Smiřice - Palackého ulice

Domy čp. 16, 17, 21, 22, 8 a 23 a 24

Klikni pro přímý přístup k popisům domů.

Zpět na hlavní stránku       Další domy v Palackého ulici

Jsou použity materiály ze smiřického a Okr. archivu Hradec Králové.

Palackého ulice
Poloha čísel popisných na leteckém fotografii z roku 1945.
V bloku domů čp. 21 - 23 stojí dnes velkoprodejna pana Brože s čp. 8 a 23.

Palackého ulice
Palackého ulice 8.8.2015.
Za přechodem je vjezd na parkoviště a Náměstí míru.

Čp. 16

Palackého ulice
Domy zleva čp. 16 a čp. 17. Fotografováno dne 18.9.2005.
Na fotografii je prodejna vietnamského obchodníka, v lednu 2008 skončil, i v roce 2015 je obchod prázdný.Ze Zpravodaje Smiřic od p. Kupky:
Podle starého číslování dům čp. 105 a podle nového číslování dům čp. 16
   U tohoto domu nebylo rolí ani luk. Držitel měl povinnost platit úrok o sv. Jiří 3 gr., o sv Havlu 3 gr. a odváděl půl slepice.
   Od Mandaleny Abrahamový ujal se tohoto domku 26. března 1669 za 70 kop míšenských Tomáš Stránský. Od jeho vdovy Salomeny přebírá dům 24. dubna 1693 za 76 kop Jiří Drahoš. Dle přátelského porovnání mezi dědici po Jiřím Drahošovi převzal domek 11. srpna 1733 nejmladší syn Vojtěch Drahoš za 100 kop. Od něho jej přebírá 25. června 1743 jeho bratr Václav Drahoš za 100 kop. Po jeho smrti ujal domek 25. února 1766 prostřední syn Jiří Drahoš za 116 zl. 40 kr. Živnost měl převzíti dle dědičné pořádnosti Matěj Drahoš. Ten však byl již 3 a půl roku na vojně a když byl z vojny propuštěn, dle recomandace svého pána obrsta u pana hraběte ve službě livrejarské státi měl, a proto se svého dědictví odřekl. Od 15. října 1784 držel tento domek Josef Toman. Povinností držitele bylo platit kontribuce 1 zl. 15 kr. 3 denáry a vrchnosti o sv. Jiří a o sv. Havlu po 31 kr. Od 23. ledna 1811 držel domek za 2425 zl. Václav Heizler s manželkou Kateřinou. Dle kšaftu z 19. srpna 1820 přebírá po své zemřelé manželce druhou polovici domku manžel, od něhož jej koupil 3. března 1842 za 376 zl. Václav Šimák s manželkou Barborou. Barbora zemřela 12. září 1868 a její polovice domu byla připsána 4. listopadu 1869 Václavovi Šimkovi ( ve smiř. zpravodaji je v tabulce u tohoto článku jméno Šimák ). Potom držel domek od 2. dubna 1870 za 1137 zl. Josef Šimek ( asi má být také Šimák ) a od 19.října 1872 za 2200 zl. Jan Joneš.
    Po roce 1910 vlastnil tento dům nejdříve Josef Rufer. Později zde Emil a Emílie Ruferovi provozovali pekařství.

Palackého ulice

polohorys

Polohorys vlevo:
dom. stavení p. J. Růfra č. 16, místo stavby, chlívky, zahrada k č. 16.

dom. stavení p. F. Kaube č. 17, kolna, zahrada k č. 17.

hlavní ulice = Palackého

Stavbu provede pan V. Kottland, ten rýsoval i plán s datem 10. března 1885, z kterého pochází polohorys.letecký pohled Stavitelský znalec Josef Valášek podal o vyvedení stavby této zdání takto:
    .... Připomínám, jelikož stavba ta z hlavní ulice jest viděti, musí býti solidně provedená. ...

Ruffer


Podpis z protokolu za povolení stavby nového dřevníku pro Josefa Ruffera. Podal žádost 11. března 1885.

