Smiřice - Palackého ulice

Domy čp. 86, 87 a 107 , 88, 89, 90, 91, 92 a 93

Klikni pro přímý přístup k popisům domů.

Zpět na hlavní stránku       Další domy v Palackého ulici

Jsou použity materiály ze smiřického a Okr. archivu Hradec Králové.Palackého ulice
Pohled na popisovaná místa. Foto od Jana Šťastného.
Zleva čp. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 a 93

Palackého ulice
Stejný pohled z doku 1935. - Eucharistický sjezd.
Před mostem zužujícím silnici, je částečně vidět vlevo dnes zbouraný dům s čp. 31. Na čp. 89 je jméno Jaroslav Duchoň.

Palackého ulice
Zleva domy s čp. 86, 87, 88 a nejvyšší čp. 89. Pohled na stejná místa ze dne 18.9.2005.

Palackého ulice
První dům vlevo má číslo 86, druhý čp. 87. - 7.8.2015

Palackého ulice
Pohřeb učitele Jaroslava Pešáka, kolem r. 1914.
První dům vlevo má čp. 87. Vysoký dům vzadu je hotel Andrejsek čp. 94.
Kliknutím na obrázek se dostanete na stránku s dalšími fotkami z tohoto pohřbu.

Palackého ulice
Pohřeb faráře církve čsl. Josefa Mazury v červnu 1932.
Čp. 92 byl přestavěn ( druhý dům od hotelu )


Čp. 86

Palackého ulice
Čp. 86.
Nová fasáda byla zhotovena v roce 2019. Foto 22.10.2019.

Palackého ulice
18.8.2005.

Smiřické domy – Palackého čp.86, majitelé:
   Dle pojednání o smiřických domech, které zpracoval Ing. Kupka, postavil původní stavení Palackého čp.86 (dle starého číslování čp.57) Jan Neuman s manželkou Annou. Nové stavení, č. parcelní 110, 586 m2.
   Po jejich smrti zůstali čtyři sirotci, péče o ně se ujal spolu se správou domu jejich tovaryš Jan David, kterému byl později a to roku 1744 dům zapsán s cenou 300 zlatých. Oženil se s Annou Skalickou ze Smiřic. Po smrti Jana Davida vykoupila vdova roku 1800 dům v dražbě za 1173 zlaté, v té době již znovu provdána za Františka Janka ze Smiřic. Václav Horák, syna Matyáše Horáka učitele z Čibuze čp.4. Po smrti druhého manžela pojala vdova Anna Janková roku 1808 za třetího manžela krejčího Václava Horáka. Václav kupuje dům roku 1810 za 700 zlatých, zakládá zde tak rodinnou větev Horákových v jejímž držení je dům dodnes. Po něm se stává majitelem domu a hospodářství jeho syn František s ženou Annou rozenou Tichou ze Smiřic.
   František Horák, pekař a smiřický měšťan, vykupuje roku 1842 dům za 240 zlatých. František dům roku 1876 zcela přestavěl do podoby, kterou si v hrubých rysech zachoval do dnešní doby. Střecha zvýšená o půlštok, což by usnadnilo přístavbu patra, okénka umožňující větrání uskladněného sena. Zazděn je vchod do obchodu, vyměněna vrata a okna. V nově vystavěném domě byla pec a obchod krupařství a pekařství, k domu náleželo rovněž rozsáhlé hospodářství. Po Františkovi (†1879) se stává majitelem domu jeho syn z druhého manželství Josef.
   Josef Horák, hospodář a pekař (†1927), jeho první ženou byla Anna Macháčková z Holohlav, druhou Marie Pacáková ze Smiřic. Dále se majitelem domu stává jeho syn z druhého manželství s Marií Pacákovou Vladislav.
   Hospodář Vladislav Horák (†1973) se oženil roku 1927 s Annou Janečkovou ze Zderaze.
   Dále přechází vlastnictví domu na jejich starší dceru Jiřinu a jejího manžela Josefa Skořepu z Jeřiček (†1982). Po nich se majitelkou domu stala a v současnosti dům vlastní jejich dcera Jiřina Skořepová.
   leden 2019, Milan Plšek


Palackého ulice
Čp. 86 má ještě dveře vpravo. Na plánu dole je tu plánovaný obchod. Rodinné foto od. Ing. Plška.

