Klub českých turistů Sokol Smiřice

Zpět na hlavní stránku

Děkuji Jaroslavovi Jágrovi za fotografie a text na této stránce.Smiřice - turisté
16.9.2006 jsem vyfotografoval část smiřických turistů u chaty Horalka ve Sněžném v Orlických horách. (na vložené fotografii)
Manželé Jágrovi stojí vlevo.

Smiřice - turisté Smiřice - turisté
Na cestě v Polabí u Neratovic - 2004 + Oprava defektu u Dyje - 5.5.2007

Smiřice - turisté Smiřice - turisté
Pochod rodičů a dětí z Jaroměře do Smiřic. Výtopna Jaroměř - zde byl start pochodu. - 13.5.2006
Pochod rodičů a dětí z Jaroměře do Smiřic. Opékání párků v cíli u elektrárny ve Smiřicích. - 13.5.2006

Smiřice - turisté
Reklamní fotografie pořízená ve Štůrově na Slovensku. - 4.7.2005

Smiřice - turisté
Vnorovy u Baťova kanálu. - 6.5.2007. Gesto, (tzv. topolánek) jednoho z turistů, ukazuje fotografovi jaká je jednička.

Turisté ve Smiřicích

Smiřice - turisté   Po rozpadu skupiny starších, pravidelně se scházejících turistů v letech 2002 a 2003 došlo ke stabilizaci kolektivu. Počet členů se opět vyšplhal na pěkných 30 osob (20 mužů a 10 žen nebo také 3 junioři, 14 dospělých a 13 důchodců), z toho je 8 ze Smiřic, což považujeme po předchozích letech za úspěch. Rádi bychom uvítali další zájemce.
  Je vypracováván celoroční plán činnosti s hlavními akcemi turistického roku, který je upravován na základě připomínek a návrhů členů. Dále je vhodná a vítaná účast na jiných akcích pořádaných turisty po celé republice ale i akce individuální podle osobních zájmů. Náplň činnosti tvoří především turistika pěší a cykloturistika, nebráníme se však ani lyžařské, vodní, mototuristice a zimnímu táboření. Dříve hojně vykonávané výkonnostní třídy upadly v zapomnění a o nový systém na základu plnění oblastních odznaků není zájem. Velice oblíbené jsou tradiční cyklistické týdny, které pořádáme již přes 25 let po celém území Česka a Slovenska, ale i v pohraničí Německa, Rakouska a Maďarska.
  Tradicí se stávají akce pro veřejnost, ať již jarní „Turistická setkání“ (letos již 9. ročník se koná 12. dubna) a nebo díky dobré spolupráci s chatou Horalka ve Sněžném v Orlických horách také podzimní „Setkání Rampušáků“ (5.-7. září). O těchto i dalších akcích se členové i širší veřejnost může dozvědět ve vývěsní skříňce proti prodejně novin „U Jedličků“. Mrzí nás občasné rozbití, které přináší jen starosti a zbytečná vydání.
  Vedením odboru je pověřen výbor odboru ve složení manželé Jágrovi a Vladimír Sezima. Smiřice - turisté
  Díky dotacím MěÚ a TJ Sokol byly vyrobeny trička a cyklodresy s potiskem KČT SMIŘICE pro větší reprezentaci města. Díky logu se často stáváme cílem dotazů a diskuzí (případně vzpomínek - cestování, vojenská služba v okolí, jablka „Smiřické vzácné“ a v neposlední řadě již i na kapli) na naše město a okolí. S velmi kladnými ohlasy se též setkalo konání krajské konference Klubu českých turistů ve Dvoraně a exkurze účastníků do zámecké kaple v letech 2006 a 2007.
  Věříme, že se opět najdou nějaké prostředky na činnost a vybavení našich turistů i propagaci našeho města.
  Ve vedení Krajského výboru KČT - Oblast Královéhradeckého kraje - aktivně pracují manželé Jágrovi, kteří jsou nositeli sportovněturistického uznání „Mistr turistiky“. Členové odboru zajistili vyznačení spojovací cesty z Černožic přes Smiřice do Lochenic a dále se snaží o její vylepšení a čištění při každoročních brigádách. Naše práce začala mít kladný ohlas i ocenění ze značkařských míst Klubu turistů. Výsledkem je přeznačení místního značení na celostátní pásové a zařazení naší cesty do celostátního systému značených cest. Vyznačili jsme spojovací cestu ze Smiřic do Černožic, tentokráte po pravém břehu Labe. Tím vznikl cca 5 km vycházkový okruh ze Smiřic do Smiřic po obou březích řeky Labe.
  Za odbor KČT TJ Sokol Smiřice Jaroslav JÁGR, ve Smiřicích 15. ledna 2008

Tento text je stejný jako na www.smiricko.cz. Na fotografiích nahoře je brigáda u Labe 21.9.2002 (Polabská stezka).


