Smiřice - úpravy před nádražím

Zpět na hlavní stránkuWeb města Smiřice:
V etapě 1a od 12. 3. do 20. 5. 2018 bude pro vjezd vozidel uzavřen úsek před nádražní budovou a spojovací ulička vedoucí podél trati od nádražní budovy k přejezdu.
V etapě 1b od 16. 4. do 29. 7. 2018 bude uzavřena celá křižovatka před nádražím včetně prostoru autobusové zastávky – zastávka bude přesunuta do Hradecké ulice k čp. 191 (rohový dům proti firmě BDK-Glass).Nádražní ulice
Obrázek převzatý ze smiřického Zpravodaje, ukazuje prostor před nádražím s parkovacími místy a zmírnění zatáčky v křižovatce.
Původní stav křižovatky je vyznačen černou čarou.

Nádražní ulice
19.3.2018

Nádražní ulice
19.3.2018

Nádražní ulice
19.3.2018

Nádražní ulice
Pohled k závorám. 27.3.2018

Nádražní ulice
Pohled z nádražních schodů. 27.3.2018

Nádražní ulice Nádražní ulice
Trubičky pod prostranstvím.