Smiřice - Hankova ulice čp. 54

Jsou použity údaje z Okresního archívu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku    Popis Hankovy uliceHankova  ulice 54
Čp. 54 - 23.2.2006

Hankova  ulice   Víte, kdo má ve Smiřicích nejvyšší postavení a víte, kdo má ve Smiřicích nejlepší rozhled ? Je to pan Ladislav Groh, který je majitelem domu čp. 54 v Hankově ulici. Jeho dům měl původně číslo popisné 80 a byl nazýván Vančurovským gruntem. Tento dům je postaven na nejvyšším místě Smiřic nad železničním přejezdem u nádraží. S historií tohoto domu nás tentokrát seznamuje přímo sám jeho majitel p. Ladislav Groh s použitím podkladů od ing. Lubomíra Kupky.
  Tento dům byl postaven na přívrší mohutné sprašové návěje po tisíciletí vytvářené západními větry. Původní osídlení před Kristem v těchto místech sahá až do období pohanského lidu (dle velkého množství žárových hrobů objevených v okolí a při výkopových pracích pro stavbu železnice v roce 1856-8). Dle pověstí to bylo kousek od svatyně hrozného pohanského boha Černoboha. Bylo to nedaleko od staré obchodní stezky do Polska. Dům postavený na vrcholu západně od Smiřic patřil do tehdy samostatné vsi Smiřičky. Na snímku z domácího archivu je vidět původní vzhled domu. Hankova  ulice
  Při tomto domě bylo 10 strychů polí, na dva vozy sena z luk a patřil k němu i kousek lesa. Majitel platil o sv. Jiří a o sv. Havlu po 20 groších úroku, z domku platil 1 groš, odváděl jednu slepici a faráři musel dávat letník 1 groš.
  Doba výstavby spadá do období asi po roce 1500, zatím není přesně známá. Doložena je až první koupě. Od nápadníků po Matoušovi Kunoví koupil dům 9. února 1685 za 450 kop Daniel hostinský jinak zvaný Vančura. Proto se dům nazýval Vančurovský. Vančura zemřel 13. prosince 1703. Na základě jeho kšaftu převzala domek do vlastnictví jeho dcera Magdalena Vančurová za 600 zlatých zápisem ze dne 15. září 1704. Šafář r. 1880Magdalena se provdala za Jana Vachka, kterému nechala dne 19. ledna 1708 připsat polovinu tohoto domu. Od Jana Vachka převzal dům 27. ledna 1735 jeho syn Jan Vachek. Dalším majitelem se stal od neznámého data František Vachek. Po jeho smrti připadl domek na základě pozůstalostního řízení jeho manželce Ludmile Vachkové na její jméno byl vložen do knih dne 18. září 1815. Po její smrti zdědil domek Josef Šafář tato skutečnost byla vložena do knih dne 30. prosince 1824. Od 13. prosince 1853 držel domek za 1600 zlatých Josef Šafář s manželkou Františkou. Od 29. srpna 1876 byl majitelem domu Bohumil Šafář.Teschler
  Do hlavního domu, který asi do poloviny 19. století sloužil jako hospoda, což je patrno dle stavebního uspořádání, se vstupovalo přes tři schody do předsíně a přední hostinské části - výčepu. V zadní části byla černá kuchyně a komora. K hlavní stavbě patří ještě menší domek, dnešní domek čp. 64. Zřejmě hospodářské stavení, částečně s jednou místností jako obytné. Dle katastrální mapy z roku 1840 do tohoto komplexu přináleželo i sousední stavení. V současné době má číslo popisné 55 a má jiného majitele. Další majitelé: Teschler Eduard a Matylda - 1910, Teschler Eduard - 1916, Čermáková Josefa, Čermák Antonín, Groh Ladislav, Groh Ladislav mladší
  Text a foto ze smiřického Zpravodaje

------------------------


Hankova  ulice 54
Nákres na zřízení bytu z truhlářské dílny v domě pana Ed. Tešchlera čís. pop. 54. ve Smiřicích, rýsoval 10.12.1892 V. Kottland.
V sousedním domě čp. 55 bydlel J. Andrýs.
Povolení k přestavbě truhlářské dílny u domu čp. 54 zde stojící na byty pro Eduarda Teschlera, bylo vydáno 27. března 1893.
Žádost byla podána 5. března 1893.

Hankova  ulice 54