Smiřice - turisté Smiřice - turisté
Dunaj v Ostřihomi - Maďarsko 4.7.2005 + Nad Sázavou - Z ráje do ráje 15.3.2008

Smiřice - turisté Smiřice - turisté
V Lednici - 2005. + Hornický skanzen v Banské Štiavnici - Slovensko 27.6.2007Jaroslav Jágr odpověděl na moje otázky. Za odpovědi děkuji.

1. Kdy jsi začal s turistikou ?
  S aktivní turistikou jsem začal po návratu z vojny v roce 1975. Již od útlého dětství jsem však byl veden rodiči k poznávání všech zajímavostí naší vlasti.

2. A co tě k tomu přivedlo ?
  Aktivní cestování jsem započal vstupem do Odboru Svazu turistiky ČSTV při Tělovýchovné jednotě Sokol ve Smiřicích, který vedl pan Vlastimil Prokeš a na oddílových výletech se dozvídal mnoho užitečného a zajímavého. Časem mi výlety vlastního odboru přestávaly stačit a stále častěji jsem se účastnil dálkových a turistických pochodů po celé republice a poznával přitom mnoho dobrých přátel. K celkovému přehledu o výkonnostní turistice mi pomohly legendy tehdejšího krajského turistického dění, pánové Robert Hladil a Antonín Čámský z Hradce Králové a Bohumil Špráchal z Rodova. V roce 1980 jsem se stal předsedou turistického odboru ve Smiřicích a členem okresního (nyní krajského) výboru turistiky, což trvá dodnes.

3. Jaká byla tvoje nejdelší trasa ?
  Mojí nejdelší pěší trasou byly tři dálkové pochody na 100 km a několik dálkových cyklojízd na 150 km. Mezitím jsme s kamarády rozšířili naše aktivity také na vysokohorskou turistiku, přechody pohoří, lyžování a vyzkoušení vodní turistiky. Výsledkem snažení bylo získání mistrovské výkonnostní třídy a posléze ocenění titulem „Mistr turistiky“ v roce 1988.

4. Která byla nejnáročnější ?
  Vrcholem byl přechod Slovenska „Cestou hrdinov SNP“ z Dukly do Bratislavy, což bylo za 3 týdny 760 km s plnou výstrojí hned přes několik pohoří (hřebenovky Slovenského Rudohoří, celých Nízkých Tater, Malých a Bílých Karpat a dalších).

5. Kde se ti nejvíce líbilo ?
  Krásná místa lze najít prakticky všude a je téměř nemožné označit nějaké priority. Osobně se rád vracím do Jizerských hor a na Jižní Moravu a obecně na Slovensko.
  Z cizích zemí mám rád především Švýcarsko a Norsko.

6. Kolik jsi nachodil km ?
Smiřice - turisté   Na otázku počtu ujitých kilometrů (stejně i ujetých) nelze odpovědět jinak než: „Bylo to hodně tisíců kilometrů“.
   Dnes již pěších kilometrů tolik nepřibývá, zato nabývá kilometrů cyklistických.

7. Chodí ještě dost lidí nebo turismus už upadá ?
  Turistika stále žije ať již organizovaná nebo individuální.
  O mládež se dnes stará odvětví KČT zvané ATOM (Asociace turistických oddílů mládeže). Ať již při výletech, táborech nebo při soutěžích „Turistických závodů“ můžeme vidět, že vyhynutí turistů zatím nehrozí.
  Při pěších pochodech můžeme vidět účastníky všech věkových kategorií, stačí se podívat na tradiční vyhlášené akce jako jsou např. „Líšenské pochody Českým rájem“ nebo „Putování za Rumcajsem“ a další.
  Naopak cyklistika prožívá velký rozmach. Před mnoha lety, když jsme se potkali při svých výletech s jinými cykloturisty, stal se malý zázrak a stál za zastavení a přátelské předání informací. Dnes se hemží cyklisté všech kategorií po všech možných i méně možných cestách a stezkách. Vytrácí se však přátelské vztahy mezi náhodnými pocestnými, spěch a současný systém prostě škodí.

Vpravo Smiřičtí turisté v Krkonoších - 28.10.2002.Smiřice - turisté
22.7.2006 ve Švihově.

Smiřice - turisté
21.3.2009 se ve smiřické Dvoraně konala Krajská konference Klubu českých turistů. Byla zde i v letech 2006 a 2007.Fotografie pana Václava Klimeše z polského partnerského města Boguszów-Gorce, z
9. ročníku zahájení turistické sezóny - powitanie wiosny, konaného 23.března 2013.
Akce se zúčastnilo 8 zástupců z našeho města, zástupci klubu turistů, střeleckého klubu a hasičů.

turisté v Polsku turisté v Polsku
Dopolední program v kulturním domě. Vpravo Ing. Milan Plšek ze Smiřic.

turisté v Polsku turisté v Polsku
Vlevo manželé Jágrovi ze Smiřic, vpravo zaplněný sál kulturního domu.

turisté v Polsku turisté v Polsku
Vlevo krajina v okolí města, vpravo J. Smékal při střelbě.