Vpravo: Domy čp. 16 a čp. 17 stojí dole uprostřed. Obytný dům za nimi má čp. 24 a 25.
Panelový dům uprostřed čp. 77, 75 a 73. Obytný dům vpravo stojí na Nám. Míru. Foto ze dne 4.5.2003.Čp. 17

Palackého ulice
První dům s čp. 17 ještě před přestavbou. Před domem dnes vede cesta doprava na dnešní nám. Míru.
Druhý dům má čp. 16, dnes je dům také přestavěný. Foto ze smiř. archívu, před rokem 1918.

Ze Zpravodaje Smiřic od p. Kupky:
Dům podle starého číslování čp. 104, podle současného číslování čp. 17
Palackého ulice    Od smiřické obce koupil 22. prosince 1693 za 30 kop Jan, syn Mikuláše Havlasy obecní domek neb solnici s tou vejmínkou, ,,že obec, nemajíce tak hned žádné příležitosti pro skládání soli, tu komoru v témž domku k svobodnému užívání na rok neb na pár let, dle příležitosti, si ponechá".
   Když manželka Havlasová Judita pro svou starost dále zde hospodařiti si netroufala, prodala domek 10.prosince 1734 Janovi Pechanovi za 62 kop. Ten odešel na vojnu a své dědičné právo na chalupu od něho koupil 15. března 1793 za 10 kop jeho bratr Matěj Pechan. Se svolením jeho sestry jako dědičky připsána mu byla v ceně 72 zl. 20 kr. ,,Když na zrak chybný se stal a své řemeslo tkalcovské déle prováděti nemohl a domek správu potřeboval a jeho syn a dědic na vojně byl jakožto pekařský tovaryš a pokud již bez toho zde již pět mistrův pekařských jest, obávaje se, že by od toho řemesla špatně živ byl", prodal 2. února 1799 svůj domek zeťovi Františkovi Naymanovi za 150 zl. Po smrti svého otce zdědil domek jediný syn jeho Josef Neuman, jemuž byl vložen do pozemkových knih 9.července 1825. Od 27.září 1832 držel domek za 443 zl. Antonín Sehnoutka a od 16. února 1877 František Kaube s manželkou Marií.

Kaube Podpis František Kaube z povolení stavby pro souseda.

-----------------

Z černilovské evangelické matriky:
Vdovec František Kaube *21.11.1846, měšťan ve Smiřicích č. 17, vyznání řím.kat. ,manželský syn Antonína Kaube, obuvníka ve Smiřicích č. 95 a jeho manželky Josefy, roz. Voláka Jana, mistra krejčovského ze Smiřic č. 31
si vzal 28.8.1904 v Černilově za manželku
Františka Davidova *3.3.1877, vyznání Evang.Aug., manželská dcera Josefa Davida, rolníka ve Velké Skalici č. 15 a jeho manželky Marie, roz. Ferbasa Václava, rolníka ve Velké Skalici č. 6
Svědkové Josef Sehnoutka, měšťan ze Smiřic č. 13 a František David, mistr cementářský v Jaroměři č. 231
-----------------
Pan Volák doplnil informace o majitelích domu:
    dům patřil v době války a po válce Rechovým a Volákovým - kromě kol obchodovali s látkami - do roku 1948 - pak to byl národní podnik - někdy v 60. letech dům mladý Volák (Zdeněk) prodal - jméno neznám. Nový majitel dům prodal Měst. nár. výboru - dál už je to známé.
    Paní Voláková byla roz. Rechová, jen tak pro zajímavost paní Mahlerová byla také roz. Rechová.

Na obrázku vpravo nahoře, je dům čp. 17 před instalováním výloh a dvou vchodů ze stran, v domě byly byty. Červen 1990.

Palackého ulice
Foto ze dne 29.12.2009, kdy zde byl obchod pí. Sluštíkové.
Měla prodejnu s galantérií, dětským zbožím, látkami, záclonami atp.

