Smiřice - Mlýnská ulice, čp. 123 (zbouraný)

Jsou použity materiály ze smiřického a Obl. archivu Hradec Králové

Zpět na hlavní stránkuMlýnská ulice
Vlevo čp. 122, uprostřed čp. 123, účel vysoké budovy napravo neznám (trafostanice, el. rozvodna ?).

Mlýnská ulice Mlýnská ulice
Vlevo: Letecký pohled na Mlýnskou ulici od Holohlav. Foceno před rokem 1975.
Strom stojící jakoby uprostřed silnice byl pokácen až v roce 2005.
Vpravo: Vzdálenější čp.122, vpravo stojí čp. 123. Vzadu smiřický mlýn. Vpravo domky ve kterých bydlili zaměstnanci mlýna.
V jednom z nich se narodila Pavla Vachková (možná jen žila ?). Členka opery král. českého zemského a Národního divadla.


  Výměra 509 m2, číslo parcelní 129.
  Pozemek 158 m2 koupil od svého švagra Jana Barocha Václav Runkas za 11 zl. a 45 kr. Na pozemku postavil domek a do knih ho vložil 24.5.1751. Odkázal ho 14.9.1781 Jiřímu Runkasovi v ceně 30 zl. Jiří držel domek do 25.2.1805, kdy ho prodal za 150 zl. Václavu Veselkovi z Labské Tejnice. Majetek přešel ,,odevzdávací listinou“ od Václava Veselky na nové majitele Josefa Hájka s manželkou Terezií. V roce 1910 (viz dole - P.) se stává majitelem firma Šimon Klein a syn.
  Podle ing. Kupky ve smiřickém Zpravodaji.

-----------------

Ze žádosti:
   Já v úctě podepsaný zamýšlím v mém domku č.p. 123 v Smiřicích upraviti byt a přistavěti chodbu s dřevníkem a záchodem...
12. listopadu 1885 - Šimon Klein a synové

Z protokolu:
   za povolení přístavby a upravení bytu v čd. 123 firmy Šim. Klein a synové
Jelikož na místě starého sešlého prkenného dřevníku provede se přístavba jak z nákresu viděti z tvrdého staviva a tvrdou krytbou přikryje, a co vnitřní úpravy se týče, vše pohodlně se zařídí, vzláštním komínem opatří a vůbec vše do pořádku uvede nemá podepsaný ničehož více k připomenutí.
Valášek.

Mlýnská ulice 123
Nákres na sřízení bytu v domku panu Kleinovi patřícím, rýsoval 10.11.1885 Valášek

-----------------

Mlýnská ulice 123
Nákres na přestavbu obytného stavení čís. 123 ve Smiřicích, rýsoval 27. března 1894 Josef Andrejsek.
Protokol k povolení na rozšíření domku čpop. 123. k žádosti firmy Šimon Klein a synové byl sepsán 9. dubna 1894