Palackého ulice
Čp. 86.

Palackého ulice
Na domě čp. 86 je tabulka s označením Palackého třída. Kolem roku 1922 ( podle datování pohledu ).

Palackého ulice
Plán k vystavění nového domu pro pana Františka Horáka čís. p. 86 v Smiřicích.
Texty půdorysu: Chlév, Skladiště, Spižník vespod sklep, Chodba, Pokoj, Pokoj, Průjezd, Pekárna, Skladiště, Pokoj, Krám pekařský.
Zednický mistr Valášek plán rýsoval 1. června 1875.

čp. 86 Poloha místa, texty :
Šedé je zakresleno Staré domovní stavení, Dvorek, Kůlnička a Stodola.
Červeně Staveniště, Sýpka přeložená.
Mezi novým domem a domem čp. 87 pana Jana Zemana, v Důjezdu, je Studna.

..............

Ze žádosti o povolení stavby:
Já níže podepsaný zameišlim mé dřevene stavení čís. po: 86 jak dalece zapotřeby bude zbořiti, a namísto toho s přibranim od zahradu čí. par. 207. nove staveni vistavěti.

Z povolovacího protokolu sepsaného 7. dubna 1876.
Soused Jan Zeman:
   ... Dále připomínám, že na mém hraničným pozemku studna pozustavá a že dle vtěleného kontraktu ad 10. dubna 1864 p. František Horák číslo domu 86 právo zaohražené má svobodné užívání vody z ní, a že držitel domu číslo 87 právo nemá ...

Úřad chtěl zachovat rovnou domovní čáru, pan Horák si však musel odkoupit pozemek. Dům je stejně šikmo.
Horák
Z povolení k obývání:
... Jelikož dle protokolu který byl dne 12.11.1876 sepsán, při ohledání a přijmutí nové stavby ... tak se Vám tímto dává povolení, že ... místnosti ubytované býti mohou.Čp. 87 a 107

Palackého ulice
Dům čp. 87 v roce 2013 dostal nový kabát. 10.8.2013

-------------

Jan Zeman podal žádost k vystavění nového domu 10.3.1874.
11. dubna 1874 dostal povolení.

..............

čp. 88 Polohopis:
Zleva: Stavení pana J. Hartmana čís. 88, Stavební místo, Špejchárek a chlívky u starého Stavení pana F. Horáka čp. 86. Nahoře je hlavní ulice, dole zahrady. Staré stavení pana Zemana je šedě vedle Dvorku

..............

Z povolení:
...Aby byla udržena rovná pouliční čára ... bylo potřeba přikoupit pozemek.

Sousedi stavbu povolili:
P. Jan Zeman přistaví ... k hlavní zdi mého domu Pavla Hartmana číslo 88, což já mu také z dobré vůle svoluji ...

Plán domu byl změněn:
   a. stavba se přeloží o jeden lokal k levé straně jakož i dveře do krámu s oknem se vymění...
   b. Na místě malého krámu zřídí se dílna.
   c. Z dílny pak obytné světnice s kuchyní vedle, přes níž pak vedou z nové chodby schody na půdu a na levou stranu vchod do dvou světnic

Z protokolu k přijmutí hotové stavby a povolení k obývání ze dne 25. července 1874:
   Stavební místo na kterém p. Jan Zeman řečený dům nově postavil jest vlastnictví jeho a stával na tom samém dříve starý dřevěný domek pod číslem pop. 87 a stavební parc. číslo 111.
   Tento starý domek p. Jan Zeman celý rozházel až po zem tak, že veškeré staré díly stavby až na povrch země zničeny byly a tím žádná stará zeď státi nezůstala, aby jí snad upotřebiti mohl.
   Starý hmot ... z rozbouraného domku ... se úplně rozsípali a rozpadly. Dříví též upotřebené býti nemohlo k této stavbě, protože bylo prožrané od červů.
   Zeman Pan Jan Zeman stavbu toho domu dokončil v začátku měsíci červenci a tím dům ten také obývat započal.
   Nájemníci však nemá žádné, a proto také žádné místnosti pronajaté, nýbrž ty samé sám ... užívati bude.
   ... Přistavění to( k domu čp. 89) se stalo bezplatně a bezevší náhrady, jen že má p. Jan Zeman za povinost na střechu domu p. Pavla Hartmana žlab zříditi a jej na jeho výlohy pro ...(?) časy vydržovati.

