Smiřice - Hankova ulice, pravá strana

při popisu domů postupuji směrem z města

Zpět na hlavní stránku    Celkové pohledy na ulici    Levá strana ulice

V ulici je 15.4.2016 evidováno 20 adres:
čp. 7, 46, 47, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 71, 78, 197, 220, 222 a 607

Na této straně jsou popsána čísla 58, 59, 63, 65, 71, 222 a 7 a 607

Zbourané domy čp. 60, 62, 73 a 74 jsou popsány na této stránce.Čp. 71

Hankova ulice
Vlevo: hostinec u nádraží. ( ,,U Horáků" ). Rok 1941, smiř. archiv.

Hankova ulice 71
Čp. 71 - 29.12.2005Čp. 65

Hankova ulice 65
Čp. 65
Hanzovou ulicí vpravo se dostanete do Holohlav ( stejně tak doleva přes přejezd do kopce a doprava ). - 2.10.2011

Kučera
Podpis Josefa Kučery pro povolení stavby pro souseda - dole.Čp. 222

Hankova ulice 222
Čp. 222 - 23.2.2006.Čp. 63

Z protokolu
   sepsaného dne 10. března 1903, k žádosti ze dne 30. prosince 1902 pro Jana Víta, za povolení nové stavby domu na pozemku čkat. 245 ve Smiřicích.
   Jedině se namítá, aby přední strana v základech až nejvyšším bodu v niveau silnice vykopaná a z tvrdého hmotu postavena byla v pádu že by někdy se měl chodník tam zříditi, by nemohla býti zeď tato podchcená(?). VítCo se týká schodu u hlavních dveří v předu navrhuje se by jen jeden zřízen byl, za druhý schod by sloužil již prah a ostatní dokončení muselo by se dáti v chodbě samé. Na hořejším konci stavení jest vzdálenost od hrany silnice 2.53 m.; uprostřed pozemku J. Kučery: 1:43 m.
   Pan zástupce c. a k. velkostatku co mezující soused c. a k. stavitel p. Václav Kovářík prohlašuje ... námitek nestává žádných.
   Pan zástupce okresního výboru nenamítá proti stavbě té ničeho ale vyhrazuje si aby stavba založena byla 2 m. od silničního příkopu a aby po dokončení stavby zřízen byl řádný přechod přes silniční příkop tak aby voda volně mohla odtékati.

   Majitel sousedního pozemku Josef Kučera také nemá námitky - podpis u domu čp. 65.

Ze žádosti o osvobození od daně na C.K. okresní hejtmanství:
   se stavbou domu toho začato bylo dne 20/6 1905 a skončeno dne 31/10 1905 ... jenž označen byl číslem popisním: 62 ve Smiřicích
anto tento dům na místě kde dříve žádná budova nestávala, jest postaven I starosta Hojný píše v potvrzení ze dne 1. listopadu 1905 ,,která obdržela číslo pop: 62". ??


Hankova ulice 63
Plán stavby domku panu Janu Vítovi na pozemku č. kt. 245 ve Smiřicích, rýsoval Josef Špaček, Černilov v prosinci 1902
Tato podoba byla schválena. V domě byly dva pokoje a kuchyň, za okny vpravo je na obou plánech Dílna.

Hankova ulice 63 Hankova ulice 63
Jiná verze plánu od stejného autora.
Na Místní poloze vede nahoře pod svahem železniční trať.

Hankova ulice 63
Čp. 63 a 222 - 26.4.2016.
16.července 1905 vypukl požár v městě u Vítů čp. 63 - Sm. kronikaČp. 7 a 607

Hankova ulice 607
Čp. 607 - 23.2.2006.

Hankova ulice 7
V zatáčce je vjezd do firmy Elpro (lisovna plastů) čp. 7. - 26.4.2016.
Za firemními budovami je postaven dům čp. 607, vchod má z jiné strany.

