Smiřice - Hankova ulice čp. 63 a čp. 222

Jsou použity údaje z Okresního archívu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku    Popis Hankovy uliceHankova  ulice 63
Zleva čp. 63 a 222 - 26.4.2016
16.července 1905 vypukl požár v městě u Vítů čp. 63 - Sm. kronika

Hankova  ulice 222
Čp. 63 a 222 - 7.8.2020

Z protokolu
   sepsaného dne 10. března 1903, k žádosti ze dne 30. prosince 1902 pro Jana Víta, za povolení nové stavby domu na pozemku čkat. 245 ve Smiřicích.
   Jedině se namítá, aby přední strana v základech až nejvyšším bodu v niveau silnice vykopaná a z tvrdého hmotu postavena byla v pádu že by někdy se měl chodník tam zříditi, by nemohla býti zeď tato podchcená(?). VítCo se týká schodu u hlavních dveří v předu navrhuje se by jen jeden zřízen byl, za druhý schod by sloužil již prah a ostatní dokončení muselo by se dáti v chodbě samé. Na hořejším konci stavení jest vzdálenost od hrany silnice 2.53 m.; uprostřed pozemku J. Kučery: 1:43 m.
   Pan zástupce c. a k. velkostatku co mezující soused c. a k. stavitel p. Václav Kovářík prohlašuje ... námitek nestává žádných.
   Pan zástupce okresního výboru nenamítá proti stavbě té ničeho ale vyhrazuje si aby stavba založena byla 2 m. od silničního příkopu a aby po dokončení stavby zřízen byl řádný přechod přes silniční příkop tak aby voda volně mohla odtékati.

   Majitel sousedního pozemku Josef Kučera také nemá námitky - podpis u domu čp. 65.

Ze žádosti o osvobození od daně na C.K. okresní hejtmanství:
   se stavbou domu toho začato bylo dne 20/6 1905 a skončeno dne 31/10 1905 ... jenž označen byl číslem popisním: 62 ve Smiřicích
anto tento dům na místě kde dříve žádná budova nestávala, jest postaven I starosta Hojný píše v potvrzení ze dne 1. listopadu 1905 ,,která obdržela číslo pop: 62". ??


Hankova  ulice 63
Plán stavby domku panu Janu Vítovi na pozemku č. kt. 245 ve Smiřicích, rýsoval Josef Špaček, Černilov v prosinci 1902
Tato podoba byla schválena. V domě byly dva pokoje a kuchyň, za okny vpravo je na obou plánech Dílna.

Hankova  ulice 63 Hankova  ulice 63
Jiná verze plánu od stejného autora.
Na Místní poloze vede nahoře pod svahem železniční trať.


Čp. 222

Hankova  ulice 222
Čp. 222 - 23.2.2006