Holohlavy - Školní ulice čp. 34 a 163

Jsou použity materiály z Okr. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránkuŠkolní ulice
Statek čp. 34. Foto od Václava Levínského

Školní ulice
Čp. 34.
Popis na stejné fotografii od pana Levínského zněl: "U Levinských, bydlel - Jelínek".
Malá dívka na zvětšeném obrázku je snad Eliška Jelínková vdaná Levínská.
Foto ze smiřického archivu. Cesta do Smiřic vede za domem směrem vlevo.

plán   Asi r. 1795 postavil původní stavení na pozemku č.kat. 76 od čp. 29 Jan Toman, šafář ze dvora, pro svého syna, který si vzal dceru Andrejskovu Kateřinu. Svědčí o tom i letopočet na studni L.P. 1799. jejich dceru Annu si vzal V. Jelínek z Rodova, otec Václava Jelínka (a Karla Jelínka hlídače). Václav Jelínek (zvaný Bosák, dle tehdejšího zvyku ze šetrnosti zouval boty a chodil bos) s manželkou roz. Chmelíkovou z Neznášova přikoupili pole na Hořičkách.
  Jejich jediný syn František Jelínek a Marie, roz. Tučková z. čp. 10 hospodářství rozšířili přikoupením dalších rolí a od čp. 10 a budovy přestavěli (domovní na místě dřívějšího chléva a stodůlky, chlévy a stodola jsou nové a původní staré, dřevěné domovní stavení bylo zbořeno, a postavena tam kůlna)
  Jejich dceru Elišku si vzal Rudolf Levínský ze Stojic u Pardubic, který zastával místo hospodáře u bankéřky Anny Nepasické a hospodářství dále rozšířil (r. 1947)
  Při založení J.Z.D. zastával funkci agronoma, ale od r. 1965 přestoupil k Čs SSS, kam odevzdal i pozemky a živý inventář. Jelínek

--------------------

Nákres na vystavění nového domovního stavení, pro pana J. Jelínka v Holohlavech
Vlevo je Komora a Světnice, Chodby se schody na půdu, další Světnice je vpravo.
František Jelínek
Ze žádosti o povolení stavby:
   Já nížepodepsaný hodlám na svém zakoupeném místě nové domovní stavení vystavěti ...
V Holohlavech dne 28. července 1872 Josef Jelínek
Protokol k povolení stavby byl sepsán 4. srpna 1872.

Kareš a Chmelík--------------------

Protokol pro povolení nového obydelního stavení pro Františka Jelínka, na pozemku přikoupené zahrady parc. č. 65 je datován 20. června 1878.
Soused Josef Kareš jakož i z druhé strany Jan Chmelík nic k namítání nemají.
Vpravo jsou podpisy sousedů

--------------------Vpravo
je stodola u domu čp. 34, která později vyhořela. František Jelínek *1945 se psem Míšou. čp.34
Foto od Rudolfa Levínského.

--------------------

V matrice oddaných obce Čibuz jsou zmíněni:
Jan Polák *2.7.1868, tovární dělník v Sendražicích č. 27, manželský syn Josefa Poláka, chalupníka v Sendražicích č. 27 a jeho manželky Anny, dcery Václava Černýho, baráčníka v Sendražicích č. 78
si vzal 16. února 1892 za manželku
Josefa Havlova *3.3.1871 v Čibuzi č. 18, manželská dcera Václava Havla, chalupníka v Čibuzi č. 18 a jeho manželky Anny, dcery Václava Jelínka, chalupníka v Holohlavech č. 34.


V černilovské matrice:
František Rypl *20.4.1834, manž. syn po Janu Ryplovi, podruhu v Černilově č. 3 a jeho manželky Anny, rodem Markové
si vzal 27.8.1865 za manželku
Marie *15.6.1840, nemanželská dcera po Josefu Novákovi, podruhu z Holohlav č. 34 a Anny, rodem Divíškové z Holohlav č. 34
Školní ulice
Plán na stavbu hospodářských budov pro p. V. Jelínka v Holohlavech
Rýsoval Ing. Robert Čeřovský ve Smiřicích v prosinci 1925.

Školní ulice
Plán pro pana Fr. Jelínka na přístavbu kolny chlévků a dřevníku v Holohlavech.
Rýsoval Ing. Robert Čeřovský ve Smiřicích v únoru 1932.
Při stavební komisi 22.5.1932 byli podepsáni jako zájemníci (sousedé) Františka Jelínka (podpis je nahoře)
Jan Hofman čp. 33 a Václav Němeček čp. 23.

Školní ulice 34 Školní ulice 34
Dvě podoby čp. 34 - 29.6.2008

Školní ulice 34 Školní ulice 34
Vlevo: Plán na postavení hospodářských budov pro pana Václava Jelínka č.p. 34 v Holohlavech
Vpravo: Plán na postavení chléva pro pana Františka Jelínka č.p. 34 v Holohlavech.
Oba plány rýsoval Karel Volt, mistr zednický - vpravo v červnu 1913.
Vložený obrázek ukazuje polohu stodoly za domem.

Školní ulice
Čp. 163
bylo postaveno na místě vyhořelé stodoly, za čp. 34.Holohlavy - požár stodoly u Levínských

Za fotky děkuji Rudolfu Levínskému.

požár
Holohlavy čp. 34. V červnu 1967 uhodil do stodoly za domem kulový blesk. Statek tam měl uloženou slámu.
Na tomto místě jsem stál také - možná oči kluka vpravo jsou moje :-)

požár
Kulturní událost roku 1967.

Na stráni vlevo se dnes nachází ulice Na Výsluní. Sehnoutkovi tady měli zahradu, po kolektivizaci tento prostor vlastnilo JZD Holohlavy.
Stály zde budovy pro chov slepic a po celé ploše byl ovocný sad.
Rudolf Levínský *1948 s Josefem Špačkem v roce 1966 / 67 prořezávali 224 stromů a to jich bylo ještě plno suchých. Až nahoře stála třešňovka, dole zase rostly ovocné stromy. Jako děti jsme sem lezli přes plot na ječničnata (první jablka)

,,Svodnice" nebo ,,,na svodnici" - z polí odtékala voda do nejnižšího místa, dostala se pod státní silnicí, kde prošla v trubách. Tekla kolem sadu a pod cestou na fotce také v trubkách (doprava). Potom dál do ,,Vrbiček" (dnešní Lipová ulice) a průchodem pod železniční tratí až do Jordánu.
Při jarním tání úžasná věc pro kluky. Pamatuji se, jak jsem přišel domů třikrát zmáchaný, že jsem neměl už co na sebe a musel zůstat doma. Dnes vodu svádí kanalizace.


požár požár
Ve dveřích stojí Rudolf Levínský *1915, ruce v bok má jeho syn Rudolf.
Děti zleva Josef Makáň, ?, Jarmila Valášková(?), Lída Kábrová, Miloš Rozdolský(?), Kočíř, Tibor Šereš
Další fotografie jsou uloženy v SOA Hradec Králové.

požár
V bílém svetru stojí Božena Černá, do půl těla je snad Karel Andrejsek,

požár

požár

požár

požár

požár

požár