Palackého ulice
Nákres k vystavění nového domovního stavení pro pana Jana Zemana pod. Čís. 87 v Smiřicích.
Plán rýsoval V. Kottland, tes. mistr. 10.3.1874.

Palackého ulice
První varianta domu, na obrázku nahoře, byla přelepena lístečkem s tímto novým návrhem.

-------------

Prádelna, skladiště a studna:

Zemanová Já v úctě podepsaná Marie Zemanová, vlastnice domu čp. 87 ve Smiřicích, žádám tímto uctivě za udělení povolení ku stavbě prádelny a skladiště při mém domě čp. 87 ....
15. října 1911

..............

Češková Slavné Městské radě Smiřické.
   Oznamuji, že jsem si dala na dvoře svých domů čís. 87 a 87a ve Smiřicích udělati studnu a to na místě, jak je naznačeno na přiloženém náčrtku.
Ve Smiřicích, 24. srpna 1929.
Marie Češková

Plán studna
Vlevo: Plán na stavbu prádelny a skladiště pro slečnu Mar. Zemanovu čp. 87 ve Smiřicích, rýsoval Karel Volt, v říjnu 1911.
Objekt je přistaven ke stodole p. J. Horáka
Plánek se studnou vpravo, nakreslil Karel Češka.
Nahoře je uvedena Poděbradova třída (Palackého).
Vlevo soused Řeháček, čís. pop. 87, Důjezd a Soused: Horák, Studna je u čísla 87a.

Palackého ulice
Možná zde stojí u svého módního závodu majitelka Elsa Feldšarková a dívá se v roce 1932 na pohřeb faráře Mazury.
Zleva část čp. 86, Módní závod Elsa Feldšarková a čp. 87.

Elsa Ledererová, roz. Feldšarková, *1888 s manželem Eduardem *1874 zemřeli v koncentračním táboře Osvětim.
Stavěli si dům ve smiřické Zemanově ulici čp.85.

Paní Hana Rebeka Šiander mi v dubnu 2019 doplnila informace:
   Ve Smiřicích pracovala sestra mé babičky, Jarmila Zimová se svým manželem Františkem Zimou. Oba byli vyučení v oboru krejčovském a pracovali ve Smiřicích v nějaké krejčovské dílně. Tento majitel či majitelka byli Židé. Během II. světové války, tipla bych si, že to mohlo být v roce 1941 či 1942 (to byli první Židé povoláváni od transportů do Terezína a odjížděli), se změnily společenské poměry v Protektorátu Čechy a Morava. Tyto změny a především nenávist vůči Židům dorazila i do Smiřic a židovští majitelé byli z krejčovské dílny a ze Smiřic vyhnáni. Spolu s nimi byla vyhnána i rodina mých příbuzných, Jarmila a František Zimovi (protože pro ně pracovali a přátelili si s nimi).

Palackého ulice
Rodný dům Josefa Zemana čp.87 asi po roce 1945 s výlohou prodejny pracovních oděvů Jaroslava Melichara.
Vlevo uzavřený Módní závod. Od Romana.

Palackého ulice
Na začátku roku 2008 se objevila pod tabulkou čp. 87 nová - s číslem 107. Foceno dne 12.5.2013.


Čp. 88

Palackého ulice
Čp. 88 dne 18.8.2005.
V tomto domě bydlel Ing. Lubomír Kupka, bývalý smiřický starosta, díky němu jsou popsané fotografie ve smiřckém archivu.
Často na něj odkazuji při psaní těchto stránek.

------------

Pavel Hartman požádal 14. května 1869 o povolení stavby nového krámu.
   Já níže podepsaný hodlám na svém místě vedle starého stavení nový krám, a nad tímsamym i nad starou stavbou poloposchodí vystavěti... Hartman

Z protokolu:
   Zamýšlená stavba založí se dle změněného nákresu do rovné pouliční čáry a jelikož se z tvrdého staviva před ohněm bezpečně vystaví, jakož i pozůstávající stará střecha v novou nespalnou promění, nepozůstává žádných překážek, aby nemohla žádaná stavba povolena býti.
   Valášek stavitel.

