Smiřice - Hanzova ulice

Zpět na hlavní stránku

MUDr. F.V. Hansa - narozen 18.4.1801 ve Smiřicích, zemřel 17.7.1867 v Riedu v Horních Rakousích, krajský lékař - lidumil.
Ze svého jmění odkázal nadaci s určením pro zřízení společné nemocnice pro Smiřice a Holohlavy. Ve třicátých letech se obce Smiřice a Holohlavy se svolením úřadů dohodly, že nadační jistiny využijí v poměru 60:40 k částečnému krytí stavebních výdajů - Smiřice při stavbě domu soc. péče č. 347 (bývalá malá školní budova), Holohlavy na novostavbu holohlavské školy (byla otevřena r. 1935).

V ulici je evidováno 8 adres: čp. 49, 67, 68, 69, 187, 328, 595, 595

V této ulici byla také, dnes zrušená, čísla popisná 66 a 70Hanzova ulice
Vjezd do ulice z Hankovy ulice dne 5.5.2012.
Vozovku a chodník pokrývají panely.

Hanzova ulice
Podoba vjezdu dne 21.4.2006.
Vložený obrázek popisuje čp. v ulici před 2 sv. válkou.

Hanzova ulice Hanzova ulice
Vlevo: Podle mapky popisných čísel, zde ještě stojí domy s čp. 66 a čp. 70
Vpravo: Karel Ulman fotil dne dne 13.8.2005. Na místě domu čp. 66 je jen zahrada vlevo.

Hanzova ulice
léto 2020

Hanzova ulice Hanzova ulice
Práci na kanalizaci fotil Václav Prostředník 5.12.2000

Hanzova ulice
5.12.2000Čp. 49    -   foto zbouraného domu

Hanzova ulice
18.3.2021Čp. 594

Hanzova ulice
Čp. 594 - 8.6.2010.Čp. 595

Hanzova ulice
Čp. 595 - 8.6.2010.

Hanzova ulice
28.6.1999, fotil ProstředníkČp. 328 - původní čp. 69

Hanzova ulice
Čp. 328. Na popisném čísle je Hansova ul. ( s ) - 21.4.2006.

Protokol
za povolení přestavby domku čp. 69 pro Josefa Jecha byl sepsán 11. května 1921.
    Stavbyvedoucí Karel Volt. Sousedé: nepozůstává žádných. Znalec stavební ing. Stanislav Peřina:
    Domek starý sestávající z jediné obytné místnosti se zbourá a na jeho místě navrhuje se z chodby přístupní kuchyň se dvěma pokoji. Světlá výška místností obdrží 2.80 m. Stropy opatřeny budou rákosovými omítkami; půda bude vydlážděna. Střecha pokryje se cementovými taškami falcovými.
    Hlavní zdě posunou se o 60 cm na venek od hlavních zdí starých, jelikož však se budou nacházeti na vlastním pozemku, a šířka ulice tím neutrpí, není námitek proti tomuto rozšíření budovy.
    .... Za intervenci při komisi účtuji 40.- Kč Ing. Peřina

plán
Plán na přestavbu domku pro Josefa Jecha zahradníka ve Smiřicích čp. 69 rýsoval Karel Volt.
Na půdorysu je vidět stará a nová budova.

oběžník
Oběžník pozvánky na komisionální šetření ve středu dne 11. května 1921.
Jména: Peřina, Vít, Čeřovský, Jech, Munzar, Škarytka a Volt.

Hanzova ulice
Zahrada - 21.4.2006.

Hanzova ulice
Pohled na Jechovo zahradnictví u domu čp. 328.


Levá strana uliceČp. 67

Hanzova ulice 67
Čp. 67 - 21.4.2006.
V zahradě, na volném místě, dříve stávalo čp. 66. (viz dole)

Horaková

19. dubna 1879 bydlela v tomto domě paní Kateřina Horáková. Podpis je z povolení pro souseda pana Karla.


Kučera 11. února 1908 zde bydlel Josef Kučera. Podpis je z povolení pro souseda pana Kmínka.
Čp. 187

Hanzova ulice 187
Čp. 187 - 21.4.2006.

Karel Podpis Karla Karla je ze žádosti o povolení stavby podané 6. března 1879.

Protokol
za povolení stavby nového domku na pozemku od čísla 68 ukoupeného pro Karla Karla byl sepsán 19. dubna 1879.
Zástupce obce A. Andrejsek:
    .... z tvrdého hmotu postavené a taškami přikrytá bude a že místo ku stavbě té vlastnictví jeho jest, a že ulička k číslu 67 zazděná býti musí. Karlova

Podpis Anny Karlové z povolení pro stavbu domku sousedky pí. Satránské ze dne 13. července 1896.


plán
Nástin na postavení nového obytného stavení ... rýsoval J. Andrejsek 15. února 1879.
Texty polohopisu zleva: Obytné stavení p: Kateřiny Horákové Čís: 67, Nové obytné stavení p: Karla Karla,
Obytné stavení p. Antonína Rynta Čís: 68. Dole je zakresleno Obytné stavení Karla Čís: 70.

