Smiřice - Náměstí Míru

Rekonstrukce náměstí v letech:    1986    2016 - 17       Budování parkoviště    Stavba fontány 1988

Zpět na hlavní stránku

Na náměstí Míru jsou evidovány 29.1.2016 tyto adresy : čp. 22, 356, 357, 358, 359, 360 a 361.    Zbouraný dům čp. 20.

náměstí Míru
Foto z léta 2020.

náměstí Míru
Foto z léta 2020.

náměstí Míru
21.9.2019.
Kliknutím na obrázek se fotografie zvětší.

náměstí Míru
Nová podoba náměstí 19.5.2017.
Kliknutím na obrázek se fotografie zvětší.

náměstí Míru
Upravený prostor na náměstí v červenci 1989. V roce 1990 ve smiřických obchodech byly podepisovámy listiny s požadavkem,
aby bylo náměstí Míru přejmenováno na Masarykovo náměstí. Foto sm. archiv.

náměstí Míru
červenec 1989. Foto sm. archiv.

náměstí Míru
Foto sm. archiv.

náměstí Míru
V roce 2005 byly vyměněny okna a opravena fasáda domu se vchody čp. 356, 357, 358, 359. - 29.8.2005

náměstí Míru
Nakonec stromy už přerostly. 12.7.2011

náměstí Míru
V roce 2015 se už začíná připravovat náměstí na novou podobu. 20.2.2015

náměstí Míru
Náměstí se promění až v roce 2016. - 25.4.2015

náměstí Míru
Letecký pohled pořízený před rokem 1969 ukazuje místa na kterých leží dnešní náměstí Míru.
Uprostřed stojí škola s malou budovou školy nalevo, Palackého ulice prochází v rohu vpravo nahoře. Čp. 20 je domek u zahrad vpravo.
Sm. archiv.

náměstí Míru
Bohužel neostrý letecký pohled ze dne 10.6.2008. Dlouhá budova vlevo je škola. Náměstí Míru leží nahoře uprostřed.Čp. 22

náměstí Míru
Budova čp. 22 je přestavěná z bývalé restaurace. 29.8.2005

náměstí Míru
Pohled na náměstí Míru před postavením nových budov. Vzadu již stojí kostka školní tělocvičny.
Budova vpravo ( bývalé čp. 21 ) je vidět na letecké fotografii nahoře také až vpravo. Foto od pí. Vašátkové.

Palackého ulice
Stavba restaurace Labe. Foto od p. Voláka.

náměstí Míru
Budovy samoobsluhy a pošty vzadu již stojí, restaurace vpravo se staví. Foto od p. Voláka.

Palackého ulice
V místě otvoru do budovy byla původně prodejna ,,Polotovary" ( potraviny ). Foto ze září 1979, Sm. archiv.

Palackého ulice
Čp. 22 - 8.11.2005Čp. 356, 357, 358, 359,

náměstí Míru

náměstí Míru
Výkopové práce na stavbě bytového domu a postavení pojízdného jeřábu pro přenášení panelů. Začátek stavby byl v roce 1969. Sm. archiv

náměstí Míru
Výměna oken a zateplení fasády. 30.7.2005

náměstí Míru
8.11.2005Čp. 360

náměstí Míru
Stavba bývalé samoobsluhy čp. 360. Akce ,,Z" v roce 1971. Sm. archiv..

náměstí Míru
Vchod do prodejny potravin v srpnu 1978. Sm. archiv.

náměstí Míru
Zleva: prodejna, restaurace a pošta. 19.9.2005Čp. 361 - Pošta

náměstí Míru náměstí Míru
Stavba pošty. Od p. Voláka.

náměstí Míru
Stavba vodního prvku na náměstí. Pošta je hotová. Od p. Voláka.

náměstí Míru
Zleva čp. 360 ( prodejna ), pod oválným vchodem je vstup do restaurace H - Club a vpravo stojí pošta čp. 361. - 8.11.2005

náměstí Míru
Blok ze zadní strany, pohled z Jiráskovy ulice, od školy. Hřiště je vpravo. 25.12.2005Dům podle starého číslování čp. 120 a podle nového číslování čp. 20

náměstí Míru   Autor článku :  Ing. Lubomír Kupka - článek je převzatý ze Smiř. zpravodaje.
  Katovna, rasovna nebo stará kovárna?
  Ing Plšek připravil z Mitiskovy kroniky povídání o smiřickém katovi. Snad bude zajímavé vědět, kde tento kat bydlel a něco o historii jeho domu.   Název domu: Snížená živnost Anny Pohodný. Držitel domu platil úroky vrchnosti o sv. Jiří a sv. Havlu po 3 groších. Jednalo se o rozsáhlý domek stranou hlavní části města, na místě později zvaném „malá obec“ ( v podstatě uprostřed současného náměstí Míru ). Domek patříval katovské rodině - Smiřice měly totiž určitou dobu svého kata a tzv. hrdelní právo. Samotné popraviště bylo v blízkosti tohoto domu. Vdova po katovi Anna vedla pohodenství ( rasovnu ). Dům asi přecházel po živnosti. Po velkém požáru města v roce 1839 byl zde postaven nový zděný dům, který byl situován poněkud jinak. Aby byl potlačen název katovna, respektive rasovna, začalo se prosazovat označení tohoto domu jako „stará kovárna“. V době, kdy se stavěla současná nová pošta, byl tento dům asi v roce 1980 zbourán.