Hankova ulice
Vlevo stojí čp. 607, vpravo čp. 59. Pohled od Holohlav. 30.3.2008

Hankova ulice
Na pozemku majitele čp. 607, u domů výše, stojí montovaná hala pro koně. Foceno při večerním osvětlení od Smiřic. 9.12.2015Čp. 58

Hankova ulice
Stavební a situační plán
Dle kterého Václav Pácalt z Čáslavek při obidelním stavení a hospodě čís. 58
v Smiřicích nové hospodářské stavení vystavěti obmýšlí.
Rýsoval Petr Pekárek. Ztvrzuje se pod výminkami v povolení k stavbě od 16. července 1865 ... úřadující radní Jan Čeněk
Domovní stavení čp. 59 je na polohopise dole vpravo. Výše je Stará stodola k čís. 58.


Holič a Pácalt Ze žádosti podané dne 6. července 1865
   Známo, že mé obydelní a hospodářské stavení v roku 1862 vyhořelo. Zamýšlím nyní na témže místě, kde staré chlévy dřevěné stály, chlévy nové z kamene a cihel zcela bezpečně proti ohni vystavěti.
   ...stavbu bude říditi stavitel pan Petr Pekárek.
Václav Pácalt, držitel hostince

Z protokolu
   sepsaného 16. července 1865 k žádosti Pana Václava Pacalta za povolení stavby hospodářského stavení při čísle pop. 58.
Pan Jos. Holič držitel čísla 59 dokazuje tímto veřejně že proti zamýšlené stavbě ... nic k namítání nemá.
Vpravo podpisy Josefa Holiče a Václava Pácalta

--------------------------

Ze žádosti podané dne 24. června 1869:
   Jak známo, shořela mi před několika dny moje roubená a slamou krytá stodola. V takovém pádu nucený sem o novou se starati...

Pácalt Protokol
   k žádosti p. Václava Pácalta za povolení stavby jedné nové stodoly byl sepsaný 24. června 1869 .

--------------------------

Protokol
   k žádosti p. Vojtěcha Pácalta za povolení přestavby přístodolku a konírny na byty a zřízení dřevníků, byl sepsán 10. dubna 1899.

Hankova ulice 58 Hankova ulice 58
Polohopis: čp. 58 je vlevo nahoře.
Vpravo: Plán na stavbu 3 bytů z kolny, přístodolku a chléva p. Vojtěcha Pácalta č.p. ve Smiřicích, rýsoval Václav Holub v březnu 1899.

Hankova ulice čp. 58
Plán na přístavbu dřevníků, krmníků a záchodu ku stodole pana Vojtěcha Pácalta č.p. 58 ve Smiřicích,
rýsoval Václav Holub, stavitel v Jaroměři v březnu 1899
Dva vchody do záchodů jsou vpravo.

Hankova ulice čp. 58
Čp. 58, zde původně byl hostinec pana Pácalta, neoficiálně je tak pojmenovaný celý kopec ( Pácalťák, Na Pácalťáku atd. )
( dříve se také říkalo Holičův ) 19.2.2014
Díváme se z Cukrovarské ulice do holohlavské Školní ulice.

Hankova ulice Hankova ulice
Čp. 58. Výřez z fotky od p. Lukáška. Celá fotografie je na stránce o smiř. hospodách
Vpravo: Vchod do hostince čp. 58. Smiř. archiv

Hankova ulice Hankova ulice
Vlevo: Foto od p. Lukáška ukazuje prostor před hostincem, ještě se starou chalupou vpravo.
Vpravo: Čp. 58, vlevo za domem je částečně vidět střecha čp. 59. Schody do bývalého hostince jsou stále na svém místě. - 23.2.2006

Hankova ulice
Výřez z fotografie vlevo nahoře.

Hankova ulice
Polohopis ,,Holicova kopce" při rozdělování katastrálních čísel od Pácaltových na Holohlavy.
Čp. 58 je nahoře, naproti stojí čp. 197.

Hankova ulice
Krátce po pokácení letitých stromů u domu čp. 58. 9.4.2013.Čp. 59

Hankova ulice
Čp. 59 má novou fasádu. 27.9.2008