Nivo plan
Řez u železné dráhy.

-----------------

Kmínek Ze žádosti Františka Kmínka o povolení k postavení dřevníku ze dne 29.1.1908:
    Budova tato hraničila by s domem p. Josefa Kučery č.p. 67 a pak s domem p. Jana Kudra č.p. 68 a bylaby průčelím svým do dvora obrácena. Stavbu vésti a kní dohled míti bude zdejší mistr zednický p. Karel Volt.

Hanzova ulice 187       Hanzova ulice 187
Plán rýsoval Karel Volt v lednu 1907.

Protokol
sepsaný 11. února 1908 za účelem povolení stavby nového hospodářského stavení pro p. Františka Kmínka na jeho pozemku čkat.205 a 249/2 při jeho domě čp. 187.Kmínka.
Pan Josef Kučera, co vlastník stavení sousedního čp. 67:
Proti vyvedení ... nemám nic k namítání, žádám však aby pan stavebník František Kmínek při stavbě projektovaného dřevníka odstraněnou hlínu při základech stavení čp. 67 ztracenou oporu tak nahradil, aby tak bylo zamezeno případnému poškození zdiva mého stavení čp. 67.
Čp. 69

Hanzova ulice 69
Čp. 69 - 21.4.2006. Číslo 69 mělo původně Jechovo stavení naproti.

Hanzova ulice 69
Čp. 69 - 21.4.2006.

Hanzova ulice 69
Původní číslo popisné 69, je domeček uprostřed leteckého obrázku z roku 1932.Čp. 68

Hanzova ulice 68
Čp. 68 - 21.4.2006.

plán plán Nákres na vystavení nového obytného stavení č. 68/a rýsoval J. Andrejsek 4. července 1896.
Texty polohopisu: nahoře železná trať, Vlevo č. 187 Anna Karel, vpravo č. 68 p. Marie Satránská. Nová stavba je červeně.

Protokol
za povolení stavby nového obytného stavení pro paní Marii Satránskou byl sepsán dne 13. července 1896.
Stavitelský znalec pan Josef Andrejsek:
    Satránská ... Co se stavební čáry týče, má ta samá ustoupiti 130 ctm. do pozemku pí. Marie Satránské, jak v plánu poupraveno, má tvořiti rovnoběžnou čáru od rohu domu č: 187 pí. Anny Karlové až po zadní roh domů č: 69 p. Jana Černýho, takže čistá šířka ulice má míti 6 metrů. Co se dálší stavby týče musí ta samá z tvrdé hmoty od kamena a cihel vyvedena a tvrdou před ohněm bezpečnou krytbou přikrýti byti. Štíty povedou 16 ctm nad hřeben střechy, taktéž z tvrdé hmoty vystavěné.
Dodatek:
    Paní Marie Satránská podotýká, že projektované okno do dvora sousedky pí. Anny Karlové čp. 187 zřízeno nebude.

výška kolejí
Nivo plán - poloha domu a kolejí.


Rynt------------------------

19. dubna 1879 bydlel v tomto domě Antonín Rynt. Podpis je z povolení pro souseda pana Karla.


Hanzova ulice
Pohled na ulici z pohledu od Holohlav. 10.4.2010

Hanzova ulice
Chodník pokračuje z Hanzovy ulice, kolem trati pod mostek do Holohlav. Kopec ,,Hliňák" je vlevo. 10.4.2010
Nad tratí byl plánován nadjezd, po protestech lidí v Holohlavech se změnil územní plán a nadjezd nebude.
Už před třiceti léty tady byl obchvat Smiřic plánovaný, proto se nemohly stavět na určitých místech rodinné domy.

chodník
Pohled na chodník vedoucí do smiřické Hanzovy ulice (vpravo).
Kliknutím se fotografie zvětší

Hanzova ulice
Pohled od Holohlav na chodník ještě se starou dlažbou. 18.6.2011Čp. 66

čp. 66 Plán na postavení nového chléva rýsoval J. Andrejsek dne 21. října 1882

-------------------

Protokol
za povolení stavby nového chléva pro Vacslava Lajvra při jeho domku čp. 66, byl sepsán 1. listopadu 1882.
Stavitelský znalec Josef Valášek:
    Podepsaný nemá k předložené stavbě chléva k připomenutí, jedině podotýká že musí mezi novou stavbou a pozustávajícím domkem k němuž chlév ten připojiti se má, zeď proti ohni vyzdvižená býti a tak nový kryt k starému užlabím připojen. Chlév ten musí býti přikryt tvrdou krytbou, kdežto část za zdí proti ohni může měkkou hmotou pokrytá býti. Připomná se že k cíli svádění výkalů třeba na dvorku vyzděnou jámu zříditi aby tím stavení ježto obydlené jest lidmi netrpělo.
Mezující soused Josef Horák ničeho k namítání nemá.


Lajvr Horák

Podpis Václava Lajvra je ze žádosti datované dne 23. října 1882.
Josefa Horáka z protokolu.