Smiřice - stavba domů u ulice Sídliště

Ze zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 25.04.2018
... firma Jan Špatenka a syn, spol. s r. o., která zde chce vystavět dva bytové domy.
ZM přijalo toto usnesení:
Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej pozemku p. č. 1079/5 – ostatní plocha o výměře 4 m2 a pozemku p. č. 1098 – ostatní plocha o výměře 246 m2, ... za cenu stanovenou znaleckým posudkem celkem 223.730 Kč.

Zpět na hlavní stránkustavba
Vjezd do ulice Sídliště. 26.9.2018
Kliknutím se fotografie zvětší

stavba
Parcela je vyčištěná a vykolíkovaná. 26.9.2018
Kliknutím se fotografie zvětší

stavba
Hradecká ulice, vjezd k domům bude asi tady. 1.10.2018

stavba
Místo pro dům vlevo. 5.10.2018

stavba
Místo pravého domu. 5.10.2018

stavba
6.10.2018

stavba
14.10.2018