Smiřice - Lidická ulice

Zpět na hlavní stránku

Z ulice Spořilov, přes křižovatku s Jiráskovou ulicí, pokračuje cesta do Lidické ulice.
Na jednom popisném čísle je ještě nápis Spořilov. Kdy byla ulice na Lidickou přejmenována nevím.
V ulici je evidováno 14 adres: čp. 374, 375, 376, 377, 378, 379, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 a 429.



Lidická ulice
Domy popisuji podle této fotografie. Fotografováno 17.8.2006 na křižovatce s Jiráskovou ulicí, kam patří první dva domy.
Na konci ulice leží zahradnictví.

Lidická ulice
Předválečná mapa jižní části Smiřic. Dnes se vodorovné ulice jmenují takto: vlevo nahoře Anežky Malé (dříve U Vlečky),
dole Spořilov, Ohrady a Fučíkova. Za svislou (Jiráskovou) ulicí, až vpravo nahoře, vede ulice Kapitána Jaroše (dříve U Vlečky),
dole Lidická a 9.května. Fučíkova ulice prodloužená doprava ještě neexistovala. Dříve vedly ulice U Vlečky, Spořilov a
Na Ohradách doprava až na konec města. Jak se jmenovala před válkou Fučíkova ulice nevím.


Levá strana ulice

Lidická ulice 379 / 378 Lidická ulice 377 / 376
Dvojdomek čp. 379 a čp. 378 (vzadu) + Dvojdomek čp. 377 a čp. 376

Lidická ulice 375 / 374 Lidická ulice 429
Dvojdomek čp. 375 a čp. 374 ( vzadu ) + Poslední dům na levé straně ulice čp. 429

Lidická ulice 429 Lidická ulice 429
Vlevo: Paní Reichová mi nechala okopírovat dvě fotografie ze stavby domu čp. 429. Vzadu jsou vidět dva poslední domy v ulici 9. května.
Vpravo: Stavba domu čp. 429, dům byl dokončen v r. 1972.


Pravá strana ulice

Lidická ulice
V ulici se staví nový dům. 12.11.2011

Lidická ulice 384 / 383 Lidická ulice 386 / 385
Dvojdomek čp. 384 (vzadu) a čp. 383. Dvojdomek čp. 386 (vzadu) a čp. 385

Lidická ulice 388 / 387 Lidická ulice 389
Dvojdomek čp. 388 (vzadu) a čp. 387 + Poslední dům na pravé straně ulice čp.389, byl postaven kolem r. 1983.

Lidická ulice
Na konci ulice je vjezd do zahradnictví, které již patří do Labské ulice.


Betonování vozovky

vozovka
Fotografii popisuje pan Kupka jako "akci Z v roce 1973 - cesta k zahradnictví". Vzadu vede napříč Jiráskova ulice.

vozovka
Druhý zleva je pan Zákravský se syny.

vozovka

vozovka

vozovka

vozovka

vozovka

vozovka

vozovka

vozovka

vozovka

vozovka
Na fotografii je razítko 12.května 1973.

vozovka

vozovka