  Od své matky Mandaleny kupuje živnost 26. 9bris ( září ) 1660 za 150 kop míšeňských Jan Kolínský‚ jinak Janata. Po jeho smrti dobrovolným narovnáním mezi dědici, totiž mezi Václavem, Franzem, Jiřím a matkou Kateřinou, znovu provdanou Růžičkovou převzal za 428 zl. živnost 15. května 1703 syn Jiří Kolínský i s kouskem louky pro pasení jeho dobytka ( svůj dobytek nesměl pásti s jinými sedláky a chalupníky ). Od. smiřického pohodného Jiřího Kolínského kupuje živnost 2. 8bris (srpna) 1714 též snížený Matěj Nezbeda za 675 zl. S povolením vrchnostenského úřadu převzal sníženou živnost 6. června 1735 za 600 zl. Josef Nezbeda. Na dlužním úpisu z roku 1756, dle něhož si vypůjčil z kostelní kasy 100 zl., se podepisuje: Josef Nezbeda, mistr popravní ostrého meče ze Smiřic. Dne 7. července 1763 koupil živnost Jan Pírko za 2250 zl. s podmínkou, že kdyby někdy tuto sníženou živnost prodati chtěl, mělo první právo kupce přejíti opět na Nezbedu a nebo na člena tohoto rodu. Od. svého tchána převzal živnost jeho zeť Jakub Fluks s manželkou Marií od 25. září 1799 za 1800 zl. Byl podobně jako předešlí držitelé chalupy pohodným a musel platit povinné taxy z kůží padlého dobytka. Po jeho smrti připsána je živnost 14. února 1820 manželce Marii za 1537 zl. 20 kr, od 13. března 1824 držel živnost jeho syn František Fluks za 2500 zl. Ten se oženil r. 1841 s Marií Hackovou, jíž připsal polovici chalupy v ceně 986 zl. 30 kr. Od 25. června 1860 drželi chalupu za 1096 zl. Josef a Anna Fluksovi. Od 17. července 1878 vlastnil chalupu František Moudrý s manželkou Marií

-----------------

Fotografii nahoře vyfotil MUDr Ševčík.

-----------------

Ze žádosti k povolení stavby:
Slavný purkmistrovský Úřade v Smiřicích!
   Známo že mé obydelní a hospodářské stavení číís. 20 v Smiřicích ve velmi špatném stavu se nachází a sesutím hrozí, tak že se nucena vidím to samé rozebrati a nové z kamena a cihel zcela bezpečně proti ohni vystavěti a lepenkou pokrýti. Fluksa
   ... by co nejdříve zkoumán byl a by mně po komissionálním zhlédnutí stavebního místa dáno bylo povolení ku stavbě kterouž říditi bude zdejší stavitel p. Petr Pekárek
   V Smiřicích, dne 13ho května 1868. Josef Fluksa

Protokol za povolení stavby hospodářského a domovního stavení byl sepsán 15. máje (května) 1868.

čp. 20
Stavební nákres dle kterého p. Josef Fluksa nové obydelní a hospodářské stavení vystavěti obmýšlí.
Rýsoval Petr Pekárek, s. mistr
Na polohopisu je žlutě Staré domovní stavení a Stodola, červeně Nové domovní stavení a Nové hospodářské stavení
Vlevo Zahrada k čís. 14, vpravo Polnosti a Stodoly.

-----------------

čp. 20
Nástin na zřízení nové kovářské dílny pro paní An. Fluksovou čís. 20,
rýsoval J. Andrejsek dne 9.4.1878. Vlevo Kvelb a Svetnice, vpravo Kovářská dílna a Svetnice, uprostřed výheň.

-----------------
Moudr

Ze žádosti:
Nížepsaný hodlám ve svém domovním stavení kovářskou dílnu, vedle stavení v čele přístřeší k dílně zříditi.
28.7.1878 František Moudr

čp. 20
Nákres na zřízení kovářské dílny v čís. 20. pana Fr. Moudra rýsoval W. Kottland dne 28.7.1878.
Vlevo Kuchíň a Světnice, vpravo Komora, Chliv, Dílna a Přístřeší do ulice.

Moudr
-----------------

Ze žádosti:
   Já podepsaný nemám při mé kovárně místečka, kam bych dříví palivové, uhlí k řemeslu i k palivu, vepřový dobytek a rozličné nářadí umístil. K odpomožení toho uzavřel sem na mém dvorku vystavěti si, jak z přiloženého nákresu viděti, staveníčko, obsahující dřevník, chlévky a kulničku, čímž i dvorek poněkud ohradím...

-----------------

Nákres k vystavění hospodářského stavení při kovárně p. Fr. Moudra č. 20.
rýsoval Valášek 20.8.1885

-----------------

Z protokolu
   za povolení stavby nového hospodářského stavení pro Františka Moudra byl sepsán 21. srpna 1885.
   Jelikož místnost na které stavba provésti se má, hraničí s jeho vlastním polem a není tudíž, žádné nebezpečí ani námitky k očekávání, dále jelikož stavba ta ze 3 stran z tvrdého staviva vystaví, štíty zděnými opatří a taškami přikreje a jak z přiloženého nákresu viděti i slušně provede, nemá podepsaný ... více k připomenutí.
Valášek

náměstí Míru
Dům čp. 20. Foto z roku 1976, kdy dům sloužil jako kancelář stavby budov
na náměstí a později v létě byl zbořen. Vpravo vzadu stojí škola. Sm. archiv.

náměstí Míru
Fotografie pořízená při začátku budování bytového domu. Sm. archiv.

náměstí Míru
Podobný pohled jako na obrázku nahoře. 25.5.2006.

náměstí Míru
Stavební ruch. Diapozitiv od p. Voláka.

náměstí Míru
Likvidace domu čp. 20. V rohu u pošty ještě stojí již odstraněná plastika. Foto od p. Voláka.