Zástupce obce, starosta Bek:
   ... se dle předloženého nákresu stavbě nového krámu, nápotom jedné dílny a chléva co se týká prvnějšího t.j. krámu povolení neudělilo, jelikož by se skrze toto přistavění uliční stavební rovná čára nedocílila, a aby se tato udržela stalo se opravení jak v nákresu vidno, že tento krám se přemístí do předu přistaví, dílna a chlév však jak v nákresu naznačeno postaví

Palackého ulice Palackého ulice
Nákres ku přistavení nového krámu a nad zdění polopatra, nad starým stavením,
pana Pavla Hartmana pod čís. 88 v Smiřicích.
Rýsoval mistr tesařský J. Kottland 10. května 1869.

------------

Slavná městská rado !
   Naskytnuvší se překážky nedovolují mi dle původního plánu stavbu mého domovního stavení provésti a proto nucen sem tu samu změniti v ten způsob, že postavím ještě jedno patro na přízemek...
   Pavel Hartman

Palackého ulice Palackého ulice
Plán k vystavení nového domu pro pana Pavla Hartmana č.p. 88 v Smiřicích.
Rýsoval mistr Valášek 5. srpna 1872

Stížnost na stavbu:
   Pavel Hartman zde.
   P. Jan Zeman podal zde protokolárně stížnost, že vaše půlposchodí při domě ještě jedno poschodí přistavujete aniž by před přístavbou tu bylo jednání stavební provedené.
   Jelikož zde známo není, žeby ste byl potřebného povolení byl sobě vydobyl, zakazuje se Vám další pokračování v této stavbě ...
   Purkmistr města Smiřic Bek, dne 18.7.1878.

plán Slavná městská rado !
   Já podepsaný vystavěl jsem před několika lety můj dům o jednom poschodí tak, že mi k úplnému provedení zamýšlené stavby zůstal k dokončení zadní díl horního poschodí. Chtěje letos dům ten úplně dohotoviti zamýšlím zmíněný onen zadní díl tohoto poschodí tak, jak to v přiloženém nákresu naznačeno, vystavěti, a prosím slavná městská rado ! račiž po proskoumání přiloženého nákresu mi k tomu tolko povolení laskavě uděliti.
   Ve Smířicích dne 21. července 1898 Pavel Hartman

Plán rýsoval Valášek 20. července 1878

Z protokolu
k povolení stavby sepsaného 26. července 1878, (žádost byla podaná 22. července):
   Já spolumezující soused Jan Zeman namítám proti přístavbě to, že již tak řka je skoro vyvedena, anižbych já o ni co byl viděl, a tím se domnívám že na taksamou nebylo žádného povolení vydobyto.
   Ostatně mám ještě k namítání že z této stavby do mého dvora má býti okno zřízené, an já jsem obchodník an tím se obávám, aby mé snad vznikla škoda jakým koliv spůsobem se nestala, a tím žádám dále v takovém pádu, aby žádané povolení nyní na takřka již zvětšiny provedenou stavbu - uděleno nebylo....
Jan Zeman

Pavel Hartman:
   ... Já jsem stavbu proto vykonával an jsem doufal že povolení k ní zapotřeby nebude....

------------

Nový majitel:

Řeháček Slavný Úřade Purkmístrovský.

   Při mém domku č.p. 88. ve Smiřicích hodlám postaviti novou lednici a menší hospodářské stavení dle stavebních plánů ...
   Nová tato stavba sousediti má, z jedné strany z domkem č.p. 87 P. Marie Zemanové a z druhé strany z domkem č.p. 89 P. Klári Šimkové. …
   Stavbu provede Josef Špaček zednický mistr z Černilova.
   Ve Smiřicích dne 8. dubna 1895 Karel Řeháček

17. dubna 1895 se již konala komise k povolení stavby.

Stavba jatek:
Panu Karlu Řeháčkovi, řeznickému mistru v Smiřicích !

   U vyřízení Vaší žádosti ze dne 25.3.1896 uděluji Vám tímto na základě provedeného … řízení živnostenského povolení ku zřízení nových jatek při domě čp. 88 ve Smiřicích, dle předloženého plánu pod následujícími podmínkami:
   např.:
   6) Výkaly z jateční místnosti jakož i ze žumpy nesmí se vylévati do mlýnského potoka, nýbrž žumpa má se občas na pole vynésti. Totéž platí i pro pevné odpadky.
   9) Povolení to platí jenom pro tu dobu, dokud v městě Smiřicích jiná veřejná společná jatka se nezřídí.
   11) Ukončení stavby jatek budiž sem k účelu úřední kollaudace oznámeno.
   Za komisi dne 21.5.1896 konanou, máte komisionelní výlohy zl. 4.76 do 8 dnů sem zapraviti.
   Ve Dvoře Králové dne 3/6 1896 C.K. okres. hejtman Jašek mp.

