Smiřice - úprava prostranství v ulici Sídliště - 1. část

Zpět na hlavní stránku      2. část fotografií      Stránka popisující ulici Sídlištěplocha
Stav prostranství v ulici Sídliště před úpravou. 27.2.2020
Kliknutím se fotografie zvětší

plocha
Odstraněný chodník z Nývltovy ulice přes most Mlýnského náhonu. 30.3.2020
Dříve, vpravo od veřejného osvětlení, vedly koleje vlečky do firmy Malburg (dnes Danisco)

plocha
Likvidace objektu nejasného určení. Někdo říká, že se tam sypal popel. Vlevo je prý studna. 30.3.2020

plocha
Na obrázku pořízeného kolem roku 1957 už tento objekt byl. Byl ale plný hlíny už od šedesátých let.

plocha
Podle plánu se akce jmenuje "Zpevněné plochy prostoru ul. Sídliště ve Smiřicích"
Zhotovitel plánu Highway Design, s.r.o. z Hradce Králové. Zdroj: stránky města Smiřice, zde je také více informací.
Červená šipka ukazuje směr fotografování na obrázku dole.
Kliknutím se fotografie zvětší

plocha
Začala práce na úpravě prostranství. Plocha je vykolíkovaná. 30.3.2020

plocha
1.4.2020

plocha
Lampy veřejného osvětlení už zde byly také vyměněny. 17.4.2020

plocha
17.4.2020

plocha
17.4.2020

plocha
Chodník vede od mostu přes Mlýnský náhon až k fotografovi v Hradecké ulici. 17.4.2020

plocha
Parkoviště u bytového domu je skoro hotové. 17.4.2020

plocha
20.4.2020

plocha
Jakpak to asi bude? 23.4.2020

plocha
U domu je také odstraněný starý chodník. 24.4.2020

plocha
Dodělává se dláždění chodníků. 26.4.2020

plocha
26.4.2020

plocha
26.4.2020

plocha
26.4.2020

plocha
30.4.2020

plocha
30.4.2020

plocha
3.5.2020

plocha
Betonové panely před domy. 3.5.2020

plocha
Jak se dalo čekat, nejkratší cesta zvítězila. 3.5.2020

plocha
6.5.2020

plocha
6.5.2020

Usnesení číslo: 80/2020
Rada města Smiřice schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností DOBOSA, s.r.o., Kaprova 42/14, Praha, jejímž předmětem jsou vícepráce na akci Zpevněné plochy prostoru ul. Sídliště ve Smiřicích, čímž se stanovuje celková cena na 5.741.370,65 Kč bez DPH.

Usnesení číslo: 91/2020
Rada města Smiřice schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společností DOBOSA, s.r.o., Kaprova 42/14, Praha, jejímž předmětem jsou vícepráce, méněpráce a úprava platebních podmínek akce Zpevněné plochy prostoru ul. Sídliště ve Smiřicích, čímž se snižuje celková cena díla na 4.322.497,48 Kč bez DPH, a pověřuje starostu jeho podpisem.
Zdroj: www.mestosmirice.cz


plocha
6.5.2020

plocha
Panely (viz. foto dole) se doplňuje cesta u dalšího domu. 6.5.2020

plocha
Dláždilo se 8.5.2020.

plocha
13.5.2020

plocha
13.5.2020

plocha
13.5.2020

plocha
13.5.2020

plocha
13.5.2020Pokračování fotografií