Palackého ulice
Dům po rekonstrukci na služebnu policie, která byla slavnostně otevřena v pondělí, dne 2. června 2014.
Vedle domu byly také vyměněny již zastaralé reklamní tabule za pěknou informační nástěnku.

Palackého ulice
Dům čp. 17 je dnes služebna policie přemístěná zpět z Holohlav.
Výlohy zmizely, jsou zde nová okna. Podvečerní svit je z čarodějného dne 30.4.2014


Čp. 21

Dům čp. 21 - podle starého číslování čp. 101
č. parcelní 31, výměra 397 m2
Obec smiřická postavila domek a 27.2.1705 jej na splátky za 90 kop koupil
Jan Hejčman. Ihned složil 35 kop a dále platil ročně po 5 kopách. Po jeho smrti dědí 26.4.1732 za 150 zl. syn
Jakub Hejčman držel dům snad do roku 1781, kdy se ho ujal jeho syn Václav.
Václav Hejčman však nenechal 7 let legalizovat dědictví a nadělal mnoho dluhů. Věřitelé dali domek do dražby. 29.5.1788 byl domek vydražen za 610 zl.
Získal jej Jan Beneš po jeho smrti Dorota Benešová. Asi dcera předchozího, její jméno po provdání není známo. Po smrti Doroty dědí dům její manžel, který majetek prodává 22.3.1825 za 476 zl. své dceři
Kateřina provdaná Šafářová, ta 21.7.1826 za 740 zl převádí dům novému majiteli.
Kupující Josef Kučera drží majetek až do 6.3.1850, kdy jej prodal za 600 zl.
Mikuláš Matuška, nový majitel jej 14.3.1863 za 1765 zl. prodává
Anna Matušková si však dům nenechala a již10.11.1863 ho za 1550 zl. prodala
Anna a Josef Tumovi, byli kupující.
Další majitelé: Josef a Františka Andrejskovi (1910), Karel Andrejsek, Václav Morávek, město jej zbouralo.

Palackého ulice Palackého ulice
Detail z pohlednice ukazuje rohový dům čp. 21 už s patrem.
Polohopis vpravo je z plánu dole. Příslušenství u domu č. 21. = Dřevníky a Kůlna

Palackého ulice Palackého ulice
Foto vlevo: v prvním domě zprava č.p. 23 (za prolukou) byl obchod puškaře p. Kozy, ke konci samoobsluha a domácí potřeby.
V druhém domě č.p. 22 bývala lékárna ,,U bílého anděla". Ve třetím činžovním domě č.p. 21 bylo hodinářství ( Macháček a později Krist ).
Před zbouráním papírnictví ,,Narpa". Foto z pohledu před r. 1929.
Vpravo: zleva čp. 15, 16 a 17. Následuje vjezd na dnešní náměstí a dům čp. 21 . Kolem r. 1970. Sm. archiv, fotil Ph. Mr. J. Stříbrný.

Palackého ulice
Plán na přestavbu obytného domu pro pana Jos. Andrejska čís. 21. v Smiřicích, rýsoval dne 6. února 1895 J. Andrejsek.
Místnosti jsou v Přízemku i I. patře stejné (Světnice, Kuchyň, Pokoj), jen v přízemí je místo Pokoje Kvelb

Andrejsek
Ze žádosti o povolení:
V úctě podepsaný hodlám přestavěti můj dům č. 21 v Smiřicích. ... 14. března 1895 Josef Andrejsek


Valášek Z povolovacího protokolu ze dne 8. dubna 1895:
Stavitelský znalec p. Josef Valášek:
    Co se týče technické stránky této přestavby, nemá podepsaný ničeho kpřipomenutí, anť stavba I.ho poschodí vystaví se na stávající přízemek který po předcházejícím ohledání poskytuje dosti pevnosti aby se na něho stavěti mohlo. Připomíná se, že jak předložený náres ukazuje, sloužiti bude přestavba tato i k ozdobě ulice.