Od obecního úřadu v Smiřicích přišlo povolení ke stavbě jatek 20. června 1896.

Palackého ulice
Po roce 1912 ( asi do roku 1914 ) před čp. 88 s řeznictvím a uzenářstvím
stojí jeho majitel Karel Řeháček se svou třetí manželkou Josefou Šeflovou a s personálem. Foto od Ing. Kupky.


Čp. 89

Palackého ulice
Foto čp. 89 ze dne 18.8.2005. Nízký dům vpravo má čp. 90.

Šimková
V roce 1895 byla majitelka domu čp. 89 Klára Šimková, podpis ze souhlasu se stavbou souseda pana Řeháčka.


Čp. 90

Palackého ulice
Čp. 90 - 7.8.2015.

Palackého čp. 90
čp. 90 ====================================
Do roku 1780 čp. 54 – staré číslování.
Č. parcelní 114, výměra 334 m2.
K domu náležely 2 strychy polí a louka na dva vozy sena.
Platil 2x ročně po 13 gr, dále úrok z louky 12 gr, odváděl 1 slepici a letník 1 gr.

Majitelé:
Jan Laukhart přepisuje v roce 1685 za 250 kop
Karel Laukhart přenechává přátelskou smlouvou synovi 3.12.1709 za 260 kop gr. míšenských.
Jan Laukhart. Se souhlasem vrchnosti přenechává synovi. Ten složil zálohu 78 kop a dále splácel po 4 kopách při obecních soudech. Bylo vloženo předkupní právo pro bratry Františka, Jana, nebo Jiřího. Převod 29.10.1745 v ceně 220 kop.
Václav Laukhart přenechává synovi 12.10.1771 v ceně 151 zl. 25 kr a 3 denáry.
František Laukhart se dostal do potíží a „když pro svůj nedostatek potřebnýma správama stavení opatřiti nemohl“ směnil za domek čp. 125 s Janem Hejčmanen a dostal přídavek 60 zl. (čp.125 podle starého číslování) 22.11.1800 za čp. 125.

Jan Hejčman, od otce pak převzal 18.7.1816 syn s polnostmi 1281 čtverečných sáhů.
František Hejčman prodal 2.2.1853 za 500 zl.

1853 Josef a Františka Karlovi – řezník. (rodiče význačného rytce Eduarda Karla)
1890 Karel Josef a Marie (jako řezník zkrachoval)
1910 Karlová Marie (vdova)
1916 koupil Josef Kaube, řezník
Marie Kaubová (vdova)
Ladislav Kaube (syn, zemřel svobodný)
(další děti Josef, Božena-Ficková, Marta-Knížová, Marie-Svobodová)
Karel Marie Kaubová (dědí po synovi)
Bořivoj Kníže (dar od babičky, dům ale bez pozemku)
Ladislav a Oldřich Kníže (vnuci Marie od dcery Marty, dědí domek po bratrovi)
2018 Ladislav (Praha) a Oldřich Kníže (Libonice)
dle popisu Ing. L. Kupky doplnil M. Plšek, 2019-03-09

Vpravo:
nad dveřmi čp. 90 v roce 1935 je vývěska se jménem Ládr.
V roce 1899 zde bydlel Josef Karel.


Čp. 91

Palackého ulice
Čp. 91 - 7.8.2015.

Palackého ulice
Těsně po natření fasády čp. 91 - 5.8.2016.

------------

Palackého ulice
Nákres k vystavení jednoho patra na koželuhskou dílnu pro pana Jana Čeňka č. 91 zde.
Zednický mistr Valášek plán rýsoval dne 10. dubna 1880.

Ze žádosti o povolení stavby:
   Při rozšíření mého řemesla, postrádám citelně potřebných k tomu místností, aniž jích na nějaký způsob rozšířiti mohu. Uzavřel jsem tedy na nynější mou dílnu jedno patro vystavěti a k tomu cíly spodek tak upraviti, abych naň v bezpečnosti stavěti mohl.
10. dubna 1880 Jan Čeněk

Povoleno od 2. května 1880.

