Smiřice - Hankova ulice čp. 78 (čp. 45)

Jsou použity údaje z Okresního archívu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku    Popis Hankovy uliceHankova  ulice 78
Čp. 78 - 24.6.2014

Hankova  ulice 78
Na stejném místě dříve stál dům s čp. 45 , fotografoval ho Jaroslav Litomiský, bydlel v domě vpravo.

Hankova  ulice 78
Vlevo u bývalé cesty k nádraží, stojí dům čp. 78, na mapě dole je na tomto místě čp. 45. - 21.3.2007

Hankova  ulice     Hankova  ulice
Na mapce vlevo dole je proti číslu 45 zapsáno číslo 197, má být 193.

Horák Polohorys vpravo nahoře je z plánu: Nákres na postavení nové kulny pana Františka Horáka čís. pop. 45 ve Smiřicích, rýsoval jej 10.9.1880 Kottland. Vpravo svisle vedouci Ulice k nádraží je vidět na obrázku nahoře.
Původní tok potoka Struha Jordán vedoucí kolem zahrady pana Horáka se neuhýbá na hlavní ulici ale ještě teče dál dnešní Nádražní ulicí
--------------------
Podpis Františka Horáka je ze žádosti datované 10.9.1880.
Zápis z komise o povolení stavby kulny byl sepsán 22. září 1880.
... z tvrdého hmotu vyvedená a taškami přikryta...