Červinková

Sousedka z čp. 22 byla v roce 1895:
    Já nížepodepsaná Emilie Červinková vlastnice domu čp. 22 ve Smiřicích, nemám proti vyvedení této přestavby zcela žádných námitek ...


Palackého ulice
Plán na přestavbu obytného domu pro pana Jos. Andrejska čís. 21. v Smiřicích, rýsoval dne 6. února 1895 J. Andrejsek.

Palackého ulice
Bourání domu čp. 21 na místech dnešní velkoprodejny. Fot. od p. Voláka.Čp. 22

Palackého ulice Slavný purkmistrovský úřad v Smiřicích !
    Já níže podepsaný jsem mínění místo mezi mým obydelním stavením čís. 22. a stavením mého souseda p. Josefa Tůmy čís. 21. s kterým společnou zeď míti budu, zcela bezpečně proti ohni z kamene a cihel zastavěti a taškovou střechou pokrýti. ...
... kterou říditi bude zdejší stavitel p. J. Pekárek.
    V Smiřicích, dne 29.ho května 1868. Josef Jezbera

Jezbera

Podpis
Josefa Jezbery.

Čp. 22:
č. parcelní 32, výměra 453 m2
Pozdější majitelé:
1910 Suchánek Jindřich a Antonie,
1916 PhMr. Procházka Jindřich a Gabriela
PhMr. Stříbrný Jiří a PhMr. Stříbrná Stanislava
město jej zbouralo.


Na obrázku vpravo:
Vysoký dům má čp. 21, uprostřed čp. 22 a úplně vpravo čp. 23.

Palackého ulice
Plán dle kterého p. Jos. Jezbera místo mezi jeho domovním stavením čís. 22 a sousedním čís. 21. zastavěti obmýšlí.
Rýsoval v Smiřicích dne 29.ho května 1868 J. Pekarek, stavitel.
Texty půdorysu: vlevo Domovní stavení čís. 21. p. Jos. Tumy, Komora, Krám, Pokojík, Světnička a Světnice.

-------------------------------

sklep Suchánek

Nížepsaný žádá za laskavé schválení předloženého plánu a svolení ku nové stavbě sklepa při čísle pop. 22. ve Smiřicích.
Josef Suchánek, lékárník 16. března 1899.

Vpravo:
Nákres na vystavění nového sklepa při domě čís. pop. 22 ve Smiřicích. Rýsoval J. Andrejsek 6. března 1899.


Palackého ulice
Vlajkonoši smiřického Junáka v roce 1947 před popisovanými domy čp. 21, 22 a 23.
Foto od Evy Knapové roz Opletalové - jde druhá zleva.

čp. 22
Dnes má čp. 22 firma AG com na Náměstí Míru bývalá restaurace. 19. června 2015


Čp. 8 a 23

Palackého ulice
Čp. 8 a 23, tato budova se rozkládá na území bývalých tří domů. - 18.9.2005

Čp. 23 - podle starého číslování čp. 99
č. parcelní 33, výměra 498 m2
Kateřina Bartošová, vdova Matiášová (Není zřejmé, zda jde o jednu osobu, či spolumajitelky ?) prodala 18.2.1750 za 175 zl.
další majitel byl Lukáš Rezek . Po jeho smrti domek dědí vdova
Terezie Rezková, ta jej pro stáří není schopna držet, proto domek převádí 22.4.1776 za 275 zl. na svého syna
Jiří Rezek, po jehož smrti proběhla licitace v bankocetlích
za 2500 zl majetek vydražil Bartoloměj Šust.
od něho ho za stejnou cenu koupil Jan Hájek, ten domek prodal 28.12.1829 za 700 zl
Jan Hojný byl kupující
plán dílny Další maitelé:
1910 Hojný Josef a Marie, 1916 Hojná Marie, Václav Pospíšil, Ústřední konzum, Pramen, Křížek, Brož

-------------------------------

Ze žádosti o povolení stavby:
    V úctě podepsaný zamýšlí při svém domě čís. 23 v Smiřicích postaviti nový přístavek totiž jeden krám a dílnu ...
    V Smiřicích dne 9. června 1882 Jos. Hojný

Z textu povolení:
    ...Zeď vedle souseda p. Jezbery vyvede se po hranicích až do výšší krovu a nížky jaký okap na té straně vyžadoval; světlo do obou těchto místností přivede se z ulice a ze dvora žadatele a jelikož vše bezpečně před ohněm vystaveno bude a dále i výheň zvláštním komínem opatřena jest, nemá podepsaný více ničeho k připomenutí.
Valášek.

