Smiřice - Jedličkova ulice

Dříve se ulice jmenovala Hasičská. Jsou použity materiály z Okresního archivu Hradec Králové.
Hasičská ulice

Zpět na hlavní stránku

MUDr. Otakar Jedlička - narozen 22.12.1845 v Hořiněvsi, zemřel 27.6.1883 ve Smiřicích ( na hrobě na smiřickém hřbitově má štíhlý obelisk s medailónkem O.J., který zhotovil žák smiřické školy Josef Šmejda z Norska ). Městský lékař ve Smiřicích v letech 1878 - 1883. Lékař - lidumil, spisovatel drobných črt, autor dvoudílného spisu Rakousko - pruské boje r. 1866.

V ulici bylo 29.5.2009 evidováno také čp. 37.
20.7.2016 jsou zde evidovány 4 adresy: čp. 32, 148, 163 a 231. Zbouraný dům 38
Čp. 37 je nyní evidováno ve Spojovací ulici.


Jedličkova ulice
Pohled na Jedličkovu ulici z Palackého ulice. Z této strany se do ulice vjet nedá, je zde jednosměrná ulice. 14.6.2006Čp. 231

Jedličkova ulice 231
Čp. 231 - levá strana ulice. 14.6.2006

plán
Povolení k stavbě.
Josefu Stránskému majiteli domu čp. 231 v Smiřicích.
K vyřízení Vaší žádosti ze dne 7. května 1900 dává se Vám povolení k přístavbě dřevníku při Vašem domě čp. 231 ve Smiřicích.
Od představenstva obce ve Smiřicích dne 20. května 1910

Plán rýsoval Karel Volt v květnu 1910.

-----------------------

V domě čp. 231 bydlela paní Vašíčková, žena známého smiřického učitele. Jmenovala se za svobodna Stránská.
Čp. 32

Jedličkova ulice 32
Čp. 32 - levá strana ulice. 19.3.2015
Č. parcelní 47, výměra 168 m2. Majitelé podle Ing. Kupky: 1910 Stránský Josef ml., dále Stránský Josef a Lášek Josef (smiřický učitel)
Červenec 1933 - Sklenář Josef Stránský zboural dřevěnici s lomenicí čp.32, dnes Jedličkova. Nahrazena byla zděným domkem.Čp. 148

Jedličkova ulice
Čp 148 - pravá strana ulice. Chodník vlevo spojuje Jedličkovu a Novou ulici. 14.6.2006

Slavná městská rado!
   Široký Já v úctě podepsaný dovoluji si slavné městské radě podati uctivou žádost aby ráčila vylati komissi k mému koupenému domu č.p. 148., proskoumati plány a dala mě povolení ku rekonstrukci tohoto domu.
Ve Smiřicích, dne 26. března 1902
Ferdinand Široký

-----------------

Pozvání.
   K žádosti p. Ferdinanda Širokého za udělení povolení ku zřízení zámečnické dílny v jeho domku čís. pop. 148 ve Smiřicích, ustanoveno jest vyměrem c.k. okresního hejtmanství ve Dvoře Králové n. L. ze dne 31. května 1912 ... komisionelní šetření na místě, na den 22. června t.r. to jest přicházející sobotu o 4. hodině odpoledne ku kterémužto šetření se tímto uctivě pozvání činí.
   Obecní úřad ve Smiřicích, dne 19. června 1912. Starosta města Jan Juliš.
Zdroj: Okr. archiv HK

V matrice narozených obce Hubiles je v lednu 1873 zmiňována porodní ,,bába zkoušená: Marie, manželka Fridolína Šrůtka, obyvatele ze Smiřic č. 148"
Čp. 163

Jedličkova ulice
Čp. 163. Pohled z Nývltovy ulice k hasičské zbrojnici. 11.4.2020

Jedličkova ulice
Hasičská zbrojnice, vzadu vede Nývltova ulice. 14.6.2006

Jedličkova ulice
Poslední dům má číslo popisné 163. 14.6.2006

Jedličkova ulice
V protější Nývltově ulici se upravují chodníky a provoz se mění na jednosměrku, proto auta provizorně stojí na trávníku.
Na konci tohoto roku zde však vznikla parkovací plocha. 12.11.2014Čp. 38

Jedličkova ulice
Ve smiř. archivu jsem našel fotografii s popisem : čp. 38 ,,u Černých" zrušeno kolem r. 1960. Fotil J. Pešek ze Smiřic.

Dům čp. 38 - do roku 1780 čp. 128
č. parcelní 54, výměra 219 m2
    mapa Nově postavený dům na pozemku 9 loket šířky a 20 loket délky. S povolením vrchnosti na pozemku zakoupeném od obce postavil
    Jan Sedláček a zřídil si i zahrádku. Do knih byl vložen 20.8.1780 v ceně 100 zl. Úrok 1 zl. 30 kr. Dům prodal 11.6.1806 za 630 zl.
    Martin Šubrt s manželkou Annou si jej koupili, po smrti Anny si dává Martin připsat její polovici. Později majetek prodává 6.10.1821 své dceři Josefě provdané Fejfarové za 500 zl.
    Josefa a Josef Fejfarovi dům prodávají 21.6.1846 za 400 zl.
    Jiří Toman ho prodává 10.9.1859 za 530 zl.
    Ignác Kašpar a Marie, noví majitelé tu dlouho nepobyli a 18.2.1861 jej přepisují za 560 zl. na
    Jan Černý a Kateřina
    …...
    1910 + 1916 Černý Jan
    Černý Jan
    demolováno kolem roku 1970

---------------------------

Meziválečná mapa ukazuje čp. 38 vpravo od Mlýnského náhonu.

Černý -----------------

Ze žádosti o povolení stavby:
   V úctě podepsaný hodlám vystavěti na mém pozemku respektive přistavěti k mému domku čí: 38 ve Smiřicích chlév a mlat.
19. února 1898 Jan Černý

Protokol
   za povolení stavby nového chléva a mlata na jeho zahradním pozemku pro Jana Černýho čp. 38 byl sepsán 20. března 1898.
Mezujících sousedů nestává. Stavbu provede p. Josef Andrejsek ze Smiřic.

-----------------

Jedličkova ulice
Nákres na přístavbu chléva a mlatu ... rýsoval J. Andrejsek 18. února 1898.
Na polohopisu mezi čp. 38 a 39 je zakreslena Ulička, teče zde dnes zatrubený Mlýnský náhon.