------------

1. června 1897 napsala Františka Čeňková žádost:
Čeňková Slavný Úřade Purkmístrovský !
   V mém domě ( v bývalé koželužské provozovárně) č.p. 91. ve Smiřicích, hodlám provésti přestavbu ...
   Stavbu provede Josef Špaček mistr zednický z Černilova.

Už 3. června 1897 měla povolení ke stavbě.

Palackého ulice
Plán na vnitřní přestavbu domu č.pp. 91. Františky Čeňkové ve Smiřicích
rýsoval v Černilově, v červnu 1897 Josef Špaček


------------

19. dubna 1899 napsala Františka Čeňková další žádost:
   Při mém domku čp. 91. ve Smiřicích, hodlám přistavěti nové schodiště a na tomtéž domku vystavěti Iní poschodí ...

Z povolovacího protokolu sepsaného dne 29. dubna 1899:
Soused Josef Karel:
   polohopis K cíli docílení stejné šířky stavby od hlavní ulici, ustupuje paní Františka Čeňková tolik místa polovinu (?) z jejího pozemku, nechá na druhé straně rohu stavení do stejné šířky scházeti bude; mimo toho od řečeného rohu v zadu vyměřeného, narovná se plot pí. Fr. Čenkové směrem k stodole přednímu rohu pana Josefa Karla
   Naproti tomu vyhrazuji si v pádu stavby neb přístavby společní zeď novostavby této zdarma upotřebiti. Josef Karel

Soused Alois Čeřovský čp. 92:
   a) Pí Čeňková bude tuto novou stavbu ohledně mému stavení přesně na jejich starých bývalých hranicích prováděti.
   b) Kdyby mělo přijít k rozebírání společného na společné mezizdi se nacházejícího štítu, tímto utvořený otvor do mé půdní místnosti ihned, před početím nového zdiva, k vyhnutí všelijakých elementárních následků, náležitě prknama ošalovati. ...
   e) Konečně kdyby se stalo, že buď já aneb po čase můj nástupce na tomto čp. 92 poschodí stavěti chtěl, že i tato nově vytvořená zeď co společná bez všelikých nároků na jakési uplácení se strany č. 91 se konalo, upotřebiti se mohla.

------------

   Níže psaný tesařský mistr oznamuje tímto Slavnému městskému úřadu ve Smiřicích že jsme započali dne 23. května t. r. tesařskou práci u paní Čeňkové zde.
   Václav Vach, mistr tesařský v Horním Černilově.


Palackého ulice
Návrh přístavby poschodí ní. Frant. Čenkové, Smiřice, čp. 91
rýsoval v Černilově, v dubnu 1899 Josef Špaček
Vlevo jsou vrata průjezdu za dům, následuje výloha obchodu a vchodové dveře.

čp. 91
Dům čp. 91 mezi léty 1908 a 1918, ještě bez benzínové stanice.
Vlevo vchod do dílny Františka Škopa, mužského krejčího, vpravo výloha obchodu František ?.

Palackého ulice
Benzínová stanice fungovala před domem čp. 91 až do roku 1974. Takto vypadala kolem 2 sv. války.


Čp. 92

Palackého ulice
Čp. 91 a 92. - 9.5.2009

------------

Palackého ulice
Nákres k vystavění nového domu pro pana Jana Holuba č.p. 92 ve Smiřicích.
rýsoval stavitel Valášek V Smiřicích 12. května 1865
Zleva: šedě Dům pana Čeňka, Komora a Krám, Kuchín a Pokoje.

Jan Holub Alois Čeřovský V roce 1874 zde bydlel Jan Holub, v roce 1885 zde bydlel Alois Čeřovský.


Palackého ulice
Poštovní úřad v domě čp. 92 úřadoval do dne 14.9.1973 do 16 hodin.

Palackého ulice Palackého ulice
Vlevo: Knihař Rudolf Šmejda. Pošta tu ještě není ? Část pohledu od p. Voláka.
Vpravo: Detail prodejny papírnictví a knihařství Rudolfa Šmejdy i s poštovním úředníkem z vedlejší pošty v domě čp. 92.

Palackého ulice
Knihař Rudolf Šmejda. Fotil J. Pešek Smiřice. Od Ing Plška.


