Smiřice - Mlýnská ulice, čp. 122 (zbouraný)

Jsou použity materiály ze smiřického a Obl. archivu Hradec Králové

Zpět na hlavní stránkuMlýnská ulice
Čp. 122

Mlýnská ulice
Václav Prostředník fotografoval v říjnu 1997.

Mlýnská ulice
Čp. 122 vlevo.

Dům čp. 122, do roku 1780 čp. 23
Výměra 437 m2, číslo parcelní 148. foto Volák
  Domek byl bez polí a luk. Držitel platil o sv. Jiří a sv. Havlu po 4 gr. a naturální dávku 1 slepici ročně.
  První známý majitel, Alžběta Jindrová prodává 13.11.1659 domek za 150 kop. Kupec Tomáš Jindra byl asi její manžel protože se píše: ,,…od pozůstalé vdovy Alžběty kupuje ….“. Další majitelka Alžběta Jindrová prodává domek 13.4.1694, za 100 kop Václavovi Pelikánovi. 15.4.1700 také za 100 kop dům kupuje Václav Runkas. Runkas zemřel r. 1721 a zanechal dospělé i nedospělé děti. Vrchnostenský soud ( úřad ) určil, že nejstarší dcera Kateřina Runkasová opustí službu a bude pečovat o nedospělé sourozence, za což jí byl připsán domek 7.11.1730 v ceně 150 kop. Kateřinu si vzal za manželku Jan Baroch a byla mu připsána polovice domku. Kateřina Barochová ovdověla a převzala opět domek. Pro své stáří prodala dům 11.7.1764 svému strýci Václavu Runkasovi za 150 kop. Od Runkase přebírá dům 14.2.1794 jeho zeť Jan Šandera za 150 kop. Po otci Janovi převzal dům v ceně 640 zl. syn Václav Šandera s manželkou Františkou, roz. Kučerovou ( v druhém řádku je napsáno Kateřinou, nebo je to druhá žena ? – spíš chyba přepisu ). Václav Šandera zřejmě ovdověl a držel domek sám, odkazuje ho 29.12.1849 Václavovi Šanderovi. Nový majitel Josef Hejcman s manželkou Kateřinou koupil dům 27.4.1852 za 580 zl. Po ovdovění přešel celý domek 30.9.1869 v ceně 510 zl. na vdovu Kateřinu a ta ho přepisuje na Josefa Hejcmana s manželkou Annou. V roce 1910 (viz dole - P.) kupuje domek firma Šimon Klein a syn ( mlýn naproti ).
  Po roce 1866 byla v tomto domku umístěna pošta ( od 19.8.1840 byla pošta ve Smiřicích v domě čp. 12 ).
  Před zbouráním v domě čp. 122 bydleli romové.

-----------------

Hejcman Ze žádosti:
   zamýšlím vystavěti na pozemku zahradním č.p. 122 zde v Smiřicích pražírnu a dřevník.
   Dřevník, který se má vystavěti hraničiti bude se zahradou p. Pavl. Šrámkové a dědiců zde.
V Smiřicích, dne 20. září 1882. Hejcman Josef

Protokol k povolení stavby byl sepsán 28. září 1882.
... z tvrdého hmotu a taškami přikrytá ...
Co se dřevníku týče změní se položení stavby v ten způsob že přijde čelem svým k postavení na hranice čísp. 123 Dřevník ten vystaví se dle nákresu na podezdívku z tvrdého hmotu, na to pak ze dříví, prken a latí a taškovou střechou přikryje.

Mlýnská ulice 122
Plán na postavení nového dřevníku a pražírny u pana Josefa Hejcmana čís: 122 v Smiřicích
rýsoval Josef Andrejsek dne 7. září 1882.
Polohopis: Cesta k Holohlavům je dnešní Mlýnská ulice. Nahoře čís: 123, vpravo čís: 121.

-----------------

plán se ztratil Ze žádosti:
   V úctě podepsaný hodlám nynější poštovní místnosti rozšířiti, respektive hodlám přistavěti k mému domu čís: pop. 122 v Smiřicích.
Ve Smiřicích 29. dubna 1905 - Šimon Klein a syn

klein


Z protokolu:
   sepsaného 25. května 1905 o vyšetření žádosti ct. firmy Š. Klein a s. za povolení přístavby domu čp: 122 ve Smiřicích.
Sousedé: paní Horáková Františka, majitelka domu čp. 120.
Stavbyvedoucí: Andrejsek Josef.

Stavba tato, která obdržela staré číslo popisné 122 jest nyní dohotovena a bylo také povolení k obývání uděleno.
Hlášení C.k. okresnímu hejtmanství ve Dvoře Králové 24. února 1906

Mlýnská ulice
Duben 1986 - v čele stojí bývalý mlýn, později šrotovna.

Mlýnská ulice
Pohled na zadní část domů. 15.10.1999 Foto Prostředník


Bourání domů 16.11.1999

Mlýnská ulice
Cesta do holohlavské ulice Na Lávkách. Fotografoval Václav Prostředník

Mlýnská ulice

Mlýnská ulice

Mlýnská ulice

Mlýnská ulice

Mlýnská ulice

Mlýnská ulice

Mlýnská ulice Mlýnská ulice

Mlýnská ulice

Mlýnská ulice Mlýnská ulice

Mlýnská ulice

Mlýnská ulice

Mlýnská ulice

Mlýnská ulice

Mlýnská ulice

Mlýnská ulice