Smiřice - Hankova ulice, zbourané domy čp. 60, 62 a 74

Zpět na hlavní stránku    Popis ulice

Zbourané domy čp. 60, 62, a 74Čp. 74

Hankova ulice
Dům čp. 74 byl zbourán v roce 1949. Smiř. archiv

Hankova ulice
Pohled z roku 1949. Dům čp. 74 stojí vpravo. Smiř. archiv.
Zábradlí ukazuje mostek nad původním korytem potoka Jordán.

Hankova ulice
Smiřická váha a dům čp. 74. Na takovéto tříkolce jezdil beznohý pan Štrumhaus z Holohlav. Smiř. archiv.

Hankova ulice
Josef Schejbal, obecní zřízenec, asi kol r.1940. Kdysi pracoval také jako ponocný.
Po zřízení městské policie byla tato funkce omezena. Foto před domkem čp. 74. Smiř. archiv, foto Jaroslav Litomiský.

Hankova ulice
Později byla na tomto místě umístěna deska cti.
Občané vyznamenaní veřejnou pochvalou za zásluhy o výstavbu města: zleva - 1. ředitel Velkovýkrmen Gustav Brož, 2. Ing. Arch. Vladimír Hájek, 3. ?, řed. školy Josef Liška, 5. František Malý st., 6. řed. školy ve výslužbě Jaroslav Novotný, 7. poslanec Petr Krejčí, 8. matrikářka p. Špryňarová, 9. účetní cukrovaru p. Štréglová, jaro 1979. Sm. archiv.


Hankova ulice
Prostor ulice dne 19.3.2012.Čp. 62

Fotografie Jiřího Haka a domu

Hankova ulice
Pan Ladislav Žampa píše: "Domek p. Hakové, v ul. Hankova, č.p. 62, foceno mnou, kolem roku 1955. Měl svoji malebnost,
obrostlý vínem a zelení, obzvláště na podzim. Posezení v předzahrádce bylo kouzelné. Paní Haková špatně chodila a tak skoro pravidelně,
při návratu z města a neb z nákupu u Michalů, hodila se řeč a nebo na chvilku posedělo. Bydleli jsme u Pácaltů, č.p. 58, až do roku 1947."

Hankova ulice Hankova ulice
Vlevo: foto od p. Lukáška.
Stejný pohled ze dne 30.4.2005. Vzadu je vidět část domu čp. 60.

Hankova ulice 222
Oba domy jsou pryč. 26.4.2016.Čp. 60

Hankova ulice 60
Čp. 60 - 30.4.2005.

Hankova ulice 60
Čp. 60 - 8.5.2012.

Hankova ulice
Podoba kopce s budovami firmy Elpro. 21.10.2021.