    Pan Josef Jezbera, mezující soused se vyslovuje, že proti vyvedení stavby té ničeho jiného k namítání nemá, jen co se týče průjezdu aby od jeho domů, nikoli od sloupu po hranice p. Jos. Hojnýho z ulice výměra 1˝ 3´šířky obnášela; dále vyhražuje si p. Josef Jezbera právo, aby sko pro otvírání vrat do jeho zdi upevněno býti mohlo, a jest srotumněn postaviti vrata taková, která by tíží svou aneb úpravou zeď poškoditi nemohla v pádu poškození jest povinnen úplnou škodu nahraditi.
Hojný
    Stavebník udává že řečenou ... stavbu zedníkem p. Jos. Andrejsek a tesařskou p. Josef Valášek převezme.

Na půdorysu plánu ,,Nákres na přistavení krámu a puškařské dílny při domě pana Jos. Hojnýho v Smiřicích" vpravo nahoře:
    je černě stávající dům, do ulice červeně dole je Krám , u Dvora je Dílna, vlevo je Pozemek souseda pana Jezbery.
    Rýsoval zednický mistr Valášek 7. června 1882.

------------------------------

Protokol, sepsaný o schůzi výboru obce Smiřic, jež byla konána 2. srpna 1935
Usnesení:
    Pan starosta sděluje, že Ústřední konsumní družstvo v Hradci Králové požádalo o povolení k přestavbě domu čp. 23,jehož část odkoupilo od p. Václava Pospíšila, majora t. č. v Praze a ve kterém zamýšlí zříditi prodejní místnost. Městská rada a technická komise že o věci jednala na místě samém a kladla si podmínku, že povolení k přestavbě může býti dáno jen za předpokladu, bude-li zachována šíře ulice, jak v regulačním plánu uvedeno a sice v tom smyslu, že původní hranice domu bude posunuta o 3.80 m za účelem rozšíření ulice.
    Na tento požadavek že však zástupci Ústředního konsumního družstva v Hradci Králové nechtěli přistoupiti, načež městská rada a technická komise byla nucena řešiti věc kompromisem a po uvážení všech okolností učiniti obecnímu zastupitelstvu návrh na změnu regulačního plánu na zúžení projektované ulice o 1.80 m.
    Obecní zastupitelstvo po vyslyšení referátu p. starosty a názorů určitých pp. členů obecního zastupitelstva většinou hlasů schvaluje změnu regulačního plánu v bloku čís. 12 a 13 ovšem za předpokladu, že tuto změnu schválí nadřízený úřad, jemuž budiž příslušná žádost předložena.
Zdroj: Okr. archiv HK

------------------------------

Pan Zdeněk Dušek psal na smiřický úřad 6.5.2014 pro povolení zveřejnění fotografií a přitom upřesnil:
    .... František Dušek, zakladatel firmy sportovních a loveckých zbrani v Opočně.
    Důvodem je, že právé František Dušek ( *16. března 1877) se ve Smiřicích u mistra Josefa Hojného ( *1844 - +1913) vyučil puškařem. Puškařství J. Hojného bylo v domě čp. 23. Od vdovy Marie Hojné koupil dílnu v roce 1920 jeho vyučenec pan František Koza. ...


------------------------------

Palackého ulice
Čp. 23 - bývalá samoobsluha. Foto od p. Spurného.

