Smiřice - Hankova ulice čp. 56

Jsou použity údaje z Okresního archívu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku    Popis Hankovy uliceHankova  ulice
Čp. 56 a 57 ( vpravo ) - 23.2.2006

Michal Ze žádosti o povolení stavby datované dne 19.10.1873:
   Já nížepsaný hodlám na svém místě, ke starému dřevěnému chlevu novú maštel přistavěti...
Jozef MichalHankova  ulice
Nákres na přistavení nové konírny pro jednoho koně, pana Josefa Míchala pod Čís. 56 v Smiřicích,
rýsoval 19.10.1873 V. Kottland.------------------------

Michal Ze žádosti o povolení stavby datované dne 26.10.1882:
   Nemaje při mém domě žádné takové místnosti, kambych mé hospodářské nářadí uložiti mohl; uzavřel sem potřebnou takovou kulnu...
Josef Michal

Plán kůlny rýsoval 25. října 1882 Valášek

------------------------

Protokol
   sepsaný dne 10. dubna 1899 k žádosti pana Josefa Michala podané dne 1. dubna 1899 za povolení stavby nové kolny, hospodářské.

Hankova  ulice
Návrh na postavení nové stodoly s přestavbou chléva panu J. Míchalu
rýsoval v březnu 1899 V. Kottland.

------------------------