Smiřice - stavba skladového areálu Lidl - 2. část

Zpět na hlavní stránku         Předchozí stránkaLidl
7.5.2024

Lidl
7.5.2024
Kliknutím se fotografie zvětší

Lidl
23.8.2023

Lidl
12.8.2023

Lidl
Vedení do Hradecké ulice. 12.8.2023

Lidl
Další betonový kontejner. 12.8.2023

Lidl
Přeložka cesty k štěrkovně. 14.6.2022

Lidl
Umístění budované cesty ke smiřické štěrkovně Cemex.
V pozadí stojí budovy firmy Mach (bývalá velkovýkrmna vepřů "Gigant"). 8.5.2022
Kliknutím se fotografie zvětší

Lidl
Protože stará cesta na písník vede přes budoucí stavbu areálu Lidl, buduje se nová trasa.
Fotografoval p. Škvrna směrem ke Zderazi. 21.4.2022
Kliknutím se fotografie zvětší

Lidl
Fotograf mi 23.9.2021 napsal:
"dnes jsem jel odpoledne po polní cestě z Lochenic do Smiřic. Asi v polovině cesty se s traktorem utrhla krajnice. Traktor ještě vyrovnal, ale přívěs už zůstal v potoce. Minulý týden byla stejná situace, ale traktor se převrátil do pole. Asi před měsícem na tuto polní cestu naváželi asfaltovou drť z demolice nedalekého bývalého statku na Zderazi. Od té doby se tam špatně jezdí nejen na kole, ale jak je vidět také zemědělcům".

Lidl
Po přestávce začala znovu práce. 10.9.2021

Lidl
Od železničního přejezdu vede zkratka po polní cestě skoro k Lochenicím na cyklostezku. 1.6.2021

Lidl
Navážka na polní cestu. 1.6.2021