Palackého
Fronta na potraviny. Foceno 21.8.1968 při vstupu vojsk Varšavské smlouvy do naší republiky.
Fotku mám od p. Lochmana, jenž byl dlouholetý vedoucí této prodejny. Fotil asi p. Stříbrný

Palackého
Stejná fronta, jako nahoře.

Palackého ulice
Zadní část čp. 23. Pohled ke kostelu, který je vidět matně vzadu vpravo. Fotografie od p. Lochmana.

Palackého ulice
Bývalá samoobsluha, později Domácí potřeby. 1976.

Palackého ulice
Foto od p. Voláka.

Palackého ulice
Stavba objektu nových prodejen.19.12.1978 byl objekt otevřen. Foto od p. Voláka.

Palackého ulice
V nově postaveném objektu byly zleva: prodejny masny, tabáku a mlékárny.
Z masny postupně vznikla velkoprodejna U Brožů. Foto ze dne 3.5.2001

Palackého ulice
Velkoprodejna potravin 18.9.2005


Čp. 24 - dům je zbourán, stál by v Jiráskově ulici.

Palackého Dům čp. 24 - podle starého číslování čp. 125
č. parcelní 39, výměra 359 m2
Na novém postavený domek. Za odhad 80 zl. asi nevelký. Úrok z místa 6 kr, měsíční kontribuce 2 kr.
František Hejčman prodal pozemek 20x24 loktů svému synu Janovi a louku 1 vůz sena za 30 zl. Na pozemku postavil Jan domek za 80 zl. Domek byl zapsán 9.12.1781.
František Laukart si vyměnil 3.6.1802 s Janem Hejčmanem tento domek za svůj s čp. 54 (80zl.)
28.3.1803 jej zdědil za 200 zl. František Laukart, dům prodává 5.7.1817 za 1675 zl.
František Sedláček dům vlastní dva roky a 3.11.1819 jej prodá za 1650 zl.
Ignác Jenšovský, další majitel ho prodává za 260 zl. dne 23.8. (zde chybí letopočet)
Manželé Anna a Jan Kinzlovi domek prodali 27.11.1853 za 500 zl.
Anna a Josef Barešovi zde zůstali jen do 28.12.1854 kdy majetek za 540 zl. převádí na
Palackého Kateřina a Josef Kutíkovi. Josef zemřel 22.4.1871 načež jeho polovici dědí manželka v ceně 376 zl. 78 kr.
V roce 1910 je uveden Josef Kutík, později Pavlíkovi (krejčí)

------------------------------

Dnes má čp. 24 jeden vchod bytového domu naproti zdravotnímu středisku.

------------------------------

Foto nahoře:
Pohled na popisovaný dům z Jiráskovy ulice, směrem od školy.
Foto od p. Voláka.
Spodní foto:
Nekvalitní výřez z letecké fotografie ukazuje rozestavení domů. Zleva přichází od školy Jiráskova ulice a podél ní stojí domy čp. 24 a 25.
Podél Palackého ulice stojí vlevo domy čp. 23, 22 a nejblíže 21, na těchto místech je dnes velkoprodejna a budova počítačové firmy.
Sm. archiv, před rokem 1975.

Jiráskova ulice
Letecký pohled nahoře vysvětluje zdánlivý počet tří domů na této fotografii. Smiř. archiv.

Jiráskova ulice
Bourání domů. Smiř. archiv.
Smiřická kronika:
   26. června 1970 ve schůzi pléna MNV schválena na návrh rady MNV demolice čp. 24 a 25 v důsledku rozšiřování komunikace Jiráskovy ulice. Demolici čp. 24 provedl v létě stavebník Bárnet za Kčs 4 000,-
   V téže schůzi schválen vzhledem k veřejnému zájmu i výkup domu čp. 27 ( majitel Oldřich Hemelík ) z prostředků ONV. V tomto domě ponechá MNV sklad prodejny Domácí potřeby, dílnu podniku Tvorba a ze zahrady a dvora zřídí prostory a sklady pro výkup sběru.