednáší tajemník Jos. Zilvar. Sm. archiv.

Pionýrský odznak
Pionýrský odznak a odznak Jiskry.
( Jiskry byly organizované menší školní děti.)ČSM


brigáda ČSM
Věra Bohdanecká a Věra Andrýsová, členky holohlavského ČSM.
Foto Rudolf Andrýs.

brigáda ČSM
Brigáda o žních
Na brigádu se chodilo po práci, byly připraveny vozy s obilím a brigádníci snopky rozvazovali a dávali do mlátičky. Mládež tak pomáhala republice zajistit dostatek obilí. Pracovalo se do večera, zdarma a druhý den se šlo do práce. Jako odměnu svazáci dostali fůru slámy s dovozem do Temného dolu u Horního Maršova, kde měli chatu. Slámu používali na vycpání slamníků, dnes matrací. Chata byla pod Rýchorami, nedaleko měli chatu i smiřičtí skauti.

Zadní řada zleva: obsluha mlátičky, zaměstnanec statků, bydlel na Zbuzanech, Halák František, Beránek Miloš, Černý Josef, Eis Jindřich, Rezek Zdeněk, Funfera Jiří, Hornychová Jaroslava, Špaček Josef, bydlel ve mlýně
Sedící zleva: Povolný Zbyněk, Kamarádová Vlasta – Černá, Soukupová Květuše – Eisová, Urlichová Eva - Kloučková, Kratochvíl Josef, Nováková Věra - Hylmarová,
Foceno kolem roku 1950, stodoly ve Zderazi. Popis Milan Plšek, foto p. Beránek Miloš


Smiřice  - ČSM
Členové ČSM pomáhali na žních. Pro datování: Klement Gottwald ( na transparentu ), zemřel v 14. března 1953. Sm. archiv.
Přímo za autem stojí smiřické nádraží.