Smiřice - Hankova ulice čp. 47

Jsou použity údaje z Okresního archívu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku    Popis Hankovy uliceHankova  ulice
Čp. 47 - 29.12.2005.

Ze žádosti datované 1. března 1885:
   Rynt Zařídiv sobě obchod se dřívím a palivem i k řemeslu a rozšířiv i hospodářství nemám při nynější mé usedlosti tolik potřebných mistnosti, kde bych zásoby své bezpečně ukrýti mohl.

Z protokolu
   sepsané dne 17. března 1885 k žádosti p. Antonína Rynta za povolení stavby nové kulny, poblíže nádraží.
   Jak z přiloženého plánu viděti, provede se stavba ta na vlastním pozemku žádatele při hranicích dráhy, celá z tvrdého staviva, s krytbou bezpečně proti ohni zřízenou v ten způsob, že na straně hranicím dráhy žádných otvorů aniž jakéhokoliv dříví vypuštěno bude. Připojený kravín zařídí se tak aby hnojůvka stekala do zvláštní nádržky na dvoře žadatele, strop pak jak z plánu viděti jest bude na železné šíny zaklenut.

Hankova  ulice 47
Plán k vystavení nového hosp. a obchodního stavení při usedlosti p. Ant. Rynta, rýsoval dne 8. února 1885 Valášek.

Hankova  ulice 47     Hankova  ulice 47
Na plánu je již název Hankova třída
Za domovním stavením Ant. Rynta stojí Výměnkářské stavení, vlevo Skladiště.

------------------------

čp. 47 Foto vpravo je ze dne 2.10.2009.

------------------------

Ze žádosti datované 31. března 1886:
   Já v úctě podepsaný mám mé domovní stavení v tak špatném stavebním stavu a tak nedostatečné, že nucen jsem takové zbořiti a natom samém místě nové, dle potřeby si zbudovati.

Z protokolu
   sepsaného na obecním úřadu ve Smiřicích d. 1. dubna 1886. Předmětem jest komisní vyšetření k žádosti pana Antonína Rynta majitele domu č.p. 47 ve Smiřicích o povolení ku stavbě nového obydelního domu blíže nádraží Smiřického.
   Stavba tato provede se po rozboření starého stavení, z důkladného ohnivzdorného staviva a bude odpovídati všem podmínkám stavebního řádu, krytba střechy provedená bude pod dvojité tašky.

------------------------

Vypsáno z matrik:
Rint Antonín *26.2.1841, mistr obuvnický ze Smiřic č. 68, (†13.11.1891 Rynt Antonín, obchodník s uhlím)
vlastní syn po zemřelém Janu Rintovi, poklasném ve dvoře Holohlavském č. 68 a manželky jeho Kateřiny, rozené Vojtěchové z Trotiny č. 3
si vzal 13.11.1866 za manželku
Marie Kubásek *18.8.1845 (†24.12.1915)
vlastní dcera Pavla Kubáska, souseda ze Smiřic č. 47 a manželky jeho Kateřiny († 30.10.1886 77 let), rozené Duškové z Hubilesa č. 11

Antonín a Marie měli syna Josefa Rynta - zemřel 8.3.1889 ve věku 22 let.

František Rynt, obchodník ve Smiř. č. 68 a Josefa, dcera Eduarda Tešlera / Teschlera úředníka v cukrovaru v Rosicích měli:
Otto Rynt *28.8.1907 Sm. 68, †10.9.1907
Marie Ryntová *4.2.1909 Sm. 47, †17.3.1909 Sm. 47

V čp. 47 zemřela 19.2.1871 ve věku 64 let Anna, vdova po zemřelém Františku Hofmanovi, poklasném z Holohlav č. 2 rodem Kubásek z Hubilesa.


Hankova  ulice 47
Plán k vystavení nového domovního stavení pro pana Ant. Rynta, rýsoval 10. března 1886 Josef Valášek

Hankova  ulice
Pohled přes nádražní koleje ukazuje zadní části domu čp. 47 (obytný je vlevo).

Hankova  ulice
Pohled od železničního přejezdu. 27.1.2015

Hankova  ulice 47Hankova  ulice
Čp. 47 ze spojovací silnice od závor k nádraží.
Vpravo: Majitelé zde staví hospodářskou budovu, jejíž základy jsou vidět. Obě 26.7.2006

Hankova  ulice
Spojovací cesta od závor v Hankově ulici k nádraží. 4.5.2013