Holohlavy - ulice Ve Dvoře

Majetek bývalého statkového dvora je dnes v držení soukromého majitele.
Jsou zde 2 adresy: čp. 2 a čp. 3.

Zpět na hlavní stránku

ulice Ve Dvoře
Čp. 3 je bílá budova stojící vzadu.
Ve statku byly ustájeny krávy. Do této budovy jsem chodil za statku pro mléko. Nahoře bydleli zaměstnanci statku.

ulice Ve Dvoře čp. 2 ulice Ve Dvoře
Vlevo: Čp. 2 + Na plánu z roku 1840 je vidět podoba statkového dvora a popisovaného domu čp. 4 vpravo. Zdroj: archivnimapy.cuzk.cz

ulice Ve Dvoře
Budova čp. 2 ( i celé okolí ) se mění k nepoznání . - 12.2.2011

ulice Ve Dvoře ulice Ve Dvoře
Pohled přes hospodářské budovy na Černožice.
Pohledy z věže kostela byly pořízeny v červnu 2002.

ulice Ve Dvoře ulice Ve Dvoře
Fotografie od p. Vébra ukazuje budovu sila v prostoru dvora. + 28.10.2006

ulice Ve Dvoře ulice Ve Dvoře
Oprava budov v červnu 2002. Za statku zde byla kovárna a pila.
Dnes je v budovách umístěn autoservis. 28.10.2006

ulice Ve Dvoře ulice Ve Dvoře
Statková vozová ,,hradba". Od p. Vébra. + Dříve v tomto domečku byly kanceláře holohlavského statku.

ulice Ve Dvoře ulice Ve Dvoře
Vlevo: Pohled na budovy za statkové slávy. Od p. Vébra, fotil p. Stříbrný, 26.8.1963 + Popis domovních čísel.

ulice Ve Dvoře
Budovy statku od železniční tratě. 4.5.2008

ulice Ve Dvoře
Letecký záběr tohoto prostoru ze dne 10.6..2008

ulice Ve Dvoře
Budovy Dvora z pohledu od fary. Ve farské zahradě stojí reklama (býk z autovraků firmy CZ-Eko). 1.1.2013ulice Ve Dvoře

Čp. 4

  Pode dvorem, na louce zvané „na sádkách“, na vyvýšeném místě, jako hrádek, stávalo obytné stavení, sloužící dřívějšímu rybničnímu hospodářství velkostatku, dle starých zpráv značnému ( viz deputáty úředníků, děkana aj. ) Později sloužilo za obydlí ovčáka ( viz. Josefínský katastr ) a fořta. Jak pamatují staří pamětníci, posledně se říkalo domku „fořtovna“, ačkoliv tam již nikdo fořta nepamatuje. Bydleli tam pokladní a poručníci a r. 1930 byl domek zbořen a zůstalo tam jen vyvýšené místo se sklepem. Tím se historie tohoto místa uzavírá.
  Vzhledem k tomu, že staré popisné číslo 4 zaniklo označil jím M.N.V. novostavbu na parcele 444 / 37 v Zadní ulici k Habřině, kterou postavil v r. 1951 Špryňar Josef

Na fotografii od paní Otčenášové je vidět pozůstatek zdi zmiňované fořtovny.
Zleva: sedí Josefa Špačková vd. Provazníková, Antonín Špaček, Františka Špačková vdaná Lánská