Smiřice - Hankova ulice čp. 58

Jsou použity údaje z Okresního archívu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku    Popis Hankovy uliceHankova ulice
Čp. 58 - 17.8.2020

------------------------

Hankova ulice
Stavební a situační plán
Dle kterého Václav Pácalt z Čáslavek při obidelním stavení a hospodě čís. 58
v Smiřicích nové hospodářské stavení vystavěti obmýšlí.
Rýsoval Petr Pekárek. Ztvrzuje se pod výminkami v povolení k stavbě od 16. července 1865 ... úřadující radní Jan Čeněk
Domovní stavení čp. 59 je na polohopise dole vpravo. Výše je Stará stodola k čís. 58.


Holič a Pácalt Ze žádosti podané dne 6. července 1865
   Známo, že mé obydelní a hospodářské stavení v roku 1862 vyhořelo. Zamýšlím nyní na témže místě, kde staré chlévy dřevěné stály, chlévy nové z kamene a cihel zcela bezpečně proti ohni vystavěti.
   ...stavbu bude říditi stavitel pan Petr Pekárek.
Václav Pácalt, držitel hostince

Z protokolu
   sepsaného 16. července 1865 k žádosti Pana Václava Pacalta za povolení stavby hospodářského stavení při čísle pop. 58.
Pan Jos. Holič držitel čísla 59 dokazuje tímto veřejně že proti zamýšlené stavbě ... nic k namítání nemá.
Vpravo podpisy Josefa Holiče a Václava Pácalta

--------------------------

Ze žádosti podané dne 24. června 1869:
   Jak známo, shořela mi před několika dny moje roubená a slamou krytá stodola. V takovém pádu nucený sem o novou se starati...

Pácalt Protokol
   k žádosti p. Václava Pácalta za povolení stavby jedné nové stodoly byl sepsaný 24. června 1869 .

--------------------------

Protokol
   k žádosti p. Vojtěcha Pácalta za povolení přestavby přístodolku a konírny na byty a zřízení dřevníků, byl sepsán 10. dubna 1899.

Hankova ulice 58 Hankova ulice 58
Polohopis: čp. 58 je vlevo nahoře.
Vpravo: Plán na stavbu 3 bytů z kolny, přístodolku a chléva p. Vojtěcha Pácalta č.p. ve Smiřicích, rýsoval Václav Holub v březnu 1899.

Hankova ulice čp. 58
Plán na přístavbu dřevníků, krmníků a záchodu ku stodole pana Vojtěcha Pácalta č.p. 58 ve Smiřicích,
rýsoval Václav Holub, stavitel v Jaroměři v březnu 1899
Dva vchody do záchodů jsou vpravo.

Hankova ulice čp. 58
Čp. 58, zde původně byl hostinec pana Pácalta, neoficiálně je tak pojmenovaný celý kopec ( Pácalťák, Na Pácalťáku atd. )
( dříve se také říkalo Holičův ) 19.2.2014
Díváme se z Cukrovarské ulice do holohlavské Školní ulice.

Hankova ulice Hankova ulice
Čp. 58. Výřez z fotky od p. Lukáška. Celá fotografie je na stránce o smiř. hospodách
Vpravo: Vchod do hostince čp. 58. Smiř. archiv

Hankova ulice Hankova ulice
Vlevo: Foto od p. Lukáška ukazuje prostor před hostincem, ještě se starou chalupou vpravo.
Vpravo: Čp. 58, vlevo za domem je částečně vidět střecha čp. 59. Schody do bývalého hostince jsou stále na svém místě. - 23.2.2006

Hankova ulice
Výřez z fotografie vlevo nahoře.

Hankova ulice
Polohopis ,,Holicova kopce" při rozdělování katastrálních čísel od Pácaltových na Holohlavy.
Čp. 58 je nahoře, naproti stojí čp. 197.

Hankova ulice
Krátce po pokácení letitých stromů u domu čp. 58. 9.4.2013.