Smiřice - ulice 9. května

tabule Z ulice Na Ohradách, přes křižovatku s Jiráskovou ulicí, pokračuje cesta do ulice 9. května.
Na jednom popisném čísle je ještě nápis Na Ohradách. Mapa domů je umístěna na stránce o Lidické ulici.
V ulici jsou evidována tato čísla popisná:
čp. 21, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 420, 422, 423, 636, 650

Zpět na hlavní stránku



ulice 9. května
5.6.2023

ulice 9. května
Domy popisuji podle této fotografie. Fotografováno 17.8.2006 na křižovatce s Jiráskovou ulicí, kam patří první dva domy.
Za stromy vzadu teče Labe.

Levá strana ulice

ulice 9. května ulice 9. května 396
Vlevo: Dvojdomek čp. 397 a čp. 396 (vzadu). Vpravo: Čp. 396 - 17.8.2006

ulice 9. května
Dvojdomek čp. 397 a čp. 396. 8.6.2023

ulice 9. května ulice 9. května
Dvojdomek čp. 395 a čp. 394 (vzadu). + Dvojdomek čp. 393 a čp. 392 (vzadu). 17.8.2006

ulice 9. května
Nová střecha na domě s čp. 392. 5.6.2023

ulice 9. května 391 ulice 9. května
Vlevo: Čp. 391 - 17.8.2006
Vpravo: Na konci ulice stojí vlevo skleníky zahradnictví. Cesta vede dál k toku Labe.
Pěšinou, zahýbající vlevo proti proudu řeky, se dostaneme do parku u zámku.


Pravá strana ulice

ulice 9. května ulice 9. května
Dvojdomek čp. 402 (vzadu) a čp. 401 + Čp. 402 - 17.8.2006

ulice 9. května 636
Čp. 636, vlevo stojí dům čp. 406, vpravo čp. 404 - 8.6.2023

ulice 9. května ulice 9. května
Dvojdomek čp. 404 (vzadu) a čp.403 + Čp. 406 - 17.8.2006

ulice 9. května 407
Čp. 407 - 8.6.2023

ulice 9. května 407 ulice 9. května 420
Čp. 407 + Čp. 420 - 17.8.2006

ulice 9. května
Zateplení čp. 407. 4.6.2010

ulice 9. května 420
Čp. 420 - 8.6.2023

ulice 9. května ulice 9. května
Vlevo: Čp. 422 a čp. 21 - 17.8.2006
Čp. 21 - ,,Na rybárně" - majetek Českého rybářského svazu, místní organizace Smiřice. Je tady malý sál, pořádají se tu i svatby.
Další fotografie budovy čp. 21

ulice 9. května
Novostavba má čp. 405. 4.6.2010

ulice 9. května
Zleva domy s čp. 405, 422 a 420. 5.6.2023

ulice 9. května
"Rybárna" čp. 21, žlutá budova vpravo má čp. 650.
Dům vpravo patří do Labské ulice. 5.6.2023
Fotografie přestavby čp. 21 na klubovnu.