Čp. 93

Palackého ulice
Dům čp. 93 - krátce po dokončení opravy fasády. 29.6.2009

------------

Palackého ulice
Nákres na vystavení domovního stavení pro pana Jana Kottlanda pod čís. 93. v Smiřicích,
rýsoval Kottland, v Smiřicích dne 25/1 1874

Polohopis

Polohorys:
   vpravo od Hlavní ulice, texty Stavení pana Jana Holuba p.č. 92, Dvorek, Dřevník a Stodola k č. 92.
   Červeně Stavební místo, Stavení pana Jana Kottlanda p.č. 93, Dvorek, Kulna.
   Zahrádka k čís. 94, Dřevník, Dvůr, Stodola k č. 94, Stavení p. Anny Kvasničkové p.č. 94, vpravo Zahrada k č. 94.

------------

Z Protokolu
   sepsaného 7. dubna 1874, k vyšetření žádosti Jana Kottlanta za povolení stavby nového domovního stavení, podané 17. března 1879:
Stavitelský znalec:
   Jak z nákresu viděti, přistaví se díl nového domu u starého domku tak, že nová stavba tvoří dům podél ulice, za tou příčinou nelze žádoucí souměrnost ve fasádě docíliti. ... Valášek

Kottland


Panu Jánu Kottlantovi zde.
   Jelikož dle protokolu, který byl dne 15. října 1874 sepsán, při ohledání a příjmutí nově postaveného domu na Vašem stavebním pozemku na kterém dříve starý dům stál pod číslem 92 ... všechny místnosti úplně vyvedené a dokončené jsou ... tak se Vám tímto dává povolení, že všechny místnost obyvatelné býti mohou.

------------


Palackého ulice
Nákres k vystavení nového obydelního stavení pana Jana Kottlanda v Smiřicích, rýsoval Kottland v Smiřicích 16/6 1877


Polohopis Nahoře:
   Poznámka na výkrese: ,,Vodorovná čára a výška prahu od. p. Hrubyho". V Protokolu je na ni kladen důraz.
Oproti domu nahoře se změnilo rozložení místností. Na pravé straně polohopisu je zapsán majitel Jos. Dušek.
Kottland
Podpis na žádosti o povolení z roku 1877 je jiný než nahoře.

------------ Kottland

Na plánu vlevo:
Zhled na postavení pevného přístřeší, pro zachránění dřevěného staviva před deštěm pro W. Kottlanda v Smiřicích z 5/3 1878 je už podpis Václava.
Přístřeší je u hlavní ulice mezi domy. V sousedním domě čp. 94 je psaná A. Kvasničková.

Kottland ------------
Plán vpravo:
   Nástin na přistavbu jedné komory při vedlejším hosp. stavení p. W. Kottlanda č.p. 93 v Smiřicích,
rýsoval W. Kottland, Smiřice dne 6. března 1885.
Svisle je domovní stavení.

   Žádost o stavbu komory byla sepsána 6. března 1885.

   Mezující soused p. Alois Čeřovský (čp. 92) nenamítá ničehož proti obmýšlené stavbě, vyhražuje si však jedině tu výminku, by v pádu potřeby stavby na svém pozemku při hranicích nynější nové stavby p. Václava Kottlanta zeď libovolně provésti mohl, nehledě na zřízené okna v nové stavbě p. Václava Kottlanta (na úřadě píší stále T)

   Stavba je povolena: s připomenutím, aby stavba ta zvláště co se její vnitřní výšky týče, dostatečně zvýšila...
------------


Palackého ulice Palackého ulice
Nástin na postavení nového dřevníku a spolu schránky tesařské náčiní při pop. č. 93 p. Wácl. Kottlanda.
rýsoval Wácl. Kottland 10/8 1885. Žádost napsal 10. srpna 1885.
V čísle 94 již je podepsaný pod souhlasem se stavbou p. Josef Andrejsek.

------------

Palackého ulice
2. června 1912, veřejné cvičení IV. okrsku Sokola.
Průjezd mezi domy čp. 93 a 94 ještě není zastřešen.

Palackého ulice
Čp. 93 dne 18.9.2005.

Palackého ulice
Nový majitel mění střechu - 28.11.2006.

Palackého ulice
Čp. 93 kolem 2 sv. války.