Smiřice - pohřeb učitele Jaroslava Pešáka

Zpět na hlavní stránkuPohřeb

  1. dubna 1923 zemřel náhle učitel zdejší obecné školy Jaroslav Pešák po tříletém úporném zápase se zákeřnou chorobou v 36 roce svého věku.
   Zesnulý byl horlivým pracovníkem a předním činovníkem všech vzdělávacích spolků a dobročinných korporací smiřických. Byl rovněž městskou radou pověřen vésti pamětní knihu obecní. Funkce této se však nemohl pro předčasnou smrt ujmouti.
   Pohřeb jeho konán za veliké účasti učitelstva a občanstva smiřického i z okolí.
   Čest jeho památce !

Severní strana Palackého ul., rok cca 1914
popis Ing. L. Kupka v roce 2001
zleva:
čp. 87 - Zemanovi, později Marie Zemanová, manžel rada Češka.
čp. 88 - řeznictví K. Řeháček, později do r.1975 řeznictví Masna J. Černý, majitelé Anežka a Jaromír Kupkovi, od r.1986 Ing. L. Kupka.
čp. 89 - obchod „Výroba, prodej domácí slivovice“ , později cca 1933 opravna kol a motocyklů Duchoň, do r.1939 dům v této podobě, kolem r.1950 prodejna zrušena a dům upraven na obytný. Majitel Ing. L. Koldrt.
čp. 90 - majitel J. Kaube st., ( Kaubovi měli řeznictví naproti - pozn. P. ) v obchůdku mandl pí. Ládrová, později vchod zaměněn oknem, bydlela zde Marie Kaubová a dále její vnuk B. Kníže.
čp. 91 - původně Čeňkova koželužna, později obchod kož. zbožím, kolem r.1930 před domem zřízena benzínová pumpa. Koželužna ve dvoře přestavěna na levné nájemné byty (6-8 bytů), ty byly demolovány kol. r.1980. Dům v majetku rodiny Čeňkovy.
čp. 92 - původní dům demolován a kol. r.1930 postavena rodinou Čeřovských patrová stavba. V přízemí bývala pošta a papírnictví Šmejda. Od pí. Brentnerové, roz. Čeřovské, koupil dům cukrovar a zřídil zde 4 byty. V privatizaci kol. r.1995 koupila dům rodina Firkušných.
čp. 93 - hospodářské stavení p. Holečka (italský legionář) v původním stavu ještě v r.2001. Majitelka pí. Tykalová, roz. Holečková.
čp. 94 - hotel Andrejsek, bylo zde i sokolské kino a tělocvična. Později vedení komunálního podniku, sběrna oprav elektro, hotel přestavěn na byty, kino upraveno. V r.1992-3 vráceno pův. majiteli, cirkusová rodina Kludských. Kino pro nezájem zrušeno.

Pohřební vůz na foto zakoupen r.1883 za 800 fl./zlatých/, poplatek za zapůjčení vozu činil 10 fl. což odpovídalo cca 14-ti denní dělnické mzdě.
Přepsal Ing. M. Plšek

Pohřeb

Pohřeb

Pohřeb