Smiřice - výstavba parkovišť v ulici Gen. Govorova v r. 2022

Zpět na hlavní stránku      Popis domů v ulici      Další práce v ulici      Příprava pro stavbu parkovišť.Z Oznámení o zahájení stavebního řízení:
   Stavba obsahuje:
   SO 101 Dopravní plochy – za účelem navýšení kapacity parkovacích stání v lokalitě je navržena úprava řešení parkování, chodníků a zelených ploch v ulici Generála Govorova. Součástí návrhu je i úprava stávajících místních komunikací a chodníků v místech napojení záměru. Podél stávajících komunikací je navrženo 61 nových kolmých parkovacích stání s krytem z betonové zatravňovací dlažby – s hloubkou zálivů 4,5 m s možností 0,5 m přesahu, s šířkou stání 2,5 m (krajní stání šířky 2,75 m), vyhrazená stání šířky 3,5 m (alt. 3 m šířky s možností přístupu na chodník). Podél nových parkovacích stání jsou navrženy nové chodníky šířky 2 m z betonové dlažby. Odvodnění parkovacích ploch je navrženo pomocí zatravňovací dlažby a propustné konstrukce do vsaku, chodníky s příčným sklonem 2% budou odvodněny do okolního terénu nebo na komunikace a odtud stávajícími uličními vpustěmi do kanalizace. 4 stání budou vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.
   Stávající inženýrské sítě vedené v nevyhovující hloubce budou pod zpevněnými plochami vloženy do chrániček.


Govorova
Plán rozložení budoucích parkovišť. Zdroj: web města SmiřiceA

Govorova
Na nových parkovištích se začalo pracovat u školky. 6.4.2022.

Govorova
8.4.2022.

Govorova
8.4.2022.

Govorova
28.4.2022

Govorova
28.4.2022

Govorova
7.5.2022

Govorova
21.5.2022.B

Govorova
25.4.2022

Govorova
27.4.2022

Govorova
28.4.2022

Govorova
Přemístěné kontejnery a konečně v tomto úseku chodník pro chodce. 29.4.2022C

Govorova
3.5.2022

Govorova
7.5.2022

Govorova
Chodník bude skoro u domu - viz červené čáry. 21.5.2022

Govorova
21.5.2022D

Govorova
18.5.2022

Govorova
19.5.2022F

Govorova
14.4.2022.

Govorova
27.4.2